Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Ζέττα Μακρή:  Nα αξιοποιηθούν πλήρως τα ερευνητικά αποτελέσματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ζέττα Μακρή:  Nα αξιοποιηθούν πλήρως τα ερευνητικά αποτελέσματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ζέττα Μακρή:  Nα αξιοποιηθούν πλήρως τα ερευνητικά αποτελέσματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ια τις επιπτώσεις των θαλάσσιων οικοσυστημικών μεταβολών λόγω κλιματικής αλλαγής 

Την πλήρη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που θα προκύψουν από το πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου ς για τη χάραξη και υλοποίηση σύγχρονης στρατηγικής για την εναλλακτική διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής ζήτησε η πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών και Ν. Μαγνησίας, Ζέττα Μ. Μακρή, από τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Κ. Μπαγινέτα.

Η κ. Μακρή συνοδευόταν από τον επιστημονικώς υπεύθυνο του Προγράμματος, διευθυντή του Εργαστηρίου Ωκεανογραφίας και αν. καθηγητή του Τμήματος εωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου ς,  Δημήτρη Βαφείδη.

Ο κ. Βαφείδης ενημέρωσε αναλυτικά για τους στόχους του εγκεκριμένου για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 έργο που είναι η μελέτη των θαλασσίων οικοσυστημικών μεταβολών, υπό το πλαίσιο των ανθρωπογενών δράσεων (κλιματική αλλαγή, υπεραλίευση, ξενικά είδη) όπως και η ανάδειξη νέων εμπορικών θαλάσσιων ασπονδύλων ως αλιεύματα στόχους, ενώ, παρέθεσε και ανέπτυξε σειρά ζητημάτων και προβλημάτων που απασχολούν τον αλιευτικό κλάδο.

Εκτός από τον κ. Βαφείδη, παρούσα στη συνάντηση ήταν και η επίκουρη του ιδίου τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,   Μ. Χατζηιωάννου, ο τομεάρχης Αγροτικού της ΔΗΜΤΟ Βόλου Γ. Μακρυγιάννης και ο υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Κ. Αποστόλου, οι οποίοι, με τη σειρά τους, παρουσίασαν και ανέπτυξαν στον γενικό γραμματέα καινοτόμο μεθοδολογία κοστολόγησης εκτροφής σαλιγκαριού στο πλαίσιο της σαλιγκαροκαλλιέργειας.

Ο γενικός γραμματέας τόνισε τη σημαντικότητα της εκπόνησης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και, ιδιαιτέρως, της συλλογής των στοιχείων για τις επιπτώσεις των θαλάσσιων οικοσυστημικών μεταβολών υπό το πλαίσιο των ανθρωπογενών δράσεων, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αρχίζει η διαπραγμάτευση με την των πολιτικών της αλιείας για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2021 – 2027.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τον καθηγητή Δημ. Βαφείδη, πλήρη ενημέρωση για τα ερευνητικά και συμπεράσματα.

Όσον αφορά τη σαλιγκαροκαλλιέργεια, ανέφερε ότι, βεβαίως και αποτελεί μία καινοτόμο και μοντέρνα καλλιέργεια, και, δεδομένου ότι βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο στην Ελλάδα, απαιτείται από το σύνολο των εμπλεκομένων πολλή και συστηματική .

"Αλιεύοντας" την είδηση