Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Βάση μετεγγραφής από ΑΕΙ σε ΑΕΙ
Βάση μετεγγραφής από ΑΕΙ σε ΑΕΙ

Βάση μετεγγραφής από ΑΕΙ σε ΑΕΙ

Ακαδημαϊκό φίλτρο τίθεται στις μετεγγραφές των φοιτητών από σε . Πρόκειται για τη λεγόμενη «βάση ς», η οποία ορίζεται στις 2.750 μόρια κάτω από τη βάση εισαγωγής κάθε τμήματος. Ενδεικτικά, ο ενδιαφερόμενος για στο τμήμα Η/Υ ΕΜΠ, του οποίου η βάση το 2019 ήταν 18.314 μόρια, θα έπρεπε να έχει 15.564 μόρια.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 υποβλήθηκαν 14.636 αιτήσεις και πήραν μετεγγραφή 10.030 φοιτητές, χωρίς να υπολογίζονται οι ειδικές κατηγορίες (πάσχοντες, αδελφοί πασχόντων, κατ' εξαίρεση). Ηταν οι περισσότερες των τελευταίων ετών. Η «βάση μετεγγραφής» αναμένεται να περιορίσει τον αριθμό μετεγγραφών, ωστόσο, δίνεται η  δυνατότητα ς σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, φτάνει ο ενδιαφερόμενος να έχει τη βάση του. Η βάση μετεγγραφής θα ισχύει και για εκεί που ζητούν μετεγγραφή καθώς έχουν αδελφό φοιτητή σε διαφορετική πόλη και για εκεί που επικαλούνται κοινωνικούς ή οικονομικούς λόγους.

Επίσης, θα γίνουν στα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Ενδεικτικά, για το οικογενειακό ποσό θα εξετάζεται ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών και όχι του τελευταίου, καθώς παρατηρήθηκαν περιπτώσεις καταδολίευσης της ς. Παράλληλα θα αυξηθεί η μοριοδότηση των παιδιών τρίτεκνων (από ένα μόριο σε 2,5) και των πολύτεκνων (από 2,5 σε 4) οικογενειών.

Την ίδια στιγμή, θα υπάρξουν ρυθμίσεις για την εξωστρέφεια των ΑΕΙ. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων αυτόνομα από κάθε ΑΕΙ (χωρίς υπογραφή υπουργού), για κατοίκους Ε.Ε. (πλην Ελλάδας) και τρίτων χωρών με δυνατότητα για τέλη φοίτησης. Παράλληλα, θα επιτρέπεται η θεσμοθέτηση κοινών (joint degrees) και διπλών (dual degrees) προγραμμάτων μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ.

Τέλος, οι πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις θα θέτουν υποψηφιότητα ως πρυτανικό σχήμα (και όχι μεμονωμένα) και η θα γίνεται ηλεκτρονικά.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση