Βρίσκεστε εδώ:  / Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Σύμβαση για την σίτιση φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σύμβαση για την σίτιση φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σύμβαση για την σίτιση φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

μεταξύ του Θεσσαλίας και του ιδιώτη για την εκμίσθωση του χώρου σίτισης του κτιρίου της Φοιτητικής Εστίας, αναρτήθηκε σήμερα στη “”.

Σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες, η εκμίσθωση των χώρων του μαγειρείου-εστιατορίου της εστίας ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 01-07-2016 μέχρι και 30-06-2017, δεδομένου ότι για το αμέσως προηγούμενο διάστημα: 1-9-2015 έως 30-6-2016 υπήρχε υποχρέωση της καταβολής του ποσού 2.200 ανά μήνα στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Θεσσαλίας.

Ως μηνιαίο μίσθωμα συμφωνείται το 2.200. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται την πρώτη εκάστου μισθωτικού μηνός και αφορά όλους τους μήνες του έτους (δεν εξαιρούνται οι μήνες του θέρους ούτε οι μήνες διακοπής των μαθημάτων λόγω εορτών Χριστουγέννων και ). O μισθωτής δεν δικαιούται στη μείωση του μισθώματος, ενώ απαγορεύεται η αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση.

O μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του μισθωτή στο μίσθιο, καθώς και η εγκατάσταση νέων εξοπλιστικών μέσων, άνευ της προηγουμένης εγκρίσεως του εκμισθωτή, ενώ ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης, όταν καταστεί σ’ αυτόν αναγκαία η ιδιοχρησία του μισθίου.

Επιπλέον ο μισθωτής δεν μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση, από την κατά τον προηγούμενο τρόπο μονομερή λύση της σύμβασης, δικαιούμενος μόνον στην απαλλαγή ή την -σε περίπτωση προκαταβολής- ανάληψη του αναλογούντος μη δεδουλευμένου μισθώματος.

Επιπλέον στους όρους αναφέρεται ότι λυομένης της μίσθωσης μονομερώς, από τον εκμισθωτή, κάθε δικαίωμα συσταθέν από τον μισθωτή υπέρ τρίτου, θεωρείται ως μη υπάρχον έναντι του εκμισθωτή.

O εκμισθωτής δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του μισθωτή, ενώ για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων, σχετικά με την παρούσα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του .

Τέλος, για όσα δεν προβλέπονται με την παρούσα , εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του A.K. και της λοιπής νομοθεσίας που ισχύει.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διαγωνισμός ερασιτεχνικής φωτογραφίας άγριας ζωής της λίμνης Κάρλα - https://t.co/qX88hpeVpO… -

  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες βελτίωσης του δρόμου Ευξεινούπολη –Νεοχωράκι –Νεράιδα –Ανθότοπος - https://t.co/TuC5GOUtNO -

  • Ο 20ός Ρήγειος δρόμος στις επετειακές εκδηλώσεις του 2021 #Ρήγειοςδρόμος - https://t.co/CZk30R3B2V -

"Αλιεύοντας" την είδηση