Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Σχεδιασμός Χαλύβδινων Πύργων Ανεμογεννητριών στo Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ.
Σχεδιασμός Χαλύβδινων Πύργων Ανεμογεννητριών στo Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ.

Σχεδιασμός Χαλύβδινων Πύργων Ανεμογεννητριών στo Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ.

Διάλεξη με θέμα: «Σχεδιασμός Χαλύβδινων Πύργων Ανεμογεννητριών. Προσ και Ανοικτά Θέματα προς Διερεύνηση» διοργανώνει  τo Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών(Ώρα Διεξς 13:30, Αίθουσα Α, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πεδίον Αρεως, ).

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, «καθώς τα τεχνολογικά επιτεύγματα στον χώρο της Αιολικής ς είναι σήμερα αλματώδη, ο άνεμος έχει καταστεί η πρώτη πηγή παρς αειφόρου ς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις και στον Καναδά, και η δεύτερη στην Κίνα. Παρά το αισιόδοξο αυτό γεγονός, το ποσοστό της ενέργειας από άνεμο παγκοσμίως ήταν την προηγούμενη χρονιά μικρότερο του 5% της συνολικής ενέργειας στον πλανήτη, ποσοστό που προφανώς απέχει πολύ από τον στόχο εκείνο που θα επέφερε την εξάλειψη του φαινομένου του θερμοκηπίου. Παρά το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία ανά την υφήλιο πλέον των 350.000 συστημάτων παραγωγής ενέργειας από τον άνεμο, η Αιολική ενέργεια η οποία σημειωτέον αποτελεί τυπικό δείγμα διεπιστημονικού ερευνητικού τομέα, απαιτεί περαιτέρω και καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις στα ανοικτά προβλήματα σχεδιασμού και παραγωγής των συστημάτων Aιολικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, στη θα παρουσιαστούν ορισμένα σημαντικά θέματα του σχεδιασμού χαλύβδινων πύργων ανεμογεννητριών από την πλευρά του Πολιτικού Μηχανικού και της διαδικασίας βιομηχανικής παραγωγής τους και θα συζητηθούν ανοικτά ερευνητικά θέματα που αποτελούν προ για τους ερευνητές που εστιάζουν τις ερευνητικές τους προσπάθειες στα συστήματα ενέργειας από άνεμο. Επίσης θα παρουσιαστούν και αποτελέσματα των έργων Η2020: HISTWIN Ι, ΙΙ και _Plus, SHOWTIME, WINERCOST και ΗYPERTOWER τα οποία ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και είχαν ως ερευνητικό τους αντικείμενο καινοτομίες στον σχεδιασμό πύργων ανεμογεννητριών».

"Αλιεύοντας" την είδηση