Βρίσκεστε εδώ:  / Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Προκήρυξη για επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας στο Π.Θ.
Προκήρυξη για επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας στο Π.Θ.

Προκήρυξη για επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας στο Π.Θ.

Η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Θεσσαλίας αποφάσισε την θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πρώιμη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία» .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική δύο μηνών από την του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την δικαιολογητικά.

"Αλιεύοντας" την είδηση