Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης μικρών παιδιών για το θαλάσσιο περιβάλλον
Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης μικρών  παιδιών για το θαλάσσιο περιβάλλον

Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης μικρών παιδιών για το θαλάσσιο περιβάλλον

Από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει σε ευρωπαϊκό + με τίτλο ‘Water World Adventure' και θέμα τον ‘θαλάσσιο γραμματισμό' των μικρών παιδιών. Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση ών προσχολικής ηλικίας σχετικά με την σπουδαιότητα του θαλάσσιου τος, η ενημέρωση τους για τους κινδύνους που το απειλούν, αλλά και η γνωριμία τους με τους τρόπους που συμβάλλουν στην προστασία του.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόκειται να δημιουργηθεί πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, το οποίο θα διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Το υλικό, το οποίο θα έχει την μορφή διαδραστικού εικονογραφημένου παιδικού ψηφιακού βιβλίου, μέσα από μια ιδιαίτερα ελκυστική για τα παιδιά θα αναπτύσσει τις βασικές αρχές του θαλάσσιου γραμματισμού. Οι αρχές αυτές αφορούν σε ζητήματα όπως η ποικιλία των θαλασσίων οικοσυστημάτων, η σχέση του θαλάσσιου τος με τον καιρό και το κλίμα, η σπουδαιότητα της θάλασσας για την εξέλιξη και την διατήρηση της ζωής στην η και άλλα.

Παράλληλα με την οικολογική, το πρόγραμμα και το αντίστοιχο υπό δημιουργία εκπαιδευτικό υλικό εστιάζει και στην διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση των μικρών παιδιών, καθώς οι θάλασσες αποτελούσαν ανέκαθεν σημαντικότατα πολιτισμικά σταυροδρόμια και πεδία ανταλλαγής τόσο υλικών όσο και πολιτισμικών αγαθών.

Η οικολογική και διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών επιτυγχάνεται μέσα από μια που ακολουθεί αφενός τα μοτίβα των παραδοσιακών παραμυθιών, ενώ παράλληλα έχει στοιχεία ενός παιχνιδιού θησαυρού. Τα παιδιά που θα χρησιμοποιήσουν το υλικό γίνονται τα ίδια πρωταγωνιστές της ιστορίας και αναζητούν έναν κρυμμένο θησαυρό. Στο κυνήγι της αναζήτησης θα κάνουν ένα μεγάλο δι στον ωκεανό, θα παρατηρήσουν διάφορα φαινόμενα που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον, θα ‘συνομιλήσουν' με πολλά και διαφορετικά πλάσματα μέχρις ότου στο τέλος επιστρέψουν στο σημείο απ' όπου ξεκίνησαν έχοντας ‘κατακτήσει' τον θησαυρό.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Water World Adventure» συνεργάζονται εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί φορείς από την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Πολωνία και την Ρουμανία, ενώ το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει αναλάβει τον επιστημονικό συντονισμό του συνόλου των δράσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τ είναι διεθνώς ελάχιστα τα προγράμματα που αφορούν στον ‘θαλάσσιο γραμματισμό' για παιδιά προσχολικής ηλικίας, ενώ το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο παραπάνω πεδίο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει οργανωθεί ένας διεθνής διαγωνισμός ς και κατασκευών με θέμα το θαλάσσιο περιβάλλον για μαθητές προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα πάρουν αναμνηστικό δελτίο συμμετοχής.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό ο οποίος λήγει στις 28/2/2018, αλλά και για τις υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα http://waterworldadventure.eu/el/ καθώς και στον ιστότοπο: www.facebook.com/waterworldadventure/?fref=ts

"Αλιεύοντας" την είδηση