Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Π.Θ.: Στήριξη του νέου ακαδημαϊκού χάρτη με δημόσιους πόρους
Π.Θ.: Στήριξη του νέου ακαδημαϊκού χάρτη με δημόσιους πόρους

Π.Θ.: Στήριξη του νέου ακαδημαϊκού χάρτη με δημόσιους πόρους

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην έκτακτη συνεδρίασή της στις 29/03/2022, λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή της υπουργού Νίκης Κεραμέως για την αναμόρφωση Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου, τη διαβούλευση μεταξύ της διοίκησης και των Συνελεύσεων των Τμημάτων και των Σχολών, τις αποφάσεις των Συνελεύσεων, αποφάσισε ομόφωνα να αποστείλει  επιστολή/απάντηση προς την υπουργό.
Στην επιστολή αναφέρεται: Το το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμπλήρωσε 37 χρόνια από την ίδρυσή του και 34 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του. Σε αυτή τη σχετικά σύντομη περίοδο έχει διανύσει μία πολύ μεγάλη απόσταση σε όλους τους τομείς της λειτουργίας του, έχει αποκτήσει ένα σημαντικό μέγεθος, διακριτή φυσιογνωμία, ισχυρή ακαδημαϊκή ταυτότητα σε επιμέρους τομείς, ικανοποιητική θεσμική συγκρότηση και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυναμικά και σημαντικά Πανεπιστήμια της χώρας.
Το Πανεπιστήμιο σήμερα αναπτύσσεται και λειτουργεί σε 5 πόλεις & 67 κτήρια, διαθέτει 8 Σχολές, 35 Τμήματα και 85 Μεταπτυχιακά Προγράμματα, 940 Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ, 415 διοικητικούς υπάλληλους, 2.678 τρέχοντα ερευνητικά έργα, 46.755 προπτυχιακούς φοιτητές, 5.093 μεταπτυχιακούς φοιτητές, 1.713 διδακτορικούς φοιτητές και 150.000+ αποφοίτους από κάθε γωνιά του πλανήτη.
Οι ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων και επιστημονικών πεδίων με εφαρμοσμένο κυρίως χαρακτήρα. Οι υποδομές του Ιδρύματος είναι σε πορεία ταχείας ανάπτυξης. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει πλέον μία κρίσιμη μάζα επιστημονικού δυναμικού υψηλής ποιότητας και με έντονη διεθνή παρουσία, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται τόσο στο δημοσιευμένο έργο του, όσο και στο ύψος και τον αριθμό των ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία υλοποιεί. Η συνολική του πορεία υποδηλώνει μια δυναμική με έντονα ποιοτικά στοιχεία, η οποία θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί με κατάλληλες επιλογές ακαδημαϊκής ανάπτυξης.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τέσσερα χρόνια πριν, κλήθηκε να διαμορφώσει μία στρατηγική ανάπτυξης, η οποία να κεφαλαιοποιεί τα μέχρι τότε επιτεύγματά του, να αξιοποιεί τις υφιστάμενες δυνατότητες και ευκαιρίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και να θέτει μακροχρόνιους στόχους, οι οποίοι θα υπηρετούν την ανάπτυξη των επιστημών και της σύγχρονης γνώσης, καθώς και την ανάπτυξη της περιφέρειας και της χώρας.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έθεσε ως κεντρική στρατηγική του επιλογή την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής του συγκρότησης, προσφέροντας στη νέα γενιά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Ελλάδας την πρόσβαση σε σπουδές υψηλής ποιότητας και σε ένα εύρος επιστημονικών πεδίων χωρίς να χρειαστεί να μεταναστεύσει από τον τόπο της και, αν το κάνει αυτό, να είναι από επιλογή και όχι από ανάγκη. Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επιδιώκει την προσέλκυση νέων ανθρώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα επιλέξουν να σπουδάσουν στο Ίδρυμα λόγω της ποιότητας και της ελκυστικότητας των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έθεσε ως κεντρική στρατηγική του επιλογή τη στήριξη του οικονομικού και κοινωνικού ιστού της περιφέρειας με Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εργαστήρια σε τομείς, στους οποίους εμφανίζονται ισχυρά ή εν δυνάμει συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Σε αυτά τα πλαίσια, η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Ιδρύματος επιδίωξε:
• Να ενισχύσει σύγχρονα επιστημονικά πεδία στα οποία διεξάγεται πρωτοποριακή έρευνα και τα οποία θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και την μακροχρόνια ανθεκτικότητα του παραγωγικού συστήματος της περιφέρειας και της χώρας.
• Να εξασφαλίσει την καθολικότητα, μεριμνώντας για την ισόρροπη ανάπτυξη και την συμπληρωματικότητα επιμέρους τομέων της γνώσης (Εφαρμοσμένες και Θεωρητικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές και Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Πολιτισμός).
• Να ενισχύει τη δημιουργία Τμημάτων σε επιστημονικά πεδία τα οποία έχουν σημαντικές προοπτικές στην αγορά εργασίας και ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης ανοικτής, εξωστρεφούς και δημιουργικής οικονομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
• Να ενισχύσει την ανάπτυξη επιστημονικών περιοχών οι οποίες προάγουν την ακαδημαϊκή δικτύωση και την καλύτερη σύνδεση του ΠΘ με το πιο εξελιγμένο τμήμα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, εμβαθύνοντας έτσι τη διεθνή εξωστρέφεια του Ιδρύματος.
• Να ενισχύσει τις συνέργειες ανάμεσα στα υφιστάμενα και τα νέα Τμήματα, δημιουργώντας ισχυρούς επιστημονικούς πόλους.
• Να ενισχύσει τη διεπιστημονική έρευνα και τις συνέργειες ανάμεσα στα Τμήματα και τα Εργαστήρια δημιουργώντας σύγχρονα Ερευνητικά Ινστιτούτα και άλλες Δομές σε διεπιστημονικά αντικείμενα, τα οποία θα προάγουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο την έρευνα σε νέους τομείς αιχμής.
• Να ενισχύσει τους δεσμούς του Ιδρύματος με το παραγωγικό σύστημα και τους κοινωνικούς φορείς της περιφέρειας και της χώρας, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκών σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, έρευνα που αντιμετωπίζει τις δικές τους προκλήσεις και τα δικά τους προβλήματα και επαγγελματική εκπαίδευση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.
Η προοπτική ανάπτυξης του Ιδρύματος, όχι αυτοτελώς, αλλά αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος συζητήθηκε την ίδια περίοδο εκτενώς σε όλα τα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η εσωτερική αυτή διαβούλευση κατέληξε σε δύο αποφάσεις της Συγκλήτου στις 05.07.2018 και 03.10.2018, στις οποίες διατυπώθηκε η συναίνεση του ανώτατου συλλογικού οργάνου του Ιδρύματος στο σχέδιο συνένωσης.
Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη δομή, αλλά και την στρατηγική ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα χαρακτηριστικά του επιστημονικού προσωπικού των δύο Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, την θεματική εξειδίκευση και γεωγραφική διασπορά των υφιστάμενων Τμημάτων, τις συζητήσεις στα πλαίσια της επιτροπής, αλλά και τις εντός των οργάνων διοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου διαφάνηκε ως πλέον ρεαλιστικό ένα κεντρικό σενάριο, το οποίο επέτρεψε την ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε πέντε πόλεις (Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λαμία) με την αξιοποίηση των υποδομών και του επιστημονικού δυναμικού των δύο ΤΕΙ που εργάζεται σε αυτές.
Στο πλαίσιο αυτής της αναδιοργάνωσης καταργήθηκαν συνολικά 19 τμήματα των παλαιών ΤΕΙ. Με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων δημοσίων πόρων θεωρήθηκε αναγκαίο να αποφευχθούν επικαλύψεις αντικειμένων και να εκσυγχρονισθεί η ταυτότητα των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος με την εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και επιστημονικών πεδίων.
Η σύζευξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το εγχείρημα τις δημιουργίας νέων Τμημάτων βασίστηκε στην ότι η δημιουργία ενός Πανεπιστημίου με ικανό εύρος αντικειμένων, κρίσιμες μάζες επιστημόνων ανά κύκλο σπουδών, συνέργειες και κατά το δυνατόν χωρικές συσπειρώσεις επιστημονικών πεδίων δημιουργεί εξαιρετικές προοπτικές για τη δυναμική ενίσχυση της δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην και υπηρετεί με τον βέλτιστο τρόπο τις αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές της Κεντρικής Ελλάδας.
Δημιουργήθηκαν 17 νέα Τμήματα τα οποία αξιοποίησαν τις σημαντικές υποδομές των δύο ΤΕΙ (πάνω από 100.000 τ.μ. δομημένη επιφάνεια), τον σημαντικό εργαστηριακό εξοπλισμό τους και το ανθρώπινο δυναμικό τους που ξεπερνά τα 150 άτομα διδακτικό (και άλλα τόσα διοικητικό) προσωπικό. Στη συγκρότηση, τον σχεδιασμό των ΠΠΣ και την υλοποίηση της στελέχωσης των νέων Τμημάτων συμμετείχαν 85 μέλη ΔΕΠ του παλαιού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το σύγχρονο πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να φανταστούμε την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του μέλλοντος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως είναι η σταδιακή άρση της διάκρισης μεταξύ βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε μια σειρά από επιστημονικά πεδία αιχμής, η ώσμωση μεταξύ τεχνολογικών δεδομένων και τεχνο-γνωσιακών δεξιοτήτων στις σύγχρονες κοινωνίες γνώσης, η επιτακτική ανάγκη αναπτυξιακής ανασυγκρότησης και η κεντρική πολιτική και κοινωνική επιλογή να σχεδιάσουμε αυτή την ανασυγκρότηση εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας νέας ελληνικής οικονομίας έντασης γνώσης.
Σήμερα
Το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπως λειτουργεί τα τρία τελευταία χρόνια, θεραπεύει τις παραπάνω ανάγκες και θεωρούμε ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ισχυρού ερευνητικού και εκπαιδευτικού πόλου στην κεντρική Ελλάδα που παράγει υψηλού επιπέδου έρευνα, συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής και της χώρας και διαφυλάττει το δικαίωμα των νέων ανθρώπων σε υψηλού επιπέδου δημόσια εκπαίδευση και κατάρτιση.
1. Ανθρώπινο δυναμικό
• Από το 2019 έως σήμερα έχουν διοριστεί 136 μέλη ΔΕΠ, ενώ 37 θέσεις μελών ΔΕΠ βρίσκονται σε διαδικασία εκλογής ή διορισμού.
• Κατά την ίδια περίοδο στα Προγράμματα Σπουδών των παλαιών και νέων τμημάτων του Ιδρύματος, έχουν εργαστεί 690 συμβασιούχοι ΠΔ407/80, 1430 Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι, και 395 Νέοι Επιστήμονες του Προγράμματος Απόκτησης Διδακτικής Εμπειρίας. 41 διοικητικοί υπάλληλοι προστέθηκαν στο δυναμικό μας μέσω των δράσεων μετάταξης.
2. Υποδομές
Οι κτιριακές υποδομές του ΠΘ ενισχύονται περαιτέρω μέσω μεγάλων αναπτυξιακών έργων, όπως:
• Επέκταση Πολυτεχνικής Σχολής στον Βόλο (Πεδίο Άρεως)
• Ανακατασκευή της «Κίτρινης Αποθήκης», Βόλος, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ΙΑΣΩΝ καθώς και άλλων ερευνητικών δομών καινοτομίας του ΠΘ.
• ΣΔΙΤ Βαμβακουργίας. Ένα εμβληματικό έργο που αφενός θα αξιοποιήσει το ιστορικό κτιριακό απόθεμα της πόλης του Βόλου και αφετέρου θα στεγάσει σε σύγχρονες εγκαταστάσεις τα νέα Τμήματα, θα φιλοξενήσει τις δράσεις διεθνοποίησης του Ιδρύματος, θα προσφέρει Εστίες στους φοιτητές/τριές μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα στηρίξει όλες τις εκπαιδευτικές λειτουργίες και τις δράσεις κατάρτισης και διά βίου εκπαίδευσης του ΠΘ.
• ΣΔΙΤ Λαμίας: κάλυψη στεγαστικών αναγκών νέων τμημάτων και εστίες
• Κτίρια Λάρισας (Βιόπολις)
• Κτίρια στα Τρίκαλα-Γυμναστήριο-Πολυχώρος κλπ
3. Ακαδημαϊκά
Από το 2019 έως σήμερα:
• Έχουν πιστοποιηθεί το σύνολο των Προγραμμάτων Σπουδών των παλαιών τμημάτων του ΠΘ
• Υποβάλλονται όλοι οι φάκελοι πιστοποίησης των νέων Τμημάτων
• Έχουν αυτονομηθεί διοικητικά 13 νέα Τμήματα και με βάση τους αναμενόμενους διορισμούς από το ΥΠΑΙΘ των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ θα αυτονομηθούν πολύ σύντομα και τα υπόλοιπα 4.
• Έχουν υποβληθεί στο ΥΠΑΙΘ και στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς αιτήματα αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους μελλοντικούς αποφοίτους των νέων τμημάτων ΠΘ.
• Κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής νέων φοιτητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η μεγάλη πλειοψηφία των Τμημάτων μας κάλυψε το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων πρωτοετών φοιτητών/τριών, ενώ κενές θέσεις παρέμειναν σε 8 περίπου τμήματα.
• Επί συνόλου 14.340 εισακτέων από το 2019 έως σήμερα, οι 6.054 από το 2019 έως σήμερα κατάγονται από τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.
• Έχει αυξηθεί ο αριθμός των ΠΜΣ που προσφέρονται από το ΠΘ κατά 64% το 2022.
• Σχεδιάζονται στοχευμένα ξενόγλωσσα ΠΜΣ καθώς και ξενόγλωσσα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. 12 ξενόγλωσσα ΠΜΣ έχουν ενταχθεί στην πρόταση χρηματοδότησης για την Ενίσχυση της Διεθνοποίησης από το ΕΣΠΑ.
• Έχουν αποφοιτήσει από το 2019 έως σήμερα 10.291 φοιτητές των πρώην ΤΕΙ που ολοκλήρωσαν τα παλαιά προγράμματα σπουδών τους
Το μέλλον
1. Tο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει σχεδιάσει, τροποποιεί και βελτιώνει τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (ΠΠΣ) του με διαφανείς διαδικασίες ποιότητας και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις και διδακτικές ανάγκες και να επιτυγχάνει μαθησιακά αποτελέσματα και προσόντα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2. Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης των νέων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και με την αποφοίτηση των πρώτων πτυχιούχων των νέων τμημάτων του ΠΘ, το Ίδρυμα θα προχωρήσει σε εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας και θα επεξεργαστεί προτάσεις πιθανών αναμορφώσεων της δομής και της λειτουργίας των ακαδημαϊκών μονάδων και του περιεχομένου των σπουδών.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνυπολογιστούν τόσο η πορεία εξέλιξης του αριθμού των εισακτέων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, όσο και η πορεία των πτυχιούχων μας μετά τη λήψη πτυχίου.
3. Το Ίδρυμα θα αναλάβει στοχευμένες δράσεις προβολής και προσέλκυσης υποψήφιων φοιτητών/τριών ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των Τμημάτων στα οποία αρκετές διαθέσιμες θέσεις δεν καλύφθηκαν μετά την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.
4. Σε συνέχεια του προηγούμενου θεωρούμε ότι θα συμβάλλουν σημαντικά οι αναμενόμενες ενέργειες του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την έγκαιρη αντιστοίχιση Τμημάτων του ΠΘ με ομοειδή Τμήματα στην Ελλάδα ως προς τις μεταγραφές καθώς δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις στους υποψηφίους/ες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η έγκαιρη αναγνώριση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των αποφοίτων των νέων Τμημάτων του ΠΘ, οι αλλαγές των γνωστικών πεδίων υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ και η έγκαιρη πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών των νέων Τμημάτων. Σχετικά αιτήματα έχουν ήδη υποβληθεί προς το ΥΠΑΙΘ και τους αρμόδιους Φορείς από τη του Ιδρύματος και αναμένουμε άμεσα την θεραπεία τους.
5. Δεδομένης της πολυπλοκότητας των σημερινών κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών εντός των οποίων καλείται να λειτουργήσει η εκπαίδευση, καθώς και των απαιτήσεων οικοδόμησης μιας στέρεης γνωστικής και μεθοδολογικής βάσης των μαθησιακών αντικειμένων, ο σχεδιασμός των ΠΠΣ αλλά και των ΠΜΣ γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή συζήτηση και με έμφαση στην καινοτομία και στην θεραπεία των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών της αγοράς της εργασίας και της οικονομίας έντασης της γνώσης.
6. Ο συνεχής ανασχεδιασμός του ακαδημαϊκού χάρτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι υποχρέωση όλων μας και μπορεί να γίνεται στη βάση στοιχείων που συλλέγονται και αξιολογούνται με ακριβή επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία, συνυπολογίζοντας πάντα τις επιστημονικές εξελίξεις, την αναδιαμόρφωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο λαμβανομένης υπόψη της σταδιακής ενσωμάτωσης και της εξ αποστάσεως εργασίας σε ποικίλους τομείς και την ωρίμανση των συνθηκών που καθορίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων ανθρώπων της χώρας και των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Αναπτύσσοντας τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές μας λειτουργίες σε ένα γεωγραφικό χώρο με ισχυρή πληθυσμιακή ενδοχώρα και έντονη αναπτυξιακή δυναμική, στόχος μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό νέων ανθρώπων που επιθυμούν να ακολουθήσουν τον δρόμο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Κατά συνέπεια, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ζητά από το ΥΠΑΙΘ την στήριξη του εγχειρήματος υλοποίησης του νέου ακαδημαϊκού χάρτη με δημόσιους πόρους που θα διασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. Η στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους δημοσίους φορείς καθώς και με την ΕΘΑΕΕ θα συμβάλλουν στις προσπάθειες της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να συνεχίσει να επενδύει στην καινοτομία, στην ανάπτυξη και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας, εκπληρώνοντας έτσι το συνταγματικό μας χρέος προς την ελληνική κοινωνία και τη νέα γενιά και τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της ακαδημαϊκότητας και της κοινωνικής λογοδοσίας που αρμόζουν σε ένα δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση