Βρίσκεστε εδώ:  / Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Με απόφαση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ζ. Μαμούρη, ιδρύεται Μονάδα της Παιδιατρικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την επωνυμία «», δυναμικότητας 6 κλινών, στην οποία θα νοσηλεύονται παιδιά ηλικίας 29 ημερών έως 16 ετών.

Η μονάδα έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και εξειδικευμένων ιατρών καθώς και την παροχή τριτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στην .

Η μονάδα θα έχει ως αποστολή:

α) Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας της Παιδιατρικής και συγκεκριμένα σχετιζόμενα με την αντιμετώπιση βαρέως πασχόντων παίδων.

β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Παιδιατρική.

γ) Την ειδίκευση ιατρών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη
συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών.

δ) Την κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό την αναζήτηση νέων τεχνικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων.

ε) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με τα όργανα της Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

στ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και την πραγματοποίηση εκδόσεων.

ζ) Την προσέλκυση χρηματοδότησης ερευνητικών πρωτοκόλλων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που έχουν σχέση με την παροχή υπηρεσιών και την εκπαίδευση στον τομέα της Παιδιατρικής με εξειδίκευση στις εντατική θεραπεία βαρέως πασχόντων παίδων.

η) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α’53)

Το προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων απαρτίζεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Παιδιατρικής Κλινικής του οικείου Τμήματος καθώς και από ιατρούς ΕΣΥ, μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και λοιπό επιστημονικό, διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας () Παίδων αποτελεί Ειδική Μονάδα της Παιδιατρικής Κλινικής και διευθύνεται από τον Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθμίδες του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή και ελλείψει αυτών στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.
Εγκαθίσταται και λειτουργεί στο πλαίσιο της Παιδιατρικής Κλινικής, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στον Β΄ Παθολογικό Τομέα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΛΑΡΙΣΑΣ της οικείας υγειονομικής περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. Υ4α/12937/00/ΠΠ/02 (Β΄351) κοινής υπουργικής απόφασης.

Τα που υπηρετούν στην παραπάνω Μονάδα υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν κάθε φορά για την εφημερία του νοσοκομείου. Το προσωπικό που υπηρετεί στη της Παιδιατρικής Κλινικής, συνεργάζεται με τα αντίστοιχα της Ιατρικής Υπηρεσίας όλων των Νοσοκομείων της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του επιπέδου της
εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών υγείας.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • #διακομιδή 35χρονης και βρέφους από τις Β. Σποράδες στο Βόλο #διακομιδή - https://t.co/ZLwth33Q3M -

  • Πτυχιακές και Διπλωματικές εξετάσεις στην Σχολή Βυζ. Μουσικής της Μητροπόλεως Δημητριάδος - https://t.co/GGuqGUaGqK… -

  • Εγκαινιάστηκε το Πολιτιστικό Κέντρο Καλών Νερών #ΠολιτιστικόΚέντροΚαλώνΝερών - https://t.co/QFzt00Tzjb -

"Αλιεύοντας" την είδηση