Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Μεταπτυχιακό στο Π.Θ. για επαναχρήσεις κτιρίων
Μεταπτυχιακό στο Π.Θ. για επαναχρήσεις κτιρίων

Μεταπτυχιακό στο Π.Θ. για επαναχρήσεις κτιρίων

Nέο  μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα υλοποιήσει  το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα  τις επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής.

Σκοπός του προγράμματος είναι να οργανώσει συγκροτημένη θεωρητική και πρακτική έρευνα στο πεδίο της αξιοποίησης με νέες χρήσεις υφισταμένων εγκαταλειμμένων και απαξιωμένων από την αχρηστία κελυφών, συγκροτημάτων και περιοχών και της κατασκευαστικής, δομικής και ενεργειακής αναβάθμισής τους.

Όπως αναφέρεται, η αξιοποίηση και επανάχρηση της αρχιτεκτονικής του παρελθόντος ξεκινά από τα βάθη των αιώνων και από αρχαιοτάτων χρόνων συνέβαλλε στη σημαντικών μνημείων του παγκόσμιου πολιτισμού μεταφέροντας παράλληλα πληροφορίες για τον τεχνικό πολιτισμό της περιόδου κατά την οποία κατασκευάσθηκαν.

Η επανάχρηση και εκ νέου αξιοποίηση των ιστορικών κατασκευών και όχι μόνον θεωρείται σε παγκόσμια κα ο πλέον ενδεδειγμένος περιβαλλοντικά τρόπος για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη των πόλεων.

Η κατεδάφιση και η χωρίς κανένα άλλο επίπεδο αξιολόγησης-αξιοποίηση έχει εγκαταλειφθεί προ πολλού και θεωρείται διεθνώς ως μη αποδεκτή λύση.

Κύρια αίτια για την παρακμή, την υποβάθμιση και την εγκατάλειψη είτε μεμονωμένων κτιρίων, είτε οικιστικών συνόλων κατοίκησης, ς, βιομηχανικών περιοχών, στρατοπέδων, λιμενικών εγκαταστάσεων, σιδηροδρομικών σταθμών, αγορών, κ.λπ. είναι η και η συνεπακόλουθη αλλαγή των οικονομικών συνθηκών, η αλλαγή στο μοντέλο των μεταφορών, οι στις , η μετατόπιση του εμπορικού ενδιαφέροντος σε άλλες περιοχές, η γήρανση και απαξίωση του κτιριακού αποθέματος και πολλά άλλα.

Η πρακτική της αξιοποίησης με νέες χρήσεις υφισταμένων κτιρίων και περιοχών είναι μία δοκιμασμένη πρακτική ευρύτατα διαδεδομένη στις Ευρωπαϊκές πόλεις εδώ και αρκετές δεκαετίες.

Στην το ενδιαφέρον για τις αποκαταστάσεις και τις λειτουργικές επαναχρήσεις ξεκίνησε εδώ και είκοσι περίπου χρόνια αλλά αναζωπυρώθηκε σε ότι αφορά στα κτιριακά κελύφη την τελευταία δεκαετία κατά την περίοδο της οικονομικής ς.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στοχεύει στην ολοκληρωμένη διεπιστημονική διαχείριση των θεμάτων επανάχρησης και συνολικής οικοδομικής και ενεργειακής αναβάθμισης προτείνοντας συγκεκριμένη εκπαιδευτική, ερευνητική και μεθοδο προσέγγιση.

Το αντικείμενο αυτό είναι ένα πολύ επίκαιρο και σύγχρονο θέμα ενασχόλησης για τους μελετητές και αποτελεί κατασκευαστική, συνθετική και ερευνητική πρόκληση για όλες τις ειδικότητες που ασχολούνται με τα τεχνικά έργα.

Καλούνται να σχεδιάσουν νέες χρήσεις ημεδαπής η ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και οι ειδικότητες Δομικών έργων, Εσωτερικής Διακόσμησης και Αποκατάστασης Μνημείων των .

Το πρόγραμμα «Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων» διαρθρώνεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 4 μαθήματα ανά εξάμηνο(1ο και 2ο) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο 3ο εξάμηνο.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1,5 έτος.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι άτομα κατ' έτος.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.500 ευρώ.

"Αλιεύοντας" την είδηση