Η εισβολή στην Ουκρανία, εν μέσω μιας πανδημικής κρίσης που συνεχίζεται, προκαλεί μόνο προβλήματα και φέρνει τρόμο, δυστυχία και αγωνία.
Η αυξανόμενη πίεση που δέχεται το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα παγκοσμίως να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες θρεπτικών για τον ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό του πλανήτη επιβάλει νέες στην πρωτογενή παραγωγή που καλείται να ανταποκριθεί προσαρμοζόμενη από τη μία στην και από την άλλη στην ανάγκη για μια παραγωγή με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα, βασισμένη σε κυκλική χρήση πόρων και εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Η ολιστική αντιμετώπιση των προκλήσεων επιβάλει γρήγορες προσαρμογές και συνεχή αλληλεπίδραση όλων όσων συμμετέχουν στην παραγωγή και στην κατανάλωση τροφής.
Στο πλαίσιο αυτό η σημερινή ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το μεγαλύτερο περιφερειακό πανεπιστήμιο της χώρας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά μιας πρότυπης περιφέρειας στην αγροδιατροφή τόσο από παραγωγικής και οικονομικής άποψης, όσο και από γεωγραφικής διαμόρφωσης και δημογραφίας, θα πρέπει να δώσει το έναυσμα για τη συσπείρωση ειδικών όλων των συναφών ειδικοτήτων.
Θελω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την προσπάθειά τους και να ευχαριστήσω τους διεθνούς κύρους καλεσμένους και ομιλητές για την παρουσία τους και τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους.