Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Επιστημονικές διαλέξεις στο Π.Θ.
Επιστημονικές διαλέξεις στο Π.Θ.

Επιστημονικές διαλέξεις στο Π.Θ.

Ο Δεσμός (Nexus) του Νερού-Γης-Τροφής-Ενέργειας-Κλίματος και η Βιώσιμη Διαχείρισή τους για την Αποδοτική Χρήση Πόρων: Η Περίπτωση Μελέτης της Ελλάδας είναι το θέμα επιστημονικής ς της καθηγήτριας Χρυσής Λασπίδου, που θα αναπτυχθεί την Τετάρτη 213 Οκτωβρίου στις 2.00 μ.μ., στην αίθουσα A2, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου ς.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020),το έργο SIM4NEXUS «Ο δεσμός—Nexus—του νερού-γής-τροφής-ενέργειας-κλίματος και η διαχείρισή τους υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής για την αποτελεσματική χρήση πόρων» εστιάζει στη διαχείριση
μελλοντικών προκλήσεων που σχετίζονται με την αντίστοιχη εξέλιξη των στοιχείων: νερό, γη, , ενέργεια και κλίμα, μέσα από την υιοθέτηση μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης όπου τα εν λόγω στοιχεία συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα/σύνδεσμο (nexus) και συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρές, δυναμικές και πολύπλοκες σχέσεις αλληλεπίδρασης.

Για το σκοπό αυτό, πρόκειται να δομηθεί ένα SeriousGame (Παίγνιο Σοβαρού Στόχου) –διαδικτυακή πλατφόρμα – που θα καθιστά δυνατή την πρόβλεψη της μελλοντικής εικόνας μιας περιοχής μελέτης σύμφωνα με την αντίστοιχη μελλοντική εξέλιξη των στοιχείων του συστήματος/συνδέσμου.

Έτσι, θα επιτυγχάνεται η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης ς και χάραξης πολιτικών σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των πόρων και την εκτίμηση νέων κατευθύνσεων πολιτικής.

Στη παρουσιάζεται η περίπτωση μελέτης της Ελλάδας, στην οποία εξετάζονται μία σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση της κλιματικής αλλαγής με τη χρήση πόρων (νερό, ενέργεια, παρ τροφής), πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα ερημος και ξηρασίας που παρατηρούνται στις αγροτικές περιοχές, διαθεσιμότητα υδατικών πόρων για άρδευση, πιθανή αναδιοργάνωση των καλλιεργειών και ανταγωνιστικές χρήσεις πόρων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εμπλοκή ενός αριθμού φορέων (stakeholders) οι οποίοι δύνανται αφενός να προσφέρουν σημαντική γνώση και εμπειρία κατά τη διαδικασία δόμησης του παιγνίου και αφετέρου, να το αξιοποιήσουν ως εργαλείο για την πρόβλεψη και την οργάνωση των μελλοντικών τους δραστηριοτήτων και σχεδίων.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΧΠΠΑ

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΧΠΠΑ διοργανώνουν διάλεξη του Κώστα Αδαμάκη, καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Βόλος, Ένα Πετυχημένο Πείραμα Αξιος της Βιομηχανικής Κληρονομιάς.

Η διάλεξη θα δοθεί την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 18:00 στην αίθουσα Α2 του ΤΜΧΠΠΑ

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Dark Mode

"Αλιεύοντας" την είδηση