Βρίσκεστε εδώ:  / Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Επίσημα πρύτανης του Π.Θ. ο Ζήσης Μαμούρης
Επίσημα πρύτανης του Π.Θ. ο Ζήσης Μαμούρης

Επίσημα πρύτανης του Π.Θ. ο Ζήσης Μαμούρης

Με βάση την ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη πρύτανη κι αντιπρυτάνεων του πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι για πρύτανη καταμετρήθηκαν 394 μελών ΔΕΠ από τα οποία τα 27 άκυρα και λευκά και 353 μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων από τα οποία 14 ήταν άκυρα λευκά.

Για αντιπρυτάνεις καταμετρήθηκαν 394 μελών ΔΕΠ από τα οποία τα 15 ήταν άκυρα και λευκά και 352 μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων από τα οποία 11 ήταν άκυρα λευκά.

Ο έλαβε 231 ψήφους από μέλη ΔΕΠ και 157 ψήφους από ΕΕΠ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ και διοικητικών υπαλλήλους – σταθμισμένοι ψήφοι 266

Ο Νίκος Δαναλάτος έλαβε 136 ψήφους από μέλη ΔΕΠ και 182 ψήφους από ΕΕΠ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ και διοικητικών υπαλλήλους – σταθμισμένοι ψήφοι 176

Για την ανάδειξη αντιπρυτάνεων τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

-Η Ιωάννα Λαλιώτου 85 ψήφους από μέλη ΔΕΠ και 101 ψήφους από ΕΕΠ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους – σταθμισμένοι ψήφοι 107

-Ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης έλαβε 66 ψήφους από μέλη ΔΕΠ και 53 ψήφους από ΕΕΠ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους – σταθμισμένοι ψήφοι 78

-Ο Ιωάννης Θεοδωράκης έλαβε 58 ψήφους από μέλη ΔΕΠ και 67 ψήφους από ΕΕΠ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους – σταθμισμένοι ψήφοι 73

-Ο Στέφανος Παρασκευόπουλος έλαβε 53 ψήφους από μέλη ΔΕΠ και 53 ψήφους από ΕΕΠ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους – σταθμισμένοι ψήφοι 65

-Η Ευτυχία Καψαλάκη έλαβε 57 ψήφους από μέλη ΔΕΠ και 29 ψήφους από ΕΕΠ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους – σταθμισμένοι ψήφοι 63

-Ο Δημήτρης Λεωνίδας έλαβε 40 ψήφους από μέλη ΔΕΠ και 12 ψήφους από ΕΕΠ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους – σταθμισμένοι ψήφοι 43

-Ο Βασίλης Κανακούδης έλαβε 20 ψήφους από μέλη ΔΕΠ και 26 ψήφους από ΕΕΠ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους – σταθμισμένοι ψήφοι 26

Επομένως πρύτανης εκλέγεται ο και αντιπρυτάνεις εκλέγονται: η Ιωάννα Λαλιώτου, ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ο Ιωάννης Θεοδωράκης και ο Στέφανος Παρασκευόπουλος.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συγχαίρει τον νέο πρύτανη και τους αντιπρυτάνεις, συγχαίρει επίσης ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα για την άψογη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασία με συμμετοχή που ανήλθε συνολικά στο 87% κι ευχαριστεί θερμά τον απερχόμενο πρύτανη, τις εφορευτικές επιτροπές στον Βόλο και τη και τους διοικητικούς υπαλλήλους για τη τους.

Ιδιαιτέρως επιθυμεί να εξάρει την ευσυνειδησία και την αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπαλλήλων που εργάστηκαν για την διεκπεραίωση μια απαιτητικής και σύνθετης διαδικασίας.

"Αλιεύοντας" την είδηση