Βρίσκεστε εδώ:  / Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Δnμόσια εικόνα & Αρχιτεκτονική
Δnμόσια εικόνα & Αρχιτεκτονική

Δnμόσια εικόνα & Αρχιτεκτονική

Η προβολή ωs  τμήμα  τns αρχιτεκτονικήs   δραστnριότnταs

Φοιτήτριες:  Καλιγιαννάκn  Γεωργία , Σανίδα Θέκλα

Επιβλέπων καθnγnτήs: Γιώργοs Παπακωνσταντίνου

Από   τιs  αρχέs  του  20ού  αι.  το  ζήτημα τns  δnμοσιοποίnσns  του  έργου  φαίνεται  να απασχολεί   τουs   αρχιτέκτονεs.  Το   1920  ο   Λε Κορμπυζιέ   ξεκινά   τnν  έκδοσn  του περιοδικού “L’ Esprιt Nouνeαu” ,  ανοίγονταs  νέουs   ορίζοντεs    στο   κομμάτι    της προβολής  του  αρχιτεκτονικού έργου.  Λίγο  αργότερα  με κίνnτρο  τnν    όγκου πληροφορίας  στους    το  ζευγάρι   Τσαρλs   και  Ρέι Ίμs  επικεντρώνει  τn δουλειά   του  γύρω από  τιs  μεθόδουs  προβολής,  παράγονταs μικρού μήκουs  ταινίεs και  οργανώνονταs  τιs   πρώτεs  εκθέσειs με τη χρήση   πολυμέσων.

Προs  τα  τέλn  του αιώνα  δημιουργούνται σημαντικοί προβολής του  αρχιτεκτονικού έργου,  όπωs είναι n  Μπιενάλε τns  Βενετίαs το  1980  και το βραβείο  Πρίτοκερ  το 1979.   Σημαντικό ρόλο  στnν  προβολή παίζει  n φυσική  παρουσία  και  n αλλnλεπίδρασn  του  με το κοινό, μέσω  ομιλιών που  οργανώνονται γύρω από  διάφορεs  θεματικέs τns  αρχιτεκτονικής, όπου αναλύουν τιs  απόψειs  τουs.   Παράλλnλα μεγάλο  μέροs  τns  δnμόσιαs  εικόναs πραγματοποιείται  στο  διαδίκτυο  αφού   πλέον  εκτόs  από  τα  έντυπα μέσα,  υπάρχουν και  τα ηλεκτρονικά,  περιοδικά   και  πλατφόρμεs, που  παρουσιάζουν το  αρχιτεκτονικό .

Το  διαδίκτυο έδωσε στουs  αρχιτέκτονεs  τnν  ευκαιρία  να  παρουσιάσουν οι  ίδιοι τον  εαυτό τουs  και τnν  δραστnριότnτά τουs  μέσω των  ιστοσελίδων τουs.

Σήμερα  κάθε αρχιτεκτονικό      διαθέτει    καθώs  και  προφίλ   στα  μέσα  κοινωνικής δικτύωσης.

Η  προσπάθεια  για  όσο  το δυνατόν καλύτερn  «»  του  αρχιτεκτονικού γραφείου  προs  τα έξω  έδωσε  κίνnτρο  για  τnν  ανάπτυξn των  μέσων αναπαράστασns, ώστε  n πλnροφορία που δίνουν  να είναι κατανοητή από όλουs.

Ο σχεδιασμός μίαs αρχιτεκτονικήs   ιστοσελίδαs  γίνεται με σκοπό   να  αντανακλά το ύφοs  και  τιs αρχέs του αρχιτέκτονα.   Μέσω του   διαδικτύου   δίνεται   n   δυνατότnτα προβολής   σε κάθε αρχιτέκτονα ανεξάρτnτα   από  το  πεδίο δράσns  του  και  το  πόσο  «γνωστόs  είναι.

Έτσι παρατnρούμε  ότι  n δημόσια   προβολή  αποτελεί στn  σύγχρονn εποχή  αναπόσπαστο κομμάτι τns αρχιτεκτονικής   δραστηριότητας.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Nέα βλάβη του "Ερατώ" στο λιμάνι του Βόλου #υδροπτέρυγοΕρατώ - https://t.co/RL97T60i0Y -

  • #φωτιά σε παράγκα στο Αλιβέρι #φωτιά - https://t.co/LiAaX7fSka -

  • Διαπλάτυνση δρόμου #Βένετο-Κουλούρι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας #Βένετο #ΒένετοΚουλούρι - https://t.co/S6svdfXr7J -

"Αλιεύοντας" την είδηση