Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Αξιοποίηση της “Βαμβακουργίας” για την ανάπτυξη του Π.Θ.
Αξιοποίηση της “Βαμβακουργίας” για την ανάπτυξη του Π.Θ.

Αξιοποίηση της “Βαμβακουργίας” για την ανάπτυξη του Π.Θ.

Η προ της μελέτης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου της “Βαμβακουργίας”, αποφασίστηκε από τον γεν. γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού κι Αστικού Περιβάλλοντος Ευθ. Μπακογιάννη, με του δημοσιεύτηκε σήμερα στη “Διαύγεια”.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η προ της μελέτης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου στην περιοχή πρώην “Βαμβακουργία” της ΔΕ έας Ιωνίας του Δήμου , για την ενός πρότυπου Πανεπιστημιακού συγκροτήματος που θα περιλαμβάνει φοιτητικές εστίες, εκπαιδευτικές, ερευνητικές και κοινωνικές δραστηριότητες και ελεύθερους χώρους ανοιχτούς στην πόλη.

Οι που προτείνονται για την περιοχή, σύμφωνα με το άρθρο 1 του υπ΄αριθμ. 59/2018 Π. Δ/τος, είναι αυτές της Γενικής Κατοικίας (αρ. 3), στο μεγαλύτερο τμήμα που προορίζεται για , και του Πολεοδομικού Κέντρου (αρ. 4) στο υπόλοιπο προς δόμηση τμήμα της έκτασης προκειμένου να είναι δυνατή η εγκατάσταση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ς.

Στο στάδιο της μελέτης του ΕΧΣ θα καθορισθούν επακριβώς οι επιτρεπόμενες στην περιοχή προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της παραχώρησης.

Ο μέγιστος Συντελεστής Δόμησης ορίζεται σε 0,8.

Η οριστικοποίηση του σχεδίου γενικής διάταξης κτιρίων και ελεύθερων χώρων και ο καθορισμός των λοιπών όρων δόμησης θα αποτελέσουν αντικείμενο της επόμενης φάσης έγκρισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου.

"Αλιεύοντας" την είδηση