Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Αρμοδιότητα του Π. Θ. η επιλογή των προτάσεων που κατατίθενται για αξιολόγηση
Αρμοδιότητα του Π. Θ. η επιλογή  των προτάσεων που κατατίθενται για αξιολόγηση

Αρμοδιότητα του Π. Θ. η επιλογή των προτάσεων που κατατίθενται για αξιολόγηση

για το πρόγραμμα αναβάθμισης ερευνητικών υποδομών 

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανήκει η επιλογή των προτάσεων που υποβάλλονται για αξιολόγηση, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης ερευνητικών υποδομών που χρηματοδοτεί το Θεσσαλίας.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Αγοραστός στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Περιφέρεια χρηματοδοτεί μέσω του Θεσσαλίας 2014-2020 πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ, με σκοπό την αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας προβαίνει στην αξιολόγηση σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, αποκλειστικά των προτάσεων που υποβάλλονται από τον Δικαιούχο του υ, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

Σε γραπτή απάντηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΣΠΑ 2014-2020 όπου δίνονται διευκρινίσεις για το θέμα, αναφέρονται τα εξής:

– «Με την με αριθμ. πρωτ. 5027/03-12- Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020», καλούνται, μεταξύ άλλων, όλα τα Εργαστήρια Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που χωροθετούνται στην Θεσσαλία. Ειδικότερα σημειώνεται ότι Δικαιούχος της πρότασης θα είναι το ίδρυμα ή το ερευνητικό κέντρο με έδρα ή παράρτημα στην και ότι ειδικά για την περίπτωση των ΑΕΙ, ως Δικαιούχοι θα δηλώνονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Ιδρυμάτων (Ε.), οι οποίοι σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 διαχειρίζονται τα ερευνητικά . Συνεπώς, ένα θεσμοθετημένο Εργαστήριο Έρευνας δύναται να υποβάλλει πρόταση μέσω του Ε.

– Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΘ) προβαίνει στην αξιολόγηση σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, αποκλειστικά των προτάσεων που υποβάλλονται από τον Δικαιούχο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). Συνεπώς, η επιλογή των προτάσεων που θα υποβληθούν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δικαιούχου, ήτοι στην συγκεκριμένη περίπτωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διά του Ε.Λ.Κ.Ε.».

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση