Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Aγορά οικοπέδου για επέκταση της Πολυτεχνικής Σχολής
Aγορά οικοπέδου για επέκταση της Πολυτεχνικής Σχολής

Aγορά οικοπέδου για επέκταση της Πολυτεχνικής Σχολής

 

Εγκρίθηκε με των υπουργών Οικονομίς κι Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας, Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που αναρτήθηκε σήμερα στη«Διαύγεια» εγκρίνεται η οικοπέδου που περικλείεται από τις οδούς Αθηνών, Σέκερη και Αλαμάνας στην περιοχή των Νεάπολης στο Βόλο και προορίζεται για την ανέγερση κτιρίων της Πολυτεχνικής Σχολής που λύσουν το της πρόβλημα.

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, που συνυπογράφουν οι υπουργοί Οικονομίας και Παιδείας, εγκρίνεται η με αρ. 169/30-05-2016 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ς, στο μέρος που αφορά την ακινήτου (οικοπέδου μετά παλαιών κτισμάτων) στην περιοχή Νεάπολη του Δήμου Βόλου, στο Ο.Τ. 1268 που περικλείεται από τις οδούς Αθηνών, Σέκερη, Αλαμάνας Χείμαρρος Ξηριά και όριο σχεδίου πόλης προς θάλασσα, το οποίο έχει πρόσωπο επί της οδού Αθηνών, παρακείμενο σε χώρο ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου ς, συνολικού εμβαδού 2.471 τ.μ. και φερόμενης ιδιοκτησίας Μπάρδα Χ. Γεώργιου με ποσοστό ιδιοκτησίας 50% και Μπάρδα Χ. Αθανασίου με ποσοστό ιδιοκτησίας 50%.

Η συνολική δαπάνη για την αγορά του ακινήτου ύψους 450.000 € θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 1984ΣΕ04600019 και τίτλο «Αγορά ή απαλλοτρίωση ακινήτων για στέγαση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας » της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 046, (Φορέας 19 – Ειδ. Φορέας 920 – ΚΑΕ 8227 Επιχορήγηση Ν.Π. για αγορά απαλλοτρίωση).

Τα έξοδα μεταβίβασης θα βαρύνουν τον πωλητή, επισημαίνεται στην ΚΥΑ που υπογράφουν ο και Ανάπτυξης Δήμος Παπαδημητρίου, ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Γαβρόγλου και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γεώργιος .

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση