Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τα ΙΕΚ ΟΑΕ∆
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τα ΙΕΚ ΟΑΕ∆

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τα ΙΕΚ ΟΑΕ∆

Αρχίζει την Τετάρτη 31 Αυγούστου και θα συνεχιστεί µέχρι και την Τρίτη 6 Σεπτεµβρίου (και ώρα 18:00), η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη των θέσεων ωροµίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τις Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού.

Οι ωροµίσθιοι θα απασχοληθούν στα προγράµµατα κατάρτισης των ΙΕΚ ΟΑΕ∆ µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2336/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν. 2643/98 για το έτος Κατάρτισης 2016-2017).

Όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, (σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ οικ. 28959/488 1961/Β΄/30-06-2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr.

Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την προκήρυξη, υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε φάκελο ταχυδροµικώς, συστηµένα ή µε courier, στη Σχολική Μονάδα πρώτης προτίµησης του κάθε υποψηφίου, στην οποία προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά του. Στο φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα, αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος εµφανίζεται στην ηλεκτρονική αίτηση. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να δηλώσουν ενδιαφέρον για τα ΙΕΚ-ΣΕΚ µίας και µόνο Περιφερειακής Ενότητας, προκειµένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι πίνακες αυτοί για κάθε ένα από τα ΙΕΚ-ΣΕΚ της ς ς ή των Περιφερειακών Ενοτήτων της υιπης Ελλάδας θα ισχύουν για ολόκληρο το έτος Κατάρτισης 2016-2017.

Όσοι υποψήφιοι ωροµίσθιοι είχαν υποβάλει αίτηση κατά το προηγούµενο έτος κατάρτισης 2015-2016, θα καταχωρήσουν στην φετινή ηλεκτρονική αίτηση µόνο όσα δικαιολογητικά δεν είχαν δηλώσει στην περυσινή αίτηση τους και όσα απέκτησαν από 31- 08-2015 έως και σήµερα. Τα επιπλέον δικαιολογητικά (τίτλοι, επαγγελµατική και διδακτική εµπειρία) θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται σε φάκελο ταχυδροµικώς συστηµένα ή µε courier, στη Σχολική Μονάδα ΙΕΚ-ΣΕΚ πρώτης προτίµησης. Πού αποστέλλονται οι και τα δικαιολογητικά Η εκτυπωµένη ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποστέλλεται στο ΙΕΚ πρώτης Προτίµησης του υποψηφίου στις παρακάτω ∆ιευθύνσεις:

Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ -ΣΕΚ της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλίας:

ΙΕΚ-ΣΕΚ , (Αθηνών 64, Τ.Κ. 38334, Βόλος, τηλ. 24210 – 60744) Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαµάκι, e-mail: press@oaed.gr 3

ΙΕΚ Καρδίτσας, (Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα, τηλ. 24410 – 28900)

ΙΕΚ Λαµίας, (Μεγάλη Βρύση, Τ.Κ. 35100, Λαµία, τηλ. 22310 – 51086 )

ΙΕΚ ς (Ερµογένους 10, Τ.Κ. 41447, , τηλ. 2410 – 564685)

"Αλιεύοντας" την είδηση