Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ » Συνεχίζονται οι εγγραφές στην ΕΠΑ.Σ  Δ.ΥΠ.Α (Πρώην Ο.Α.Ε.Δ)
Συνεχίζονται οι εγγραφές στην ΕΠΑ.Σ  Δ.ΥΠ.Α (Πρώην Ο.Α.Ε.Δ)

Συνεχίζονται οι εγγραφές στην ΕΠΑ.Σ  Δ.ΥΠ.Α (Πρώην Ο.Α.Ε.Δ)

Συνεχίζονται οι εγγραφές στην   Δ.ΥΠ.Α (Πρώην Ο.Α.Ε.Δ) έως και 11-09-2022.

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Δ.ΥΠ.Α (πρώην Ο.Α.Ε.Δ) θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

1 Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

2 Κομμωτικής Τέχνης

3 Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού αερίου)

4 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

5 Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

6 Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου

7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων

8 Τεχνιτών αυπηγικής Βιομηχανίας

Οι Επαγγελματικές Σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) παρέχουν Μεταγυμνασιακή Επαγγελματική Εκπαίδευση (. 4763/2020), και λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας.

Το δυϊκό σύστημα Μαθητείας που εφαρμόζεται στις ΕΠΑΣ συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή του μαθητή στο Σχολείο με την Πρακτική Άσκηση – “ σε εργασιακούς χώρους”.

Δικαιούχοι είναι νέοι και νέες απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου (υποχρεωτικής εκπαίδευσης) ηλικίας 15 έως 29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η φοίτηση στις είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις Α' και Β', οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.

Στις της Δ.ΥΠ.Α παρέχονται:

1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

2. Απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα

3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.

4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους η Δ.ΥΠ.Α έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων .

5. Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.

6. Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:

Α. Άμεσης ς στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ.

Β. Εγγραφής στην Β' Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου σε τομέα αντίστοιχο με την ειδικότητά τους, μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και

α) Κατέχουν απολυτήριο τουλάχιστον Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών.

β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1993 έως 2007.

Για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών εγγραφής, το χρονικό διάστημα εγγραφών , θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.

Πληροφορίες στην ΕΠΑ.Σ ΒΟΛΟΥ (Αθηνών 64 /Τ.K.38500, τηλ. 24210-63688, 24210 –63686

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Dark Mode

"Αλιεύοντας" την είδηση