Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ » Σύγχρονοι Ορίζοντες Λαογραφικών Σπουδών-Φιλολογική Λαογραφία
Σύγχρονοι Ορίζοντες Λαογραφικών Σπουδών-Φιλολογική Λαογραφία

Σύγχρονοι Ορίζοντες Λαογραφικών Σπουδών-Φιλολογική Λαογραφία


Οι ιτήσεις μπορούν ν υποβάλλονται έως 10 Φεβρουαρίου ενώ τα εξ' αποστάσεως μαθήματα ξεκινούν στις 11 Φεβρουαρίου.

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας – πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «moodle» του προγράμματος στην διεύθυνση: http://learn.cultureacademy.gr ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Εκεί υπάρχει και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος αλλά και το πρόγραμμα σπουδών και άλλες πληροφορίες για δύο εξάμηνα που προσφέρονται στο Χειμερινό Εξάμηνο.

Αναλυτικότερα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν:

α) έως 10/2/2019 για το τρέχον ' εξάμηνο «Φιλολογική Λαογραφία», για το Εαρινό εξάμηνο -19 που θα προσφερθεί εξ αποστάσεως και με δια ζώσης συνεδρίες και

β) έως 10/2/2019 για το Β' εξάμηνο σπουδών με τίτλο «Σύγχρονοι Ορίζοντες των Λαογραφικών Σπουδών [Φύλο, Διαδίκτυο, Σχολείο]» (β' κύκλος) για το Εαρινό εξάμηνο -19 που θα ξανά προσφερθεί μόνο εξ αποστάσεως

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν δωρεάν οποιοδήποτε μάθημα τους ενδιαφέρει από τα προσφερόμενα μαθήματα στο Εαρινό Εξάμηνο. Επίσης στην ιστοσελίδα http://learn.cultureacademy.gr μπορούν να αναζητήσουν τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των μαθημάτων όπου αναγράφονται οι θεματικές και οι υπεύθυνοι καθηγητές.

Το πρόγραμμα του ' εξαμήνου σπουδών (Εαρινό 2018-19) με τίτλο «Φιλολογική Λαογραφία», έχει ως επιστημονικό υπεύθυνο τον Μανόλης Γ. Σέργη, Καθηγητή Λαογραφίας του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του .

Σκοπός του συγκεκριμένου καινοτόμου προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί με το μεικτό μοντέλο μάθησης (blended learning) είναι να επιμορφώσει τις/τους συμμετέχουσες/ντες σε πεδία του λαϊκού πολιτισμού, αλλά να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η επιστήμη της Λαογραφίας δεν είναι μια στατική επιστήμη, αλλά συνεχώς εξελισσόμενη, που καταγράφει και ερμηνεύει τις νέες όψεις και εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής και της λαϊκής ς.
Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος οδηγεί σε χορήγηση βεβαίωσης του συγκεκριμένου μαθήματος, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των εξαμηνιαίων μαθημάτων (συνολικά έξι) οδηγεί σε πιστοποιητικό παρακολούθησης του τριετούς προγράμματος.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση