Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ » Μέχρι 25 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στο δωρεάν εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα «Εισαγωγή στην επιστήμη της λαογραφίας»
Μέχρι 25 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στο δωρεάν εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα «Εισαγωγή στην επιστήμη της λαογραφίας»

Μέχρι 25 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στο δωρεάν εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα «Εισαγωγή στην επιστήμη της λαογραφίας»

Μέχρι 25 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στο δωρεάν εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα «Εισαγωγή στην επιστήμη της λαογραφίας».

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την συνεργασία του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας της Σχολής Κλασσικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα ξεκινούν αρχές Οκτωβρίου και υπάρχουν ακόμα περιορισμένες θέσεις για τα δύο προσφερόμενα εξαμηνιαία μαθήματα.

Επίσης προγραμματίζεται και η λειτουργία ενός νέου εξ’ αποστάσεως προγράμματος διάρκειας ενός έτους με τίτλο: «Πηλιορείτες Εν Αιγύπτω: Αρχειακή Εθνογραφία με την οπτική των Νέων Τεχνολογιών & του Διαδικτύου» για το οποίο θα υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.

Η Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού & Τοπικής Ιστορίας, Τμήμα του Πολιτιστικού Φορέα «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη Διάσωση του Πολιτιστικού Αποθέματος» της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος & Αλμυρού από το εαρινό εξάμηνο του 2017-18 και για τα επόμενα πέντε εξάμηνα θα προσφέρει το πρόγραμμα:«Εισαγωγή στην Επιστήμη του Λαϊκού Πολιτισμού», στο πλαίσιο τριετούς κύκλου σπουδών.

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας – πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης «moodle» του προγράμματος στην διεύθυνση: http://learn.cultureacademy.gr ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Εκεί υπάρχει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος αλλά και το πρόγραμμα σπουδών και άλλες πληροφορίες για δύο εξάμηνα που προσφέρονται στο Χειμερινό Εξάμηνο. Αναλυτικότερα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν:

α) έως 25/9/2018 για το Β’ εξάμηνο σπουδών με τίτλο «Σύγχρονοι Ορίζοντες των Λαογραφικών Σπουδών [Φύλο, Διαδίκτυο, Σχολείο]» για το Χειμερινό εξάμηνο 2018-19 που θα προσφερθεί εξ αποστάσεως και δια ζώσης συνεδρίες και

β) έως 25/9/2018 για το Α’ εξάμηνο «Εισαγωγή στη Λαογραφία», που θα ξανά προσφερθεί στο Χειμερινό εξάμηνο 2018-19 μόνο εξ αποστάσεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν δωρεάν οποιοδήποτε μάθημα τους ενδιαφέρει από τα προσφερόμενα μαθήματα στο Χειμερινό Εξάμηνο.

Όσοι ήδη ολοκλήρωσαν το Α’ εξάμηνο με τίτλο «Εισαγωγή στη Λαογραφία» (Εαρινό 2017-18) μπορούν να συνεχίσουν στο Β εξάμηνο με το μάθημα «Σύγχρονοι Ορίζοντες των Λαογραφικών Σπουδών [Φύλο, Διαδίκτυο, Σχολείο]», (Χειμερινό 2018-19). Όσοι δεν πρόλαβαν το προηγούμενο εξάμηνο και θέλουν να ακολουθήσουν το τριετές πρόγραμμα μπορούν να γραφούν στο Α’ εξάμηνο που θα λειτουργήσει ξανά και στο Χειμερινό εξάμηνο.

Έτσι σε κάθε εξάμηνο θα προσφέρεται και το προηγούμενο ώστε κάποιοι να μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος Σπουδών διαμορφώθηκε από Επιστημονική Επιτροπή, η οποία και είναι υπεύθυνη για την πορεία εξέλιξης και αξιολόγησης του.

Η Συντονιστική & Επιστημονική Επιτροπή της ακαδημίας απαρτίζεται από τον μητροπολίτη Δημητριάδος & Αλμυρού Ιγνάτιο, πρόεδρο της «Μαγνήτων Κιβωτού» (συντονιστή) και τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής : δρ. Μανώλης Βαρβούνης, καθηγητής Λαογραφίας και πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, δρ. Εμμανουήλ Σέργη, καθηγητή Λαογραφίας του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τη δρ. Μαρία Γκασούκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Λαογραφίας & Φύλου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον δρ. Αλέξανδρο Καπανιάρη, μεταδιδακτορικό ερευνητή του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τους Νίκο Τσούκα, γενικό γραμματέα της «Μαγνήτων Κιβωτού» και Αντώνη Πλαγερά, εκπαιδευτικό, ταμίας της «Μαγνήτων Κιβωτού».

Η ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών θα προσφέρει στους/στις εκπαιδευόμενους/ές βαθιά γνώση του αντικειμένου, μέσω εξαμηνιαίων μαθημάτων τα οποία διαρθρώνονται σε δεκαπενθήμερα διδακτικά αντικείμενα και οδηγούν σε σχετική βεβαίωση.

Ο/Η εκπαιδευόμενος/ή μπορεί να παρακολουθήσει το σύνολο των μαθημάτων ολόκληρου του τριετούς κύκλου ή όποια εξαμηνιαία μαθήματα επιλέξει μετά την σχετική εγγραφή του/της.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με το Β’ εξάμηνο σπουδών (Χειμερινό 2018-19) από τον Οκτώβριο του 2018. Ο τίτλος της διδακτικής ενότητας είναι «Σύγχρονοι Ορίζοντες των Λαογραφικών Σπουδών [Φύλο, Διαδίκτυο, Σχολείο]», με επιστημονική υπεύθυνη της Καθηγήτρια Λαογραφίας & Φύλου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Μαρία Γκασούκα.

Μετά το μεγάλο ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του πρώτου εξαμήνου θα ξανά προσφερθεί εξ αποστάσεως
(χωρίς δια ζώσης συναντήσεις) για νέους σπουδαστές/στριες (Χειμερινό εξάμηνο 2018-19) τον Οκτώβριο του 2018 το Α΄ εξάμηνο σπουδών με τίτλο «Εισαγωγή στη Λαογραφία», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Μανώλη Σέργη, καθηγητή Λαογραφίας του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Συνεπώς από τον Οκτώβριο του 2018 θα λειτουργήσουν δύο μαθήματα στο ίδιο εξάμηνο (Χειμερινό 2018-19) «Εισαγωγή στη Λαογραφία» (εξ’ αποστάσεως) και Σύγχρονοι Ορίζοντες των Λαογραφικών Σπουδών [Φύλο, Διαδίκτυο, Σχολείο] (εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης συνεδρίες).

Οι επόμενες διδακτικές ενότητες (εξαμηνιαία μαθήματα) που θα παρακολουθήσουν είναι : Ψηφιακή Λαογραφία, Εκπαίδευση (Εαρινό εξάμηνο 2018-2019), Θρησκευτική Λαογραφία (Χειμερινό εξάμηνο 2019-2020), Φιλολογική Λαογραφία (Εαρινό εξάμηνο 2019-2020), Σύγχρονος Λαϊκός Πολιτισμός και Τοπική πολιτιστική /τουριστική ανάπτυξη (Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021).

Σκοπός του συγκεκριμένου καινοτόμου προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί με το μεικτό μοντέλο μάθησης (blended learning) είναι να επιμορφώσει τις/τους συμμετέχουσες/ντες σε πεδία του λαϊκού πολιτισμού, αλλά να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η επιστήμη της Λαογραφίας δεν είναι μια στατική επιστήμη, αλλά συνεχώς εξελισσόμενη, που καταγράφει και ερμηνεύει τις νέες όψεις και εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής και της λαϊκής δημιουργίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος οδηγεί σε χορήγηση βεβαίωσης του συγκεκριμένου μαθήματος, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των εξαμηνιαίων μαθημάτων οδηγεί σε πιστοποιητικό παρακολούθησης του τριετούς προγράμματος.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση