Βρίσκεστε εδώ:  / ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / Εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Θ.
Εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Θ.

Εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Θ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις αρκετών επαγγελματικών κλάδων διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την παροχή γνώσης προς όλους.

Πατώντας τον τίτλο του προγράμματος που σας ενδιαφέρει θα οδηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας όπου
μπορείτε να βρείτε αναλυτικά πληροφορίες.

ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Προγράμματα Διάρκεια Λήξη
Εγγραφών

Έναρξη
Επιμόρφωσης

AutoCAD: Δισδιάστατη (2D) Ψηφιακή Σχεδίαση & Εισαγωγή στην

Τρισδιάστατη Σχεδίαση (3D)

47 ώρες
(3 μήνες)

Έως τη
συμπλήρωση
τμήματος

Με τη
συμπλήρωση
τμήματος

Σχεδίαση, φωτορεαλισμός & κίνηση με 3dSmax 30 ώρες
(6 ημέρες)

Έως τη
συμπλήρωση
τμήματος

Με τη
συμπλήρωση
τμήματος

Δημιουργία Ιστοσελίδων – 30 ώρες
(6 ημέρες)

Έως τη
συμπλήρωση
τμήματος

Με τη
συμπλήρωση
τμήματος

2D- Σχεδίαση με τη χρήση του AutoCAD 30 ώρες
(6 ημέρες)

Έως τη
συμπλήρωση
τμήματος

Με τη
συμπλήρωση
τμήματος

Ψηφιακό Μάρκετινγκ στην Πράξη 82 ώρες
(3 μήνες)

Έως
17/01/2021 Ιανουάριος 2021

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με MatLab & Octave 70 ώρες
(3 μήνες)

Έως
28/02/2021

Με τη
συμπλήρωση
τμήματος

Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS)
στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων

80 ώρες
(3 μήνες)

Έως τη
συμπλήρωση
τμήματος

Με τη
συμπλήρωση
τμήματος

GIS-Pro. Εξειδικευμένες Εφαρμογές GIS

42 ώρες
(3
εβδομάδες
)

Έως τη
συμπλήρωση
τμήματος

Με τη
συμπλήρωση
τμήματος

Drone Pro. Χειρισμός UAVs, Επεξεργασία & Φωτοερμηνεία
ψηφιακών εικόνων από λήψεις UAVs

127 ώρες
(2 μήνες)

Έως τη
συμπλήρωση
τμήματος

Με τη
συμπλήρωση
τμήματος

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως

δεύτερης/ξένης γλώσσας

600 ώρες
(12 μήνες)

Έως
19/01/2021 Φεβρουάριος 2021
Εξειδίκευση στην αξιολόγηση με σταθμισμένα ψυχομετρικά 700 ώρες Έως τη Ιανουάριος 2021

εργαλεία: Detroit & ΛαΤω (9 μήνες) συμπλήρωση
τμήματος

Ψηφιακή Μάθηση: Θεωρία και πράξη για την υλοποίηση και
υποστήριξη της Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

432 ώρες
(9 μήνες)

Έως
20/03/2021 Μάρτιος 2021

Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Προς μια Πολυγλωσσική Εκπαίδευση 100 ώρες
(3 μήνες)

Έως
28/02/2021 Μάρτιος 2021

Τεχνικές Μουσικοθεραπείας για παιδιά με Διαταραχές
Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Ανάπτυξη Λόγου, Κοινωνικές

Δεξιότητες, Σχολική ‘Ένταξη

15 ώρες
(2 ημέρες)

Έως
15/02/2021

19 & 20
Φεβρουαρίου
2021

Καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη

διδασκαλία και τη μάθηση

420 ώρες
(9 μήνες)

Έως
04/03/2021 Μάρτιος 2021

Η Καινοτόμα Θεματική/Διεπιστημονική Προσέγγιση
“ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ” (STORYLINE) για τη Διδασκαλία σε ΟΛΕΣ τις
ΜΟΡΦΕΣ και ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και η Εκπαιδευτική
Αξιοποίηση του ΣΕΝΑΡΙΟΥ και του ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

450 ώρες
(9 μήνες)

Έως
10/03/2021 Μάρτιος 2021

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 160 ώρες
(2 μήνες)

Έως τη
συμπλήρωση
τμήματος

Με τη
συμπλήρωση
τμήματος

Ειδική Αγωγή: Σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αξιολόγηση
και υποστήριξη μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες κατάλληλα

για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

840 ώρες
(10 μήνες)

Έως
21/02/2021 Φεβρουάριος 2021

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Σχολική Νοσηλευτική και Ειδική Αγωγή 520 ώρες
(9 μήνες)

Έως
31/01/2021 Ιανουάριος 2021

Τηλεαποκατάσταση & Tηλεσυμβουλευτική για Επιστήμονες

Υγείας

500 ώρες
(7 μήνες)

Έως τη
συμπλήρωση
τμήματος

Με τη
συμπλήρωση
τμήματος

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ
ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

540 ώρες
(9 μήνες)

Έως
01/02/2021 Φεβρουάριος 2021

«Workplace Wellness Programs: Exercise, Nutrition, Ergonomics

and Healthy Habits»

114 ώρες
(3 μήνες)

Έως
15/01/2021 Ιανουάριος 2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΙSO
9001:2015 & ISO 22000:2018 – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

75 ώρες
(4 μήνες)

Έως
15/02/2021 Φεβρουάριος 2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ GFSI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ FSSC 22000 V5

56 ώρες
(3 μήνες)

Έως
15/02/2021 Φεβρουάριος 2021

Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων – Μέθοδοι ελέγχου και εκτίμησης
ποιότητας, διάρκειας ζωής και ασφάλειας τροφίμων

56 ώρες
(4 μήνες)

Έως
15/02/2021 Φεβρουάριος 2021
Μικροβιολογία Τροφίμων και Εργαστηριακή Μικροβιολογική 75 ώρες Έως Φεβρουάριος 2021

Ανάλυση Τροφίμων (4 μήνες) ή
100 ώρες
(5 μήνες)

15/02/2021

Γαλακτοκομία – Τυροκομία 100 ώρες
(4 μήνες)

Έως
31/01/2021 Φεβρουάριος 2021

Αγροδιατροφική Κληρονομιά & Επιχειρηματικότητα 70 ώρες
(3 μήνες)

Έως
31/01/2021 Φεβρουάριος 2021

Μεθοδολογικά εργαλεία ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης
για την παραγωγή και τον έλεγχο των τροφίμων ISO 22000:2018,

ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017

50 ώρες
(2 μήνες)

Έως
31/01/2021 Φεβρουάριος 2021

ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και Ενεργειακές Εξελίξεις στην

Ανατολική Μεσόγειο

20 ώρες
(1 μήνας)

Έως
25/01/2021 Φεβρουάριος 2021

Βρίσκω δουλειά στην μετά-κορωνοϊό και μετά-κρίση εποχή:
Γνώσεις και δεξιότητες του σύγχρονου
επαγγελματία/υπαλλήλου

300 ώρες
(7 μήνες)

Έως
15/12/2020 Δεκέμβριος 2020

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε :
Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας:

Διεύθυνση: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος,

Τηλ: 2421006366-90,
e-mail: learning@uth.gr
WebSite: http://www.learning.uth.gr/

Facebook: Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Instagram:https://www.instagram.com/learning.uth/

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διακόπηκε η κυκλοφορία στο Νότιο Πήλιο λόγω νταλίκας #νότιοΠήλιο - https://t.co/pGK2dctrgd -

  • Η Τυρναβίτισσα Μιχαέλα Λάκη στους «16» του Australian Open Juniors #AustralianOpenJuniors - https://t.co/ThUqMHQ29B -

  • Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Επιχείρηση της ΕΚΑΜ στην Αττική Οδό #ΑττικήΟδός - https://t.co/1gK1w1FyzU -

"Αλιεύοντας" την είδηση