Βρίσκεστε εδώ:  / ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / Εγκύκλιος ΕΦΕΤ για υποχρεωτική εκπαίδευση-κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων
Εγκύκλιος ΕΦΕΤ για υποχρεωτική εκπαίδευση-κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων

Εγκύκλιος ΕΦΕΤ για υποχρεωτική εκπαίδευση-κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων – ΕΦΕΤ Εγκύκλιος Εφαρμογής της Υ.Α. 14708/2007 που αφορά στους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων.

Η εν λόγω Εγκύκλιος (αρ. πρωτ. 4879/12.04.2017) αποτελεί διευκρινιστική εγκύκλιο της Υ.Α. 14708/2007 και σκοπός της είναι η ορθή όλων των εμπλεκόμενων στην υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων. Στο πεδίο εφαρμογής της υπάγονται:

 1. Μικρές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP[1],
 2. Επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, μικρές επιχειρήσεις τροφίμων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων καθώς και άλλες επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP, εκπαιδεύουν ή καταρτίζουν υποχρεωτικά όλο το προσωπικό που ασχολείται με το χειρισμό τροφίμων ακολουθώντας τα προγράμματα που έχει εκπονήσει ο ΕΦΕΤ.

Με μέριμνα του υπεύθυνου της επιχείρησης τροφίμων, το σύνολο των χειριστών τροφίμων αυτών των επιχειρήσεων θα πρέπει να διαθέτουν Βεβαιώσεις Εκπαίδευσης, εκδοθείσες από τον ΕΦΕΤ βάσει της ΥΑ 14708/17-08-2007. Οι εν λόγω βεβαιώσεις ισχύουν επ’ αόριστον, είναι αυστηρώς προσωπικές, ανήκουν στον χειριστή τροφίμων και όχι στην επιχείρηση, και ο μεν χειριστής τροφίμων οφείλει να διατηρεί σε καλή κατάσταση το πρωτότυπο αυτών, ο δε υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων φωτοαντίγραφα αυτών στον φάκελο εκπαίδευσης της επιχείρησης.

Από την παραπάνω εκπαίδευση εξαιρούνται οι οι οποίοι κατέχουν έγκυρους και επίσημα αναγνωρισμένους από κρατικό φορέα τίτλους σπουδών ή βεβαιώσεις – πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης κατάρτισης κρατικών φορέων ελέγχου τροφίμων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα «», πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, διοργανώνουν συνεχώς προγράμματα εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα ορίζουν η κείμενη νομοθεσία και ο Ενιαίος Φορέας Επιχειρήσεων Τροφίμων – Ε.Φ.Ε.Τ για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων αλλά και τους του κλάδου. Τα εν λόγω προγραμμάτων, πλήρως εναρμονισμένα με την απαίτηση του ΕΚ 852/2004 και τις διατάξεις της ΥΑ 14708/10-08-2007, έχουν συνολική διάρκεια δέκα ώρες (υλοποιούνται σε δύο ημέρες) και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Εισαγωγή στην ,
 • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών,
 • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους,
 • Ατομική και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων,
 • Το Εργασιακό Περιβάλλον,
 • Πρακτικές καθαρισμού,
 • Κοινά μιάσματα και αυτών,
 • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων.

Τη δημοσίευση της Εγκυκλίου 4879/12.04.2017 θα τη βρείτε http://portal.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/view_new?par_newID=1681

Περισσότερες πληροφορίες – : , Κ. Καρτάλη 150 (4ος όροφος), 2421 213737 & 6942271212.

 

[1] Σύμφωνα με το 5(1) του Κανονισμού 852/2004.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Υποψήφιοι για την Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας #ΕνωσηΞενοδόχωνΜαγνησίας - https://t.co/y1RBneCA55 -

 • Αποκατάσταση οδικού δικτύου Μαυρόλοφος- Φυλάκη-Πέρδικα #Αποκατάστασηοδικούδικτύου - https://t.co/rMDcE6nTe1 -

 • Κάτοικοι πολυκατοικίας ακινητοποίησαν ληστή #ληστεία - https://t.co/HhYqTDjwao -

"Αλιεύοντας" την είδηση