Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ » Αιτήσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ
Αιτήσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ

Αιτήσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ

Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 και ώρα 18:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας σχολικού έτους 2021-2022. Η ημερομηνία λήξης της διαδικασίας είναι η Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59.

Ο υλοποιεί τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με σκοπό να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής ς του Ελληνικού Δημοσίου www. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmatiesekpaideuses/ekpaideutesepaggelmatikonskholonepasmatheteiastouoaed

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης → Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με κριτήρια που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα ακαδημαϊκά προσόντα και στην επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων (ΦΕΚ 3552/Β/03-08-2021), με απώτερο στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της ς στις του ΟΑΕΔ.

50 του ΟΑΕΔ, με 33 ειδικότητες υψηλής ζήτησης,  εφαρμόζουν το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι   το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα , που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική στην Σχολή με την πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training).

Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην .

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση