Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Πρόσκληση για 17η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στον Αλμυρό
Πρόσκληση για 17η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στον Αλμυρό

Πρόσκληση για 17η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στον Αλμυρό

Πρκαλείσθε να προσέλθετε στην 17η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 13η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Αλμυρού.
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015.
 3. Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2015.
 4. Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού έτους 2016.
 5. Κλείσιμο λογαριασμών του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου στην ALFA Τράπεζα και μεταφορά του χρηματικού υπολοίπου στο λογαριασμό του Δήμου στην ίδια Τράπεζα.
 6. Εξόφληση εγγυητικής Επιστολής του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου στο Τ.Π.Κ& Δανείων ποσού 2.500,00 €.
 7. Συζήτηση & λήψη απόφασης επί Έκθεσης Διαχειριστικού Ελέγχου Χρήσεων 2011-2014 του Ν.Π.Δ.Δ. ετών 2011-2014
 8. Λήψη απόφασης για Διοικητική Αποβολή του «Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ» από τους χώρους του ισογείου του Πολιτιστικού Κέντρου Ευξεινούπολης.
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Διοργάνωσης του Ε΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών.
 10. Λήψη απόφασης για την ανάληψη της ς της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού του Δήμου Αλμυρού, προς την Ε.Ε. με την επωνυμία «Α. ΛΙΓΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
 11. Λήψη απόφασης για την ανάληψη της ς της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού του Δήμου Αλμυρού, προς το Νικόλαο Σταματόπουλο του Κων/νου ΗΛΡΟΛΟΓΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
 12. Επιχορήγηση Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων.
 13. Παραχώρηση χρήσης πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Δήμου σε συλλόγους της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου.
 14. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου σε συλλόγους της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου.
 15. Έγκριση διάθεσης & ψήφισης πίστωσης του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2015.
 16. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από τους Κ.Α.Π.
 17. Διαγραφή ποσού από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
 18. Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης Βουστασίου στη Ζαγγανά Σοφία του Παναγιώτη, σε διακατεχόμενη δασική έκταση στη θέση «Αχυρώνες» Τ.Κ. Ανάβρας.
 19. Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης Βουστασίου στους Δημήτριο & Χρήστο Χατζηπλή, σε διακατεχόμενη δασική έκταση στη θέση «Καρύτσα –Μονή Ξενιάς- Καλογριά» Τ.Κ. Βρύναινας.
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής (10ος λογαριασμός τηλεελέγχου).
 21. Έγκριση δις προμήθειας καυστήρων φυσικού αερίου για τα σχολεία του Δήμου και τα δημοτικά κτίρια.
 22. Έγκριση διενέργειας προμήθειας κάδων απορριμμάτων για εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος.
 23. Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής εφαρμογής και παρακολούθησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.
 24. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τον απολογισμό δράσης 2014-2015.
 25. Έγκριση πινάκων υλοτομίας του δημοτικού δάσους Τ.Κ. Κωφών και των διακατεχόμενων δασών Τ.Κ. Ανάβρας & Τ.Κ. Βρύναινας και μέτρων απαγόρευσης ς.
 26. Γνωμοδότηση για απαγόρευσης ς του πίνακα υλοτομίας δάσους Ιεράς Μονής Ξενιάς.
 27. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ για το έργο «”ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΑΑΧ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Κ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ”»
 28. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΥΡΠΗΣ, Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ»
 29. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ για το έργο :«ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΤΕΛΕΟΥ, Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ»
PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  Dark Mode

  "Αλιεύοντας" την είδηση