Βρίσκεστε εδώ:  / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑ / Πανελλήνια Ομοσπονδία: “Εξοστρακισμός” και απομόνωση των λαϊκών αγορών βιομηχανικών ειδών στην πόλη του Βόλου
Πανελλήνια Ομοσπονδία: “Εξοστρακισμός” και απομόνωση των λαϊκών αγορών  βιομηχανικών ειδών στην πόλη του Βόλου

Πανελλήνια Ομοσπονδία: “Εξοστρακισμός” και απομόνωση των λαϊκών αγορών βιομηχανικών ειδών στην πόλη του Βόλου

Οι Λαϊκές Αγορές για 90 και πλέον χρόνια αποτελούν στην χωρά μας το καταφύγιο των καταναλωτών και τον χώρο δραστηριοποίησης παραγώγων, επαγγελματιών και βιομηχανικών ειδών. Ως εκ τούτου, στην δραστηριοποίηση και την προσπάθεια μας αυτή, ζητούμε κι επιθυμούμε να έχουμε αρωγούς τους κατά τόπους Δήμους όπως άλλωστε οφείλουν να πράττουν. Μετά λύπης μας όμως διαπιστώνουμε ατοπήματα τα όποια δεν συνάδουν ούτε με την προσδόκιμη αρωγή των Δήμων αλλά ούτε με την ακέραια κι ολοκληρωμένη σύνθεση κι υπόσταση της Λαϊκής Αγοράς όπως αυτή ορίζεται από τον Ν.4497.

Έτσι λοιπόν, θεωρείται ανεξήγητη και αδικαιολόγητη η αλόγιστη και συνεχής στοχοποίηση των Βιομηχανικών Ειδών όπως αυτή προκύπτει από αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων. Αποφάσεις οι οποίες ορίζουν ξεχωριστούς δρόμους δραστηριοποίησης παραγώγων και βιομηχανικών ειδών. Αποφάσεις οι οποίες “εξοστρακίζουν” αδικαιολόγητα τα Βιομηχανικά Είδη σε άγονες γραμμές και τα καταδικάζουν σε αφάνεια. Αποφάσεις που σαν ανυπόστατες δικαιολογίες κι ευφυολογήματα αναφέρουν “σωρούς σκουπιδιών και αφοδεύματα” που απορρέουν μονοπλεύρως…! Από τα βιομηχανικά ειδή, παρενόχληση της καθημερινότητας των πολιτών από τα βιομηχανικά ειδή… ακόμα και “ξυλοδαρμούς εποπτών” από τα βιομηχανικά ειδή…..

Αδιαμφισβήτητα απαιτούμε διαφάνεια, ισονομία και διαύγεια στους χώρους εργασίας μας. Δηλώνουμε για άλλη μια φορά ρητά και κατηγορηματικά ότι επιζητούμε τον έλεγχο προς όφελος όλων μας, έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας στους αρμόδιους φορείς επί παντός επιστητού, αλλά δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση την παρανομία και την εν δυνάμει κατάχρηση εξουσίας εις βάρος των Λαϊκών Αγορών και ειδικότερα εις βάρος των Βιομηχανικών Ειδών.

Στο πλαίσιο της τελευταίας απόφασης του Δήμου Βόλου για τη νέα κανονιστική λειτουργίας των λαϊκών αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιομηχανικών Ειδών και Επαγγελματιών Λαϊκών Αγορών απέστειλε στους αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Βόλου) το παρακάτω υπόμνημα ακολουθώντας τις νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.

«Αξιότιμοι Κύριοι,

Απευθυνόμαστε σε εσάς, ως το σύνολο των εμπλεκομένων Φορέων, αναφορικά με την τροποποίηση της 376/2012 Κανονιστικής Πράξης του Δήμου Βόλου, η οποία και διέπει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Βόλου.

Για λόγους ακατανόητους σε εμάς, οι οποίοι λόγοι μάλιστα δεν εδράζονται σε καμία διάταξη Νόμου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου αποφάσισε να υιοθετήσει με την υπ’αριθμ. 24/2021 απόφαση του την με αριθμό 117/2020 πρόταση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου και να τροποποιήσει τις οδούς στις οποίες θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές που υπάγονται στα διοικητικά όρια του ως άνω Δήμου.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι η απόφαση αυτή, χωρίς το βασικό έλεγχο νομιμότητας της, όπως προκύπτει από τη σχετική αλληλογραφία, γίνεται δεκτή από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Με την ως άνω μνημονευόμενη 24/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου υιοθετείται η καινοφανής και ευρισκόμενη εκτός οποιουδήποτε πλαισίου Νόμου πρόταση οι λαϊκές αγορές να μην λειτουργούν ως μία ενιαία και αδιαίρετη ενότητα, αλλά αυτές να χωριστούν σε «λαϊκές αγορές οπωρολαχανικών» και σε «λαϊκές αγορές ένδυσης – υπόδησης».

Καταρχήν από πουθενά από τα νομοθετήματα που προβλέπουν τη λειτουργία των λαϊκών αγορών δεν προκύπτει τέτοιος αυθαίρετος διαχωρισμός, πολύ δε περισσότερο, όταν το σήμερα ισχύον θεσμικό νομοθέτημα, ο ν.4497/2017 ορίζει τα επακριβώς αντίθετα από τα όσα υιοθετούνται με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.

Από το άρ. 2 (παρ. 9) ακόμα του ως άνω νόμου ορίζεται ότι «…. Λαϊκή αγορά είναι η υπαίθρια….. αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιομηχανικών ειδών….».

Στο ίδιο άρθρο και στις παραγράφους 15 και 16 ορίζονται οι σχετικές έννοιες της κατανομής και τοποθέτησης των πωλητών στις λαϊκές αγορές και της απόδοσης θέσης στις λαϊκές αγορές, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο ο νόμος αντιμετωπίζει τους παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές και ασχέτως του είδους που αυτοί πωλούν.

Ταυτόχρονα, ο ν.4497/2017 με τον πλέον ξεκάθαρο και εκκωφαντικό τρόπο αναφέρει ότι «…. Κάθε λαϊκή αγορά ανάλογα με τη φύση των πωλούμενων προϊόντων, χωρίζεται στους εξής τομείς: α. Τομέας Διατροφικών Προϊόντων και β. Τομέας Βιομηχανικών Ειδών, ο οποίος τοποθετείται διακριτά στα όρια της λαϊκής αγοράς…». Δηλαδή, σε μία λαϊκή αγορά, δύο τομείς, με παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές ανάλογα με τα είδη τα οποία αυτοί πωλούν. Από πουθενά δεν συνάγεται η δυνατότητα του οποιουδήποτε Φορέα Λειτουργίας των λαϊκών αγορών – και εν προκειμένω του Δήμου Βόλου – να ορίζει άλλο χώρο λειτουργίας για «λαϊκές αγορές οπωρολαχανικών» και για «λαϊκές αγορές ένδυσης – υπόδησης», πολύ δε περισσότερο δεν αναφέρεται ρητώς τέτοια δυνατότητα. Άλλωστε, οποιαδήποτε τέτοια σκέψη είναι εκτός οποιουδήποτε πλαισίου των λαϊκών αγορών, πλήττοντας ευθέως τον πυρήνα της ίδιας της έννοιας «λαϊκή αγορά».

Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος ο Νομοθέτης, φροντίζει για τέτοια θέματα περιλαμβάνοντας πρόβλεψη στον ίδιο νόμο και ειδικότερα στο άρ. 29, όπου και προβλέπεται η αναλογία 1 προς 1 μεταξύ των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και για κάθε λαϊκή αγορά, ενώ με το ίδιο νομοθέτημα και στο άρθρο 30 αυτού και ειδικότερα στη δεύτερη παράγραφο ορίζεται ότι: «…. Σε κάθε λαϊκή αγορά η αναλογία βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε’ σε σχέση με τα πρωτογενή προϊόντα γης και θάλασσας δεν επιτρέπεται να διαφοροποιεί το χαρακτήρα της αγοράς, ο οποίος συνίσταται στην προμήθεια του καταναλωτικού κοινού κυρίως με αγροδιατροφικά προϊόντα…».

Τι κάνει λοιπόν ο Δήμος Βόλου με την υιοθέτηση της πρότασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του;

Αφενός, με την απόφαση του ιδρύει αυθαίρετα λαϊκές αγορές στις οποίες θα πωλούνται μόνο είδη «ένδυσης – υπόδησης», παραβιάζοντας καταφανώς το ανωτέρω άρθρο 30 του ν.4497/2017, αφετέρου δε δημιουργεί δύο «ταχύτητες» πωλητών, κατατάσσοντας κάποιους από αυτούς σε προνομιούχους και άλλους σε παρίες, οι οποίοι επειδή δεν πωλούν αρεστά είδη θα πρέπει να εξοβελιστούν σε δρόμους τρίτης και τέταρτης επιλογής.

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι κρυστάλλινα ξεκάθαρη και προφανώς δεν προκύπτει από πουθενά η δυνατότητα για τον αυθαίρετο διαχωρισμό που επιχειρεί ο Δήμος Βόλου με τη δημιουργία «λαϊκών αγορών οπωρολαχανικών» και «λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης – υπόδησης».

Οι λαϊκές αγορές σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν ως αδιαίρετες ενότητες για όλα τα πωλούμενα προϊόντα, είτε αυτά είναι βιομηχανικά είδη (και όχι προϊόντα ένδυσης – υπόδησης), είτε αυτά είναι είδη γης και θάλασσας.

Αυτό προβλέπει ο Νόμος και αυτό εφαρμόζεται.

Οτιδήποτε άλλο είναι εκτός των ορίων του Νόμου και δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό από κανένα Φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η άσκηση συγκεκριμένης εξουσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις κατά το Νόμο άμεσες ενέργειες σας

Ευελπιστούμε ότι τα αυτιά των αρμόδιων φορέων είναι ανοιχτά κι έστω και την ύστατη στιγμή θα εισακουστούν οι προτάσεις-θέσεις μας και θα συζητηθούν από κοινού!

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση