Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑ » Κρίσιμα, αναπάντητα ερωτήματα για την ποιότητα του νερού της Αγριάς
Κρίσιμα, αναπάντητα  ερωτήματα για την ποιότητα του νερού της Αγριάς

Κρίσιμα, αναπάντητα ερωτήματα για την ποιότητα του νερού της Αγριάς

Από την των διαθέσιμων στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής – και αφορούν στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της υδροδότησης της Αγριάς, μέσω του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., κατά την πρόσφατη περίοδο, τις σχεδιαζόμενες από την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ενέργειες αντιμετώπισης του ζητήματος, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις οργάνων της τελευταίας, καθώς και τα υδρολογικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής του πρώην Δήμου Αγριάς (πηγές δυνητικής ύδρευσης, ύδρευσης, στοιχεία ποιοτικής και ποσοτικής ς των δυνητικών πηγών και υποδομών ύδρευσης κλπ.) – προκύπτουν υπό μορφή συνοπτικών συμπερασμάτων τα ακόλουθα :

1. Υφίστανται κρίσιμα (μέχρι σήμερα, αναπάντητα) ερωτήματα για την ποιότητα του νερού με το οποίο υδροδοτήθηκε η Αγριά κατά την χρονική περίοδο που προηγήθηκε της εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. διακοπής της υδροδότησης αυτής (19.05.2021), συναφώς δε για τους λόγους και τις εν γένει συνθήκες που δεν υπήρξε πρότερη διακοπή της υδροδότησης, αλλά και μη προειδοποιητική ενημέρωση των καταναλωτών για την ποιότητα του νερού. Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της κατεπείγουσας διερεύνησης του ζητήματος από την Εισαγγελία Πρωτοδικών , προκειμένου να διερευνηθούν τα προκύπτοντα ζητήματα, υπό το πρίσμα της ύπαρξης ή μη σχετικού κινδύνου για την δημόσια υγεία και την ύπαρξη ή μη ευθυνών για την εμφανιζόμενη καθυστέρηση διακοπής της υδροδότησης της Αγριάς, μέχρι την 19.05.2021.

2. Ο δημοσιοποιημένος βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., όσον αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης της Αγριάς, μέσω της εκμετάλλευσης γεώτρησης στην θέση «Αρμαγέικο» στα Πλατανίδια», εγείρει σημαντικά ερωτήματα για την καταλληλότητα του υπό εκμετάλλευση νερού που θα εμπλουτίσει το υδατικό δυναμικό μέσω του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., λόγω των ποιοτικών χαρακτηριστικών που αυτό εμφανίζει (νιτρικά στοιχεία κλπ.), σε συνδυασμό με την απαίτηση δημιουργίας μεγάλης ς μονάδας απονιτροποίησης, με όσες συνέπειες θα απαιτούσε μία τέτοια εξέλιξη, όσον αφορά στον χρόνο υλοποίησης, την εξασφάλιση της καταλληλότητας, αλλά και το κόστος της σχετικής επένδυσης, ως στοιχείων επιλογής ή μη της σχεδιαζόμενης από την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. λύσης.

3. Προκειμένου να επιλεγεί η βέλτιστη προοπτική λύση υδροδότησης της Δ.Ε. Αγριάς, μέσω του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., προτείνεται η αξιοποίηση όλων των υφισταμένων μελετητικών στοιχείων που αφορούν στις πηγές δυνητικής ύδρευσης, υποδομές ύδρευσης, στοιχεία ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης των δυνητικών πηγών και υποδομών ύδρευσης κλπ. της ευρύτερης περιοχής της Αγριάς, η συνδυαστική επικαιροποίηση αυτών και εν τέλει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση/συμπλήρωση ολοκληρωμένου αξιόπιστου δικτύου υδροδότησης, που θα εξασφαλίσει την παροχή ποσοτικά επαρκούς και ποιοτικά κατάλληλου νερού, σε βάθος τουλάχιστον εικοσαετίας από την ολοκλήρωσή του.

Οι συνυπογράφοντες

Κωνσταντίνος Λάμπρος
Πρόεδρος εωπονικού Συλλόγου ς

Χρήστος Στρατηγόπουλος
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου

Ευθύμιος Τσάμης
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου ς

Παύλος Σταμόπουλος
Πρόεδρος Κτηνιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

Αικατερίνη Κλάρα
Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

Αθανασία Καπούλα
Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ιωάννης Κόνσουλας
Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας
 
Κωνσταντίνος Ματσιόλης

 
Ιωάννης Σακκόπουλος
ενικός Γραμματέας Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση