Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑ » Η Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για συμβούλους του Δήμου Βόλου
Η Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για συμβούλους του Δήμου Βόλου

Η Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για συμβούλους του Δήμου Βόλου

Στις 30 Νοεμβρίου 2016 δημοσιεύθηκε σε ιστοσελίδα του Ν. Μαγνησίας «ανακοίνωση» δώδεκα δημοτικών συμβούλων με τίτλο: «Ρεκόρ παρανομιών από τη δημοτική αρχή Βόλου με τις «πλάτες» κρατικών φορέων και υπηρεσιών» – Οργισμένη αντίδραση 12 συμβούλων της αντιπολίτευσης». Με αφορμή αυτή την «ανακοίνωση» επισημαίνουμε τα εξής: Η υπ’ αριθμ. 425/2016 απόφαση της Ο.Ε. του  Δήμου Βόλου περί «απ’ ευθείας εκμίσθωσης μέρους της πλατείας Ρήγα Φεραίου για την λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Θεματικού Πάρκου», ακυρώθηκε στο πλαίσιο του αρμόδιου ελέγχου νομιμότητας στις 4-11-2016, για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρονται σε αυτή και αναρτήθηκε στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 7-11-2016 (ΑΔΑ:6ΔΦΠΟΡ10-72Υ).

Όπως ρητά ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις για το ανωτέρω αντικείμενο του θέματος, δεν προβλέπεται για την Α.Δ.Θ.Στ.Ε., αφ’ ενός, η επίβλεψη τυχόν τεχνικών εργασιών που υλοποιούνται στον εν λόγω χώρο, αφ’ ετέρου, ο επιτόπιος έλεγχος για την εφαρμογή ή μη της ληφθείσας απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ., καθ’ ότι τυχόν τέτοια ενέργεια θα συνιστούσε ευθεία παράβαση καθήκοντος και υπέρβαση αρμοδιότητας για την Υπηρεσία μας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Βόλου, παραποιώντας προκλητικά την αλήθεια και παρερμηνεύοντας ασύστολα νόμους και διατάξεις, προβαίνουν σε εκτόξευση απαράδεκτων και αστήρικτων κατηγοριών κατά του Γ.Γ., των στελεχών και συνολικά της Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσασλίας – Στ. Ελλάδας.

Τελευταίο κρούσμα, το προαναφερθέν δημοσίευμα σε ιστοσελίδα της Μαγνησίας της 30ης Νοεμβρίου 2016, όπου με ένα ασύντακτο παραλήρημα συκοφαντιών και ύβρεων αποπειρώνται να μειώσουν την τιμή και το κύρος κρατικών λειτουργών που τηρούν τον όρκο τους, και ενεργούν πάντοτε στο πλαίσιο των καθορισμένων από το νόμο αρμοδιοτήτων τους.

Φράσεις της ανωτέρω «ανακοίνωσης» του τύπου «..σπάνε τα ρεκόρ παρανομιών και ξεγυμνώματος των ελεγκτικών μηχανισμών ( που αμέριμνοι παρακολουθούν αποχαυνωμένοι σαν απλοί θεατές)», «..η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσισε την ακύρωση (ω έκπληξη)», «Είναι πρόκληση, ντροπή, ξετσιπωσιά,..», «ας κατεβάσει τα στυλό αφού η κάθε της υπογραφή δεν έχει αξία πλέον…», είναι πασίδηλα συκοφαντικές και υβριστικές, ενώ το συνολικό έγγραφο παραλήρημα των συγκεκριμένων δημοτικών συμβούλων, συνιστά διασπορά ψευδών ειδήσεων και κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών στην αξιοπιστία της Υπηρεσίας.

Όλο αυτό το λιβελογράφημα προφανώς φαίνεται να στοχεύει στο να καταστεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, χειραγωγούμενο των πολιτικών επιδιώξεων των εν λόγω δημοτικών συμβούλων, αδιαφορώντας δε αυτοί ή και επιδιώκοντας, να ενεργεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς χάρη τους εκτός του οριοθετούμενου πλαισίου νομιμότητας.

Εν πάση περιπτώσει, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τα στελέχη της κάνουν γνωστό προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι δεν επηρεάζονται από τέτοιου είδους απειλές υπό το περίβλημα προσβολών, ύβρεων και συκοφαντιών  και όσοι αναμένουν υποχώρηση από τις αρχές του υπηρεσιακού καθήκοντος, της αμεροληψίας και της πιστής εφαρμογής του νόμου, πλανώνται πλάνην οικτράν.

 

Απορρίφθηκαν  προσφυγές των Ι. Αποστολάκη και Φ. Κοκκινάκη για αποφάσεις του ΣΥΔΙΣΑ
Εν τω μεταξύ, με αποφάσεις του γεν. γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας που δημοσιεύτηκαν σήμερα στη Διαύγεια, απορρίπτονται δύο προσφυγές των συμβούλων   Ι. Αποστολάκη και Φωτεινής Κοκκινάκη, κατά αποφάσεων του ΣΥΔΙΣΑ.
Ειδικότερα απορρίφθηκε η από 17-10-2016 προσφυγή των δημοτικών συμβούλων Δήμου Βόλου Ι. Αποστολάκη και Φ. Κοκκινάκη κατά της υπ’ αριθμ. 45/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας περί «έγκρισης αιτήματος ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας για προσωρινή μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου».
Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρονται μεταξύ άλλων ότι «….οι εισηγήσεις, τα γνωμοδοτικά σημειώματα και οι αποφάσεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα που προηγούνται από την έκδοση μιας διοικητικής πράξης και είναι σχετικές με την έκδοσή της ….. (ΣτΕ 3047 & 3144/1987, 1174/1988) στερούνται εκτελεστότητας και συνεπώς απαραδέκτως προσβάλλονται με προσφυγή νομιμότητας ή με προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια ή με αίτηση ακυρώσεως (ΣτΕ 3484/1989, 192/2001). Επίσης προκύπτει ότι, η υπ’ αριθμ. 45/2016 απόφαση του ΔΣ του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη αλλά απλή γνωμοδότηση, η οποία προηγείται της έκδοσης κοινής απόφασης των Γ.Γ. των δύο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας και Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου και συνεπώς απαραδέκτως προσβάλλεται».
Επίσης απορρίφθηκε η από 17-10-2016 προσφυγής των Ι. Αποστολάκη και Φ. Κοκκινάκη – Βόλου κατά της υπ’ αριθμ. 44/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας.
Ειδικότερα στο σκεπτικό επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «….η διάθεση των αποστειρωμένων αποβλήτων μπορεί να γίνει σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ), κατόπιν ιδιωτικής συμφωνίας μεταξύ της εταιρίας και του φορέα διαχείρισης του ΧΥΤΑ και με την προϋπόθεση τήρησης των προβλεπόμενων σχετικά και στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΧΥΤΑ και της εν λόγω εταιρίας. Επίσης οι αιτιάσεις των προσφευγόντων αφορούν περαιτέρω σε λόγους τεχνικούς/σκοπιμότητας, για τους οποίους δεν υφίσταται εν προκειμένω σχετική αρμοδιότητά εκ μέρους του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο εξέτασης διοικητικής προσφυγής του άρθρου 227 του Ν.3852/10».
Κατά των αποφάσεων, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση