Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑ » Επιλογή Ευθύνης: Χαριστική και παράνομη η απόφαση για απευθείας αγορά του οικοπέδου στον Σωρό
Επιλογή Ευθύνης: Χαριστική και παράνομη η απόφαση για απευθείας αγορά του οικοπέδου στον Σωρό

Επιλογή Ευθύνης: Χαριστική και παράνομη η απόφαση για απευθείας αγορά του οικοπέδου στον Σωρό

Για την απευθείας αγορά από τον Δήμο Βόλου του οικοπέδου στον Σωρό η παράταξη «Επιλογή Ευθύνης-Πάμε Μπροστά» εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Η απόφαση της δημοτικής αρχής, χωρίς μάλιστα εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, να προβεί στην απευθείας αγορά του συγκεκριμένου οικοπέδου αποτελεί κατάφωρη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, και συνεπώς θα πρέπει να ακυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Διότι υπάρχει ευθεία παράβαση, τόσου το άρθρου 191 σε συνδυασμό με το άρθρο 186 του ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), αλλά και του άρθρου 99 του ΔΚΚ, όσο και των θεμελιωδών αρχών της χρηστής, αδιάφθορης και αμερόληπτης διοίκησης, της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, της απαγόρευσης άσκησης εξουσίας κατά τρόπο καταχρηστικό και της πλήρους αιτιολογίας, που διέπουν τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και γενικά τη λειτουργία της Διοίκησης και των συλλογικών οργάνων του Δήμου και κάθε οργανισμού δημοσίου συμφέροντος.

Για να προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε απευθείας αγορά πρέπει πρώτα να έχει προσδιορίσει την ανάγκη την οποία θέλει να εξυπηρετήσει, στη συνέχεια να τεκμηριώσει ότι δεν διαθέτει στην ευρύτερη περιοχή ιδιόκτητο ακίνητο που να πληροί τις προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού και εντέλει, μετά από επισταμένη έρευνα, να κρίνει αιτιολογημένα ότι το προτεινόμενο προς αγορά ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού.

Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, όχι μόνο δεν τηρήθηκε καμία από τις ως άνω προϋποθέσεις, αλλά έγινε το ακριβώς αντίθετο: δηλαδή, πρώτα η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να αγοράσει το συγκεκριμένο ακίνητο και μετά επινόησε ένα σκοπό, τον οποίο μεταβάλλει συνεχώς στην πορεία, για να μπορέσει να δικαιολογήσει την επιλογή της αυτή. Ειδικότερα:
– ξεκινώντας από την αρχική απόφαση, το Νοέμβριο 2015 -την οποία αναγκάστηκε να ανακαλέσει, μετά την προσφυγή της παράταξής μας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση-, αναφερόταν στη δημιουργία Πολυχώρου Πολιτισμού και Τέχνης στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, και μάλιστα με ένταξή του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, σκοπός βεβαίως που ήταν απολύτως προσχηματικός, αφού ούτε στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου, αλλά ούτε και στο τεχνικό πρόγραμμα του 2016 υπήρχε η οποιαδήποτε αναφορά στο εν λόγω έργο.

Στη συνέχεια, ο σκοπός τροποποιείται, αφού, στην αριθ. 297/2016 νέα απόφαση για το θέμα, αναφέρεται συγκεκριμένα: «….Συγκεκριμένα, ο Δήμος Βόλου σκοπεύει να δημιουργήσει κοινωνικό κέντρο, αθλητικούς χώρους, καθώς και «Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Κέντρο» (σχετική η από 22/2/2016 μελέτη) και οιαδήποτε άλλη υποδομή κοινωφελούς χαρακτήρα απαιτηθεί».
– Στην χθεσινή απόφαση της δημοτικής αρχής, εγκαταλείπεται αυτός ο σκοπός και ορίζεται νέος, συγκεκριμένα: «… προκειμένου να δημιουργήσει εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο και οιαδήποτε άλλη υποδομή κοινωφελούς χαρακτήρα απαιτηθεί».

Με λίγα λόγια, ο Δήμος προβαίνει στην αγορά ενός οικοπέδου, χωρίς να έχει προσδιορίσει με σαφήνεια την ανάγκη την οποία θέλει να εξυπηρετήσει και τον σκοπό για τον οποίο ακριβώς το χρειάζεται. Συνεπώς, η απόφαση για απευθείας αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου δεν είναι νόμιμη, αφού μεταβάλλεται συνεχώς η ανάγκη η οποία υποτίθεται ότι πρόκειται να εξυπηρετηθεί, επιπλέον δε, στη νέα εισήγηση, υπάρχει εσκεμμένη ασάφεια και παντελής αοριστία ως προς την ανάγκη που πρόκειται να εξυπηρετηθεί. Και τούτο, προκειμένου να αποφύγει η δημοτική αρχή τον σκόπελο των χρήσεων γης του συγκεκριμένου οικοπέδου, που είναι εμπορικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, αλλά και την αποκάλυψη ότι κάθε άλλο παρά «μοναδικό» είναι το εν λόγω ακίνητο στη συγκεκριμένη περιοχή.
Έτσι, αν στο σχεδιασμό της δημοτικής αρχής είναι να δημιουργηθεί «Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Κέντρο», καθώς και κοινωνικό και αθλητικό κέντρο, απαιτείται τροποποίηση των χρήσεων γης, για την ικανοποίηση των εν λόγω σκοπών.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση απευθείας αγοράς του συγκεκριμένου ακινήτου προσκρούει ευθέως στο γεγονός ότι ο Δήμος ήδη διαθέτει όμορο ιδιόκτητο ακίνητο που πληροί τις προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των συγκεκριμένων δημοτικών σκοπών. Όσο για τα περί δημιουργίας εμπορικού κέντρου, σε περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, στη συγκεκριμένη περιοχή που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τον κεντρικό ιστό της πόλης, είναι αφέλειες και προφάσεις εν αμαρτίαις που δεν χρειάζονται περαιτέρω σχολιασμό.

Έτσι, στην αγωνιώδη, παντελώς αποτυχημένη προσπάθεια της δημοτικής αρχής, να πείσει, με την εισήγηση που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη δήθεν μοναδικότητα και την καταλληλότητα του συγκεκριμένου οικοπέδου, αποσιωπούνται σκοπίμως τα ακόλουθα στοιχεία:

Ο Δήμος διαθέτει στην ίδια περιοχή ιδιόκτητο οικόπεδο, σε άμεση γειτνίαση με το φερόμενο προς αγορά. Συγκεκριμένα, ο Δήμος έχει στην πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή του οικόπεδο εκτάσεως 9.500 τ.μ., που βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Στεφάνου, στο Ο.Τ.1291, με προορισμό την ανέγερση διδακτηρίου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου). Το οικόπεδο αυτό έχει συντελεστή δόμησης 0,4, όπως όλος ο οικισμός του Αγίου Στεφάνου, με εξαίρεση το Ο.Τ. 1298, δηλαδή το προς αγορά από τον Δήμο οικόπεδο, το οποίο έχει συντελεστή δόμησης 0,03. Συνεπώς, στο ιδιόκτητο οικόπεδο των 9.500 τ.μ. ο Δήμος Βόλου έχει τη δυνατότητα να ανεγείρει κτίσματα συνολικού εμβαδού 3.800 τ.μ. Δεδομένου ότι για ένα σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτούνται κτηριακές εγκαταστάσεις περίπου 1.200 τ.μ., μένουν προς αξιοποίηση για τη δημιουργία άλλων εγκαταστάσεων περί τα 2.600 τ.μ., τα οποία μπορούν να ανεγερθούν νόμιμα, με απλή τροποποίηση του σχεδίου πόλης, ώστε να προβλεφθούν και νέες χρήσεις. Αντίθετα, το συνολικό εμβαδόν των κτηρίων που μπορούν να ανεγερθούν στο προς αγορά από το Δήμο οικόπεδο, με δεδομένο τον συντελεστή δόμησης 0,03, δεν μπορούν να υπερβούν τα 745 τ.μ., όπως εξάλλου αναγνωρίζεται και στην εισήγηση του θέματος.

Σημειώνεται ότι μόνο για το «Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Κέντρο», σύμφωνα με την επικαλούμενη από τον Δήμο μελέτη, απαιτούνται 400 τμ. Τι θα πρωτοχωρέσει σε αυτό το οικόπεδο από τον «σχεδιασμό» για «κοινωνικό κέντρο, αθλητικούς χώρους, εκπαιδευτικό αστρονομικό κέντρο, εμπορικό, ψυχαγωγικό κέντρο και οιαδήποτε άλλη υποδομή κοινωφελούς χαρακτήρα;…»

Η απόφαση για την απευθείας αγορά του εν λόγω οικοπέδου είναι κατάφωρα αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον και το περί δικαίου αίσθημα. Ο πραγματικός σκοπός της αγοράς είναι η παροχή εξυπηρέτησης στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Εν Ενεργεία Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Μαγνησίας και προσωπικά στον πρόεδρό του, που είναι και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόκειται για σκανδαλωδώς χαριστική πράξη, αφού στο πρόσωπου του Γεωργίου Μουλά συμπίπτει ουσιαστικά η ιδιότητα του πωλητή και του αγοραστή, κατ’ ευθεία παράβαση των άρθρων 191 και 186 του ΔΚΚ και όλων των θεμελιωδών αρχών λειτουργίας ενός οργανισμού δημοσίου συμφέροντος, όπως ο Δήμος, αποτελεί δε πραγματική πρόκληση προς τους δημότες του Βόλου και κατάχρηση εξουσίας η σπατάλη ενός τόσο σημαντικού ποσού για μια παντελώς ακατανόητη και άχρηστη αγορά ακινήτου, όταν ο Δήμος Βόλου έχει στην κυριότητά του εκατοντάδες ακίνητα, και μάλιστα όταν η αγορά αυτή αποφασίζεται σε μια εποχή όπου ο Δήμος οφείλει να έχει ως απόλυτη προτεραιότητα τη στήριξη, διεύρυνση και ενδυνάμωση των κοινωνικών δομών και την προώθηση αναπτυξιακών επενδύσεων που θα δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Ότι αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός της αγοράς του ακινήτου αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το θέμα της αγοράς από τον Δήμο του εν λόγω ακινήτου το πρώτον ανακινήθηκε, όταν ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός και προσωπικά ο πρόεδρός του θέλησαν να απαλλαγούν από τις φορολογικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τον ΕΝΦΙΑ κ.ά.. Και αναφερόμαστε, όχι μόνο στον Συνεταιρισμό αλλά και στον πρόεδρό του Γεώργιο Μουλά προσωπικά, όχι μόνο διότι ως μέλος του Συνεταιρισμού έχει άμεσο οικονομικό συμφέρον από την πώληση, αλλά πρωτίστως, διότι στην αρμόδια ΔΟΥ φαίνεται ως νόμιμος εκπρόσωπος και αλληλεγγύως υπεύθυνος για τις φορολογικές υποθέσεις του Συνεταιρισμού.

Προς απόδειξη των παραπάνω αναφέρουμε τα εξής: με το με αρ.πρωτ. 252/21.5.2015 έγγραφο του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Εν Ενεργεία Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Μαγνησίας, το οποίο υπογράφουν ο πρόεδρος Γεώργιος Μουλάς και ο γραμματέας Κώστας Νικόλαος, προς το Υπουργείο Οικονομικών, διατυπώνεται το αίτημα για διόρθωση του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό. Από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ προκύπτει ότι το ποσό καταβολής για το συγκεκριμένο ακίνητο, το 2014, ανέρχεται σε 26.531,25 ευρώ.

Αμέσως μετά, ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Εν Ενεργεία Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Μαγνησίας απευθύνεται στους βουλευτές Μαγνησίας, με το με αρ.πρωτ.255/19.6.2015 υπόμνημα, που υπογράφουν πάλι οι ανωτέρω πρόεδρος και γραμματέας, με το οποίο ζητούν την παρέμβασή τους, για να διορθωθεί το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ.

Η επόμενη πράξη, είναι ο (διπλά) πρόεδρος Γεώργιος Μουλάς να κινηθεί προς τον Δήμο Βόλου, πείθοντας τον Δήμαρχο και τη δημοτική πλειοψηφία να αγοράσει ο Δήμος, με λεφτά των δημοτών, το ακίνητο προκειμένου να απαλλαγούν, ο ίδιος και ο Συνεταιρισμός, από τα φορολογικά βάρη (υφιστάμενα και μελλοντικά), για τα οποία ευθύνονται αλληλεγγύως.

Προς επίρρωση, επικαλούμαστε και την από 6.11.2015 ανακοίνωση του Εξωραϊστικού- Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Στεφάνου, που στην ουσία έχει τα ίδια μέλη με τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό, στην οποία (ανακοίνωση) εντελώς απροκάλυπτα ομολογείται ο σκοπός της πώλησης. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «επ’ ευκαιρία σχετικής απόφασης (4-11-2015) του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ο Εξωραϊστικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Στεφάνου Βόλου, ανακοινώνει ότι στη 1-3-2015, σε κοινή συνεδρίαση με τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Αγ. Στεφάνου, συμφώνησαν για την πώληση – παραχώρηση του εμπορικού χώρου του οικισμού (25 στρεμμάτων) στο Δήμο Βόλου, με τη δέσμευση του Δήμου αφενός μεν να πληρώσει τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, αφετέρου δε να προβεί στην ανάπτυξη του εν λόγω χώρου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χρήσεις (πολιτιστικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές κλπ.)». Ο Σύλλογος μάλιστα δείχνει βιάζεται, γι’ αυτό και με την ανακοίνωση καταλήγει ότι «προσβλέπει στην ταχεία υλοποίηση των παραπάνω».
Επίσης, στη με ημερ. 24.11.2015 απόφασή του, ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός αναφέρει για το συγκεκριμένο οικόπεδο ότι αποφάσισε «είτε να πωληθεί στον Δήμο Βόλου αν επιθυμεί να το αγοράσει, για να το αξιοποιήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε πολύ μικρή τιμή, πολύ πιο κάτω από την αντικειμενική του αξία, ώστε να πληρωθούν οι οικονομικές φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού.

Όταν γίνει διόρθωση του ΕΝΦΙΑ από τις Οικονομικές Υπηρεσίες, τα επιστρεφόμενα χρήματα στον Συνεταιρισμό θα αποδοθούν στον Δήμο Βόλου. Είτε να πωληθεί ή ενοικιαστεί στο σύνολο ή μέρος του σε ιδιώτες».
Ο ίδιος ο κ. Μουλάς, σε συνέντευξή του, τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016, στον δημοσιογράφο, Γ. Αναστασίου, παραδέχτηκε πως ο πραγματικός σκοπός της αγοράς του οικοπέδου είναι η απαλλαγή του Συνεταιρισμού από τις φορολογικές του υποχρεώσεις και του ίδιου από τις προσωπικές του ευθύνες ως προέδρου και νόμιμου εκπροσώπου του Συνεταιρισμού. Εξάλλου, σε πρόσφατη συνέντευξή του, στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, στον ίδιο δημοσιογράφο (WEB TV της Θεσσαλίας), ο κ. Μουλάς δήλωσε απερίφραστα ότι «με βάση απόφαση της συνέλευσης του οικοδομικού συνεταιρισμού, αποφασίστηκε να πωληθεί το εν λόγω οικόπεδο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ξεπληρώσουμε τις φορολογικές μας υποχρεώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου σε αυτό το ποσό. Αυτό το ποσό προκύπτει από τη μη καταβολή ΕΝΦΙΑ και λόγω ενός μεγάλου λάθους που έχει γίνει».

Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα ότι ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, Γ. Μουλάς, εκμεταλλευόμενος αδίστακτα και καταχρηστικά την ιδιότητά του και ως προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και τη δυνατότητα άσκησης επιρροής που του δίνει η ιδιότητα αυτή προς τον Δήμαρχο και τα μέλη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, μεθόδευσε και έπεισε τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε μια παράνομη, παντελώς άχρηστη και ασύμφορη για τον Δήμο αγορά, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να απαλλαγεί ο Συνεταιρισμός και ο ίδιος, ως νόμιμος εκπρόσωπος και αλληλεγγύως υπεύθυνος, από τις φορολογικές τους υποχρεώσεις προς τη ΔΟΥ Βόλου, που ανέρχονται μέχρι τώρα σε 60 και πλέον χιλ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ του 2015 και του 2016. Γι’ αυτό τον λόγο, προφανώς, λήφθηκε η απόφαση για την απευθείας αγορά στην τιμή των 100 χιλ. ευρώ, ώστε με τα χρήματα που θα εισπράξει ο Συνεταιρισμός από την πώληση του ακινήτου στον Δήμο, να εξοφλήσει την οφειλή προς τη ΔΟΥ και επιπλέον να μην δημιουργηθεί εφεξής νέα οφειλή, με συνέπεια ο κ. Μουλάς να αποφύγει την ποινική δίωξη και τα αναγκαστικά μέτρα σε βάρος προσωπικών περιουσιακών του στοιχείων, ως αλληλεγγύως υπεύθυνος, σε περίπτωση που δεν καταβάλει εξ ιδίων την οφειλή.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, γίνεται πασιφανές ότι η απόφαση για την απευθείας αγορά του συγκεκριμένου οικοπέδου είναι καταφανώς αυθαίρετη, αναιτιολόγητη, καταχρηστική και παράνομη και προκλητικά αντίθετη προς τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών, και συνεπώς θα πρέπει να ακυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Άλλωστε, ο Δήμος θα μπορούσε κάλλιστα να αποκτήσει το συγκεκριμένο οικόπεδο, χωρίς κανένα χρηματικό κόστος για το δημοτικό ταμείο και τους δημότες, με τη διαδικασία της ανταλλαγής με ίσης αξίας ακίνητο του Δήμου, που θα παραχωρούνταν στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό.

Εξάλλου, η απόφαση πρέπει να ακυρωθεί και για το γεγονός ότι, κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, παραβιάστηκε, στην ουσία, και το άρθρο 99 του ΔΚΚ, που αφορά στην ύπαρξη κωλύματος συμμετοχής δημοτικού συμβούλου σε συνεδρίαση, εν προκειμένω του κ. Μουλά, για τη διασφάλιση της αμερόληπτης και αντικειμενικής κρίσης των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ. Ο κ. Μουλάς, που έχει οικονομικό, άμεσο και προσωπικό συμφέρον από τη συγκεκριμένη απόφαση, απείχε προσχηματικά από την έδρα και από τη συζήτηση του θέματος και την κατάρτιση της απόφασης, αφού, σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος, ήταν παρών στην αίθουσα -καθόταν μάλιστα στην πρώτη θέση του εδράνου, σε απόσταση αναπνοής από τον εκτελούντα χρέη δημάρχου, κ. Θεοδώρου- επηρέαζε τους συμβούλους της πλειοψηφίας με σχόλια και υποδείξεις, για να κάνουν παρεμβάσεις, κατά τις τοποθετήσεις των συμβούλων της αντιπολίτευσης, ενώ, όταν επανήλθε στη θέση του προέδρου, τοποθετήθηκε ευθέως για το θέμα της αγοράς του οικοπέδου και έψεξε δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης για τις θέσεις που είχαν αναπτύξει εναντίον της απόφασης αγοράς.

Η συγκεκριμένη πράξη συνιστά, επίσης, και σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
Κατόπιν αυτών, καλούμε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να προβεί στην ακύρωση αυτής της κατάφωρα παράνομης απόφασης, για όλους τους προαναφερομένους λόγους, καθώς και να κινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρή παράβαση καθήκοντος λόγω της, κατ’ ουσία, συμμετοχής του στη συζήτηση του θέματος και στην κατάρτιση της συγκεκριμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, παρά την ύπαρξη κωλύματος συμμετοχής».

Η Δημοτική Αρχή αρνείται να απαντήσει στην ερώτησή μας για τις δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Καταγγέλλοντας το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή αρνείται επί δέκα (10) ολόκληρους μήνες να απαντήσει στην ερώτηση που έχουν καταθέσει για τις κάθε είδους δημοσιεύσεις του Δήμου και των νομικών του προσώπων προς τα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ, την περίοδο από το 2003 έως και το 2015, οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Επιλογή Ευθύνης-Πάμε Μπροστά», Ν.Οικονόμου, Α. Παπατόλιας, Φ. Λαμπρινίδης και Ν. Στόικος, αναφέρουν τα εξής:

«Αντί να υπάρξει σαφής και συγκεκριμένη απάντηση στα απολύτως σαφή και συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουμε θέσει με ερώτησή μας, εδώ και δέκα (10) ολόκληρους μήνες, η Δημοτική Αρχή κατέφυγε χθες σε έναν επικοινωνιακό αντιπερισπασμό, δίνοντας κάποια επιμέρους στοιχεία στους επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ισχυριζόμενη μάλιστα ότι τυχόν δημοσιοποίησή τους προσκρούει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Είναι προφανές ότι με την τακτική της αυτή η Δημοτική Αρχή επιδιώκει να θολώσει την πραγματική εικόνα και να προκαλέσει σύγχυση, ώστε να μην μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, να δυσχεραίνονται οι συγκρίσεις και να αφήνεται έδαφος στην επιλεκτική πληροφόρηση, την παραπληροφόρηση (όπως επί παραδείγματι για τις δαπάνες του 2014), τα ψέματα και τις συκοφαντίες, που είναι άλλωστε τα μόνα που γνωρίζει καλά. Προσπαθεί, ακόμη, να μην αποκαλυφθεί στην κοινή γνώμη ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή ήταν αυτή που καθιέρωσε ισότιμες, υγιείς και διαφανείς σχέσεις με όλα τα τοπικά ΜΜΕ, αυτή που κράτησε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα τις δαπάνες προβολής και δημοσίων σχέσεων και αυτή που υπερασπίστηκε σθεναρά την πολιτική αυτονομία του Δήμου από τα ΜΜΕ, αλλά και την αυτονομία των ΜΜΕ από τον Δήμο, αδιαφορώντας για το όποιο πολιτικό κόστος. Όλα αυτά, δηλαδή, που ανέτρεψε η Δημοτική Αρχή την τελευταία διετία.

Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε καταθέσει ερώτηση προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, στις 9 Ιανουαρίου 2016, την οποία αναγκαστήκαμε να επανακαταθέσουμε στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, επειδή η Δημοτική Αρχή αρνείται πεισματικά να την απαντήσει. Η ερώτησή μας περιείχε απολύτως σαφή και συγκεκριμένα ερωτήματα για τις κάθε είδους δημοσιεύσεις του Δήμου και των νομικών του προσώπων προς τα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ, την περίοδο από το 2003 έως και το 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, η ερώτησή μας έπρεπε να απαντηθεί εγγράφως εντός μηνός από την κατάθεσή της. Αφού δεν απαντήθηκε και την επαναφέραμε στις 16-9-2016, πρέπει να απαντηθεί εγγράφως στην πρώτη τακτική συνεδρίαση, μετά την παρέλευση του μήνα από την επανακατάθεσή της.

Συνεπώς, αν στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν δοθούν εγγράφως απολύτως σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις στα απολύτως σαφή και συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουμε θέσει, θα ενεργήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο για την αναζήτηση πειθαρχικών και άλλων ευθυνών. Όσο για τα περί προσωπικών δεδομένων, αυτά αποτελούν προφάσεις εν αμαρτίαις, για να προστατευτούν «ημέτεροι» και φίλοι, αφού τα στοιχεία που ζητάμε, είναι όλα στοιχεία που, με τη νομοθεσία που ισχύει από το 2011, αναρτώνται πλέον στη «Διαύγεια».

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση