Βρίσκεστε εδώ:  / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑ / «Επιλογή Ευθύνης»: «φτωχό σε σχεδιασμό για το μέλλον του Δήμου το τεχνικό πρόγραμμα 2016»
«Επιλογή Ευθύνης»: «φτωχό σε σχεδιασμό για το μέλλον του Δήμου το τεχνικό πρόγραμμα 2016»

«Επιλογή Ευθύνης»: «φτωχό σε σχεδιασμό για το μέλλον του Δήμου το τεχνικό πρόγραμμα 2016»

 

 

Στο τελευταίο , παρά τον τεκμηριωμένο και υπεύθυνο αντίλογο που διατύπωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής μας, ψηφίστηκε από τη δημοτική πλειοψηφία το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Βόλου για το 2016. Δυστυχώς, η δημοτική αρχή αντιμετώπισε και αυτό το μείζονος σημασίας, για την προοπτική του Δήμου και της ευρύτερης Μαγνησίας, θέμα -και μάλιστα ενόψει της έναρξης του νέου ΕΣΠΑ- με προχειρότητα, επιπολαιότητα και έλλειψη συνολικού και μακρόπνοου σχεδιασμού.

Στους δημοτικούς συμβούλους δόθηκε ένας πίνακας με παράθεση έργων και αριθμών, χωρίς μία γραπτή εισήγηση του Αντιδημάρχου, όπου να παρουσιάζονται αναλυτικά βασικά στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση –ποια ήταν τα φετινά κονδύλια και πού δαπανήθηκαν;-, αλλά και τη μελλοντική του προγράμματος, ώστε να προκύπτει μια σαφής εικόνα του συνολικού σχεδιασμού (π.χ. αν υπάρχουν σήμερα έργα που εκτελούνται με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, αν υλοποιήθηκαν και ποια έργα φέτος, ποιο το υπολογιζόμενο ποσοστό υλοποίησης του προγράμματος ανά έτος, ποιοι είναι οι εξασφαλισμένοι πόροι, αν υπάρχουν και ποια είναι τα διεκδικούμενα έργα εκτός χρηματοδότησης, που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα παράρτημα).

Η προηγούμενη δημοτική αρχή βρήκε το ΕΣΠΑ στα τελειώματά του και κατόρθωσε, εντούτοις, να εξασφαλίσει για το Δήμο σημαντικές χρηματοδοτήσεις, κάνοντας παράλληλα έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Η νέα δημοτική αρχή ξεκίνησε τη θητεία της με μία σειρά πλεονεκτημάτων: ο Δήμος έχει κλείσει τις βασικές πληγές του παρελθόντος και μπορεί πλέον η δημοτική αρχή να δουλέψει, με δομημένες υπηρεσίες και νοικοκυρεμένα και υγιή οικονομικά, παρά τις μειώσεις της κρατικής χρηματοδότησης. Έχει πενταετή θητεία και τις προϋποθέσεις για σχεδιασμό, αφού το ΕΣΠΑ είναι στην αρχή του και υπάρχει και η επιπλέον δυνατότητα του αναπτυξιακού πακέτου Γιουνκέρ.

Επειδή όμως δεν είχε πρόγραμμα –άλλωστε ο κ. Μπέος το παραδεχόταν προεκλογικά, λέγοντας πως θα ασχολούνταν μόνο και θα έλυνε, υποτίθεται, κάποια προβλήματα της καθημερινότητας- είναι δέσμια της ανετοιμότητάς της και της άγνοιας βασικών θεμάτων της πόλης. Άφησε ένα χρόνο να χαθεί, χωρίς να ωριμάσει καμία μελέτη και χωρίς να δημοπρατήσει ούτε ένα νέο έργο. Προφανώς οι τρέχουσες ετήσιες συντηρήσεις δεν αποτελούν νέο έργο.

Τελικά, η δημοτική αρχή πρότεινε για ένταξη στο ΕΣΠΑ ως νέα έργα μόνο κάποια από όσα βρήκε έτοιμα από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Πήρε δηλαδή αποσπασματικά ένα μέρος από αυτά, ενώ ο ορίζοντάς της περιορίζεται μόνο στο ΠΕΠ Θεσσαλίας. Καμία προσπάθεια για αξιοποίηση των τομεακών προγραμμάτων των υπουργείων ή για μόχλευση κεφαλαίων και από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει από την πλευρά της συνολική αντίληψη και σχέδιο, να φαίνεται προς τα πού θέλει να οδηγήσει την πόλη, με ποιον τρόπο θα προετοιμάσει τη μελλοντική της εικόνα. Στην τρέχουσα δυσμενή συγκυρία, δεν έγινε μια ουσιαστική συζήτηση, μια ιεράρχηση, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, να υπάρξει μία αξιολόγηση, να τεθούν προτεραιότητες, και για μεγαλύτερα και για μικρότερα έργα.

Ως αποτέλεσμα, εντάχθηκαν στο τεχνικό πρόγραμμα ανερμάτιστες και ημιτελείς προτάσεις, όπως η επιλογή για κυκλοφοριακές μελέτες, ύψους μάλιστα 100 χιλ. ευρώ, για περιφερειακές δημοτικές ενότητες –και σωστά, είναι απαραίτητες-, χωρίς όμως να υπάρχει πρόβλεψη για την επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου – Ν. Ιωνίας, που έχει το μεγαλύτερο φόρτο και αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα προβλήματα και όπου η δημοτική αρχή προχωράει σε εντελώς αποσπασματικές ρυθμίσεις, μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, μεταθέτοντας το πρόβλημα από τον ένα δρόμο στον άλλο. Ή, από μικροψυχία απέναντι στην προηγούμενη δημοτική αρχή που ολοκλήρωσε με επιτυχία τον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, άφησε να χαθεί ένας ολόκληρος χρόνος χωρίς να προχωρήσει την τεχνική μελέτη για το Μουσείο της Αργούς, με συνέπεια να μην είναι ώριμο το έργο για ένταξη στο ΕΣΠΑ, να αναγκάζεται δε να εντάξει την μελέτη στο τεχνικό πρόγραμμα 2016, με χρηματοδότηση από τα τακτικά του Δήμου. Και μιλάμε για ένα έργο προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ….

Επιπλέον, δεν έλαβαν υπόψη και δεν αξιολόγησαν μία σειρά έργων, ορισμένα με μεγάλη ωριμότητα, που θα έδιναν ανάσα στο Δήμο από πολλές απόψεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις δύο έτοιμες μελέτες για γέφυρες – οδογέφυρες, μια στα Παλιά, στην περιοχή της Λαχαναγοράς, για την οποία υπολείπονταν μόνο η μελέτη περιβαλλοντικών όρων, και μία οδογέφυρα στον Κραυσίνδωνα, στην Αγία Παρασκευή, στην περιοχή των τσιγγάνων, για την οποία είχε δεσμευτεί και ο Περιφερειάρχης. Ακόμη, το μικρό έργο που απαιτείται για τον κόμβο Αλαμάνας – Μ. Γρηγορίου, η διάνοιξη της οποίας (Αλαμάνας) έγινε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Επίσης, η υπογειοποίηση της Παγασών, ένα μείζονος σημασίας έργο, που θα λειτουργήσει σαν δεύτερος, εσωτερικός δακτύλιος για την πόλη, για το οποίο το προηγούμενο ΔΣ είχε αποφασίσει την εκπόνηση μελέτης, με πρόβλεψη για ένταξή της στο τεχνικό πρόγραμμα του 2015, όμως χάθηκε ήδη ένας χρόνος και χωρίς τεχνική μελέτη δεν υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ. Ακόμη, τα έργα και οι δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, με βάση το ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης που εκπονήθηκε με ορίζοντα το 2020, σύμφωνα και με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ένταξη του Βόλου, με πρωτοβουλία της προηγούμενης δημοτικής αρχής, στο «Σύμφωνο των Δημάρχων». Δεν αναφέρεται καν η πρόταση που είχε καταθέσει η προηγούμενη δημοτική αρχή για την αξιοποίηση της ηλιοθερμίας στο γυμναστήριο και το κολυμβητήριο της Ν. Ιωνίας (για ψύξη και θέρμανση).

 

Το μόνο έργο από αυτά που φαίνεται να προωθεί η δημοτική αρχή, είναι η αντικατάσταση του δημοτικού φωτισμού με λαμπτήρες led, που είχε ήδη ξεκινήσει πιλοτικά, κι εδώ όμως προκύπτει ζήτημα με το σχεδιασμό, καθώς εγγράφεται ως σύμβαση παραχώρησης, αλλά, πέραν των πολιτικών, υπάρχουν και σοβαρά νομικά ζητήματα σε σχέση με την ενδεχόμενη εκχώρηση ανταποδοτικών εσόδων.

Για να μην αναφερθούμε στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό πολιτιστικών έργων, που είχε ετοιμάσει η προηγούμενη δημοτική αρχή, τα οποία θα αποτελούσαν αναπτυξιακά εργαλεία, όχι μόνο για το Δήμο μας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και θα στήριζαν τη διεκδίκηση του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας 2021, που όμως απουσιάζουν παντελώς από το τεχνικό πρόγραμμα.

Και αναφερόμαστε, πέραν του Δημοτικού Θεάτρου, στο αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών (έχει γίνει ήδη η ανασκαφή και η μελέτη αναστήλωσης, ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, με πρωτοβουλία φυσικά της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ενώ ο Δήμος είχε αναλάβει να προχωρήσει τις μελέτες για το δρόμο πρόσβασης και το χώρο στάθμευσης), στην επέκταση της Δημοτικής Πινακοθήκης (υπάρχει έτοιμη μελέτη για το έργο, ενώ ο Δήμος έχει στις αποθήκες του σημαντικά έργα προς και αναμένονται νέες σημαντικές δωρεές), στο αρχοντικό Κοντού, στα Λεχώνια (υπάρχει έτοιμη μελέτη), στο Μουσείο Ντε Κίρικο, στο κτήριο «Αδαμόπουλου» (το Ίδρυμα Τζιόρτζιο και Ίζα Ντε Κίρικο έχει ετοιμάσει αρχιτεκτονική προμελέτη πάνω στο υπάρχον κτήριο «Αδαμόπουλου», σχεδιασμένη από τον ειδικό αρχιτέκτονα Λαρντέρα, μαζί με οικονομικά στοιχεία, και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με βάση την προμελέτη αυτή, εκπονούσε μελέτη αποκατάστασης – επανάχρησης του κτηρίου).

Τέλος, δεν υπάρχει καμία πρόνοια για έργα που η προηγούμενη δημοτική αρχή προωθούσε για μόχλευση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα (πρόγραμμα Jessica). Ειδικά το πάρκινγκ της Πορταριάς ήταν έτοιμο για ένταξη.
Εν ολίγοις, το τεχνικό πρόγραμμα που ψήφισε η δημοτική αρχή, είναι ένα φτωχό πρόγραμμα, όχι τόσο από την των οικονομικών δεδομένων, όσο από την του σχεδιασμού για το μέλλον του Δήμου. Χρειάζεται να γίνει ένας αγώνας δρόμου για «ωρίμανση» έργων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διεκδικήσεων με αξιώσεις από το ΕΣΠΑ. Απαιτείται να αναζητηθούν πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, στα τομεακά προγράμματα των υπουργείων. Επιβάλλεται η αναγκαία προετοιμασία, ώστε, σε περίπτωση έναρξης νέων προγραμμάτων με μόχλευση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα, να υπάρχει ετοιμότητα για την προώθηση έργων. Καλά τα λουλούδια και τα λαμπιόνια στο κέντρο της πόλης, ο Βόλος όμως έχει άλλες ανάγκες και προτεραιότητες. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο!

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Η ομολογία που έριξε αυλαία στο θέατρο 37 ημερών #ΓλυκάΝερά - https://t.co/WIkUfRaZ8h -

  • Στο Βόλο ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ #Αρχηγός ΓΕΕΘΑ - https://t.co/vHkjLxwJbJ -

  • Άρση μέτρων: Τι ανοίγει τις επόμενες ημέρες - https://t.co/a7Ygbn7bsY -

"Αλιεύοντας" την είδηση