Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Ανακοινώσεις δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για καλλιέργειες
Ανακοινώσεις δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για καλλιέργειες

Ανακοινώσεις δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για καλλιέργειες

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει τους δικαιούχους ή/και τους συμβούλους τους, για τις Δράσεις 1.1 «Βιολογική Γεωργία», 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», 2.1 “Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών”, και 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 2.1.4 ότι μπορούν να υποβάλλουν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 79833/25-10-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2366/Β’) και την υπ’ αρ. 1683/109963/17-9-2013 τροποποίησή της (ΦΕΚ 2333/Β’) όπως ισχύει, αίτηση τροποποίησης του ΣΠΔ ή/και της σύμβασής τους το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015 για τις χειμερινές καλλιέργειες και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της εφαρμογής (5ο Έτος) του τροποποιημένου ΣΠΔ.

Σας επισημαίνουμε ότι, η τροποποίηση του ΣΠΔ με καλλιέργειες των οποίων η ενίσχυση οδηγεί σε υπέρβαση του εγκεκριμένου ποσού της πενταετούς σύμβασης, δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα εξακολουθεί να ισχύει το τελευταίο εγκεκριμένο ΣΠΔ.

 • Στο παραπάνω τροποποιημένο ΣΠΔ για την Δράση 2.1 “Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών” θα πρέπει απαραιτήτως να δηλωθεί στο κατάλληλο πεδίο του εντύπου η πρόθεση του παραγωγού ότι δεν θα εφαρμόσει αζωτούχο λίπανση στο σύνολο της εκμετάλλευσης του, διότι οι εν λόγω θα συμπεριληφθούν στο δείγμα του 5% των Εργαστηριακών Ελέγχων την ερχόμενη Άνοιξη.
 • Επίσης για την υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής έτους εφαρμογής 2015, δεδομένης της καταληκτικής προθεσμίας ολοκλήρωσης πληρωμής 2015, όπως αναφέρεται στο αρ. 75 του Καν. 1306/2013, σύμφωνα με το οποίο οι πληρωμές αιτήσεων πληρωμής πραγματοποιούνται από 01.12 έως 30.06 του επόμενου ημερολογιακού έτους, ως ημερομηνία έναρξης υποβολής ορίζεται η 2 Ιανουαρίου 2016.

 

Τελευταίες προειδοποιήσεις ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην βαμβακοκαλλιέργεια της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος «Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας καλλιεργητικής περιόδου 2015».

1. Στόχοι

1.1 H έγκαιρη ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2 Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαμβακοχώραφου ώστε να εφαρμόζονται οι καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα.

2. Διαπιστώσεις

Κατά τη φετινή περίοδο αν και παρατηρήθηκαν συλλήψεις μεγάλου αριθμού ακμαίων πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο των παγίδων παρακολούθησης, παρόλα αυτά οι προσβολές στο χωράφι περιορίστηκαν εστιακά, σε μικρό αριθμό καλλιεργειών. Από την άλλη οι συλλήψεις ακμαίων ρόδινου σκουληκιού ήταν μικρές στο δίκτυο παγίδων και οι προσβολές στο χωράφι ασήμαντες.

Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου δυσκόλεψαν την συγκομιδή του βάμβακος (βροχερός καιρός, αναβλαστήσεις, δημιουργία «καραμέλας» στα καρύδια) και είχαν επιπτώσεις στο ύψος των αποδόσεων βαμβακοπαραγωγής.

3. Συστάσεις – Kαλλιεργητικές πρακτικές

Τόσο για το πράσινο, όσο και για το ρόδινο σκουλήκι, η πληθυσμιακή εξέλιξη την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, άρα και οι αναμενόμενες προσβολές στις βαμβακοφυτείες, εξαρτώνται από το μέγεθος του διαχειμάζοντος πληθυσμού. Το σκουλήκι διαχειμάζει στο στάδιο της νύμφης εντός του εδάφους και το ρόδινο ως «εν διαπαύση προνύμφη» μέσα στα εναπομείναντα καρύδια και βαμβακοστελέχη, καθώς και στις ρωγμές του εδάφους.

Γι’ αυτό, θα πρέπει οι βαμβακοκαλλιεργητές να προβούν στις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες των βαμβακοφυτειών αμέσως μετά τη συγκομιδή, με σκοπό την καταστροφή των νυμφών και τη δημιουργία δυσμενών συνθηκών για την τυχόν διαχείμασή τους:

Ειδικότερα:

Απαιτείται στελεχοκοπή και τεμαχισμός της καλαμιάς και στη συνέχεια άροση του εδάφους (όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι) σε βάθος 20 έως 25 εκατοστά, για ενσωμάτωση των θρυμματισμένων στελεχών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται:

 1. Άμεση καταστροφή των νυμφών.
 • Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες.

 • Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες εδαφικές συνθήκες λόγω υδατικού κορεσμού του εδάφους, σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες αυτού.

 • Μεταφορά των νυμφών σε βάθος 20 έως 25 εκατοστά, με επακόλουθο την καταστροφή παλαιών στοών εξόδου και τη μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.

 • Η χρήση άλλων μέσων κατεργασίας του εδάφους (ρίπερ, καλλιεργητής, δισκοσβάρνα κ.α.) αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν εξασφαλίζει αναστροφή του εδάφους, με όλα τα προαναφερθέντα οφέλη.

  Επισημαίνεται ότι, οι θα έχουν ιδιαίτερο όφελος από το θρυμματισμό της καλαμιάς και της κατεργασίας του εδάφους παρά την αύξηση του κόστους καλλιέργειας, καθότι με τον τρόπο αυτό αναμένεται να μειώσουν τον αναγκαίο αριθμό ψεκασμών που θα απαιτηθεί την επόμενη καλλιεργητική περίοδο για το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι, αλλά και θα επιτύχουν εμπλουτισμό του εδάφους με οργανική ουσία, με συνέπεια τη μείωση του κόστους για αζωτούχο λίπανση.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μαγνησίας (τηλ. 2421352494, 2422091281), καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας (τηλ. 2421066525).

   

   

   

  [Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
  PagasitikosNews logo

  ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού και διαμόρφωσης Δημοτικού χώρου στάθμευσης στον Αμποβό Αφύσσου - https://t.co/dYMvJlviMj… -

  • Δήμος Νοτίου Πηλίου: Συνάντηση  εργασίας με μέλη της Γαστρονομικής Κοινότητας Πηλίου - https://t.co/5055NiRgov… -

  • Θερινά δρομολόγια από τις Αστικές Συγκοινωνίες Βόλου #ΑστικέςΣυγκοινωνίεςΒόλου - https://t.co/Fy9gG3cufN -

  "Αλιεύοντας" την είδηση