Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑ » Ανακοίνωση του τμήματος Αγροτικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας
Ανακοίνωση του τμήματος Αγροτικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας

Ανακοίνωση του τμήματος Αγροτικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας

Σχετικά με τις ισχύουσες ρυθμίσεις σχετικά με την κτβολή συντάξεων του ΟΑ

Η απόλυτη διάψευση της μεθοδευμένης κινδυνολογίας, με στόχο την τρομοκράτηση των συνταξιούχων αγροτών, που συστηματικά καλλιεργεί ιδίως το κόμμα της Αξιωματικής ς επί μήνες, ήρθε με την πρόσφατη διευκρινιστική εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Α. Πετρόπουλου.

Σύμφωνα με αυτήν «στις περιπτώσεις συνταξιούχων του πρώην ΟΑ από 1-1- και μετά, που συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στο Ε.Φ.Κ.Α., βάσει των σχετικών διατάξεων υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και δεδομένης της ως άνω μεταβατικής προσαρμογής του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ στο νέο καθεστώς συντάξεων (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη),οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν. 4387/, για την απασχόληση συνταξιούχων έχουν εφαρμογή για όσους συνταξιοδοτούνται από 1-1-2025.»

Επίσης «για όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1-1- έως και 31-12-2024 ως προς την απασχόληση συνταξιούχων θα ισχύουν οι προγενέστερες του άρθρου 20 του ν. 4387/ διατάξεις, δηλαδή καμιά περικοπή των συντάξεων ΟΓΑ όσων συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα.

Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους συνταξιοδοτούνται από την ισχύ του ν. 4387/2016 και μέχρι 31-12-2016, δεδομένου ότι ο υπολογισμός της σύνταξης στις περιπτώσεις αυτές γίνεται με βάση το προϊσχύον του προαναφερόμενου νόμου καθεστώς.»

Προφανώς δεν έχουμε την παραμικρή προσδοκία, για επίσημη ανάκληση εκ μέρους της ΝΔ όλων των κινδυνολογικών δηλώσεων.

Ο αγροτικός θα τους κρίνει ακόμα μια φορά.

"Αλιεύοντας" την είδηση