Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑ » “Αδήριτη ανάγκη η αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών για την προστασία του πολίτη”
“Αδήριτη ανάγκη η αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών για την προστασία του πολίτη”

“Αδήριτη ανάγκη η αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών για την προστασία του πολίτη”

*του Άγγελου Αγραφιώτη,
μέλους της Γραμματείας του Τομέα
Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ

Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για κατάργηση και συγχώνευση αστυνομικών τμημάτων και των τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών στην ελληνική περιφέρεια, επανέφερε για ακόμη μία φορά τον έντονο προβληματισμό σχετικά με την υπευθυνότητα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, τον ευαίσθητο τομέα της προστασίας του πολίτη, ενώ επιτείνει τα εύλογα ερωτηματικά αναφορικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται όρους, όπως η ευνομία και η αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Οι νέες αυτές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης βαφτίστηκαν από την ίδια “μεταρρυθμίσεις”, ωστόσο, αυτονόητα, οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν τομές που έρχονται να βελτιώσουν μία υφιστάμενη κατάσταση. Όμως, είναι εξαιρετικά αμφίβολο, το κατά πόσο τα νέα αυτά πειράματα που πραγματοποιούνται με τη μέθοδο των οριζόντιων περικοπών, δίχως να συνυπολογίζουν τις τοπικές γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και γίνονται με μοναδικό γνώμονα την περικοπή δαπανών, στοχεύουν σε αυτή τη κατεύθυνση, τουναντίον υποβαθμίζουν περαιτέρω τις ήδη υποβαθμισμένες υπηρεσίες, ενώ καθιστούν εντονότερο και το αίσθημα ανασφάλειας και ανομίας που τα τελευταία χρόνια επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.

Οι εξελίξεις αυτές, επαναφέρουν -αν συνυπολογίσουμε και το γενικότερα ασταθές κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική πολιτική σκηνή- την ανάγκη για έναρξη ενός γενικευμένου διαλόγου, που θα στοχεύει πάνω και πρώτα απ’ όλα στην επαναφορά της κανονικότητας στους κόλπους της κοινωνίας μας, στη διεκδίκηση μίας ευνομούμενης κοινωνίας δικαίου, συνθήκες που η σημερινή ελληνική κυβέρνηση αδυνατεί να εξασφαλίσει στον έλληνα πολίτη.

Επιπρόσθετα, μας δίνει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουμε την πολιτική πρόταση του τομέα Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις που πιστεύουμε ότι απαιτούνται για την επαναφορά αυτών των συνθηκών και παράλληλα να εκκινήσουμε το δημόσιο διάλογο για δύο από τους σημαντικότερους άξονες του προγράμματός μας για την επαναφορά της ηρεμίας στην ελληνική κοινωνία και αφορούν στην αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Άξονας 1) και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Υπουργείου προς τον Πολίτη (Άξονας 2).

Στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις αναπόφευκτα ξεκινούν από τα πάνω και σε αυτή τη βάση προσεγγίζουμε τον πρώτο άξονα της πολιτικής μας πρότασης που σχετίζεται με την αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Υπό αυτή την έννοια, η μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια θα πρέπει να ξεκινήσει από την αναδιάρθρωση της διοικητικής και οργανωτικής δομής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προκειμένου, μέσω μίας σύγχρονης, ενιαίας και αυτόνομης λειτουργίας, να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα εμπέδωσης της ασφάλειας μεταξύ των πολιτών και επαναφοράς της εμπιστοσύνης στο ρόλο του, στοχεύοντας –πέρα του γενικού πληθυσμού- στις κοινωνικές εκείνες ομάδες (κάτοικοι περιοχών με αυξημένη εγκληματικότητα, ηλικιωμένοι κ.α.) που το αίσθημα της ασφάλειας έχει πληγεί περισσότερο.

Στα πλαίσια της ενιαίας αυτής οργανωτικής δομής που προτείνουμε, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι ιδιαιτερότητες και η επιχειρησιακή διασύνδεση των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των Υπηρεσιών Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, καθώς και η Αρχή Προσφύγων (που θα συνεχίσουν να υπάγονται στο αυτόνομο Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής), της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σε ότι δε αφορά το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, θεωρούμε αναγκαία την εκ νέου οργανική ένταξη του στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με στόχο την βελτιστοποίηση του συντονισμού, χωρίς ωστόσο να θίγεται η ομαλότητα της λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, με την λήψη παράλληλων μέτρων που θα αποτρέπουν τον –υπό οποιαδήποτε μορφή- λειτουργικό δυισμό.

Επιπρόσθετα, προτείνουμε την κατάργηση της αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και την υπαγωγή της σε μία ενιαία Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, στην κατεύθυνση της καλύτερης οργάνωσης και με πλήρη σεβασμό των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας μας, όπως αυτές προκύπτουν από τη συμμετοχή μας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Τέλος κρίνεται επιβεβλημένη η –με κάθε τρόπο και μέσο- ενίσχυση του ρόλου των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με πλήρεις αρμοδιότητες και πόρους, οι οποίες θα διατηρήσουν τον επιτελικό και συντονιστικό τους χαρακτήρα, ενώ για τις υπηρεσίες με γραφειοκρατικό αντικείμενο προτείνουμε την πρόσληψη πολιτικών υπάλληλων, γεγονός που θεωρούμε ότι αναπόφευκτα θα ενισχύσει δραματικά την επιχειρησιακή τους επάρκεια.
Ο δεύτερος –ίσως και σημαντικότερος- άξονας της πρότασής μας για την επαναφορά της ηρεμίας στην ελληνική κοινωνία και του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, σχετίζεται με την αναβάθμιση των υπηρεσιών που οι υπηρεσίες του Υπουργείου παρέχουν στον πολίτη, στην προοπτική της γρήγορης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που σχετίζονται τόσο με το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού Σώματος.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:
 Την επαναδραστηριοποίηση όλων των εποχούμενων και ευέλικτων ομάδων της ΕΛ.ΑΣ., ώστε με συνεχείς περιπολίες να βρίσκονται διαρκώς δίπλα στον πολίτη, ξεκινώντας αρχικά με τις περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν υψηλή εγκληματικότητα και επεκτείνοντας σταδιακά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στο σύνολο της Επικράτειας.
 Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Αστυνομίας για την καλύτερη αστυνόμευση και έλεγχο της χερσαίας ζώνης των λιμένων, με έμφαση σε εκείνες που είναι χαρακτηρισμένες ως πύλες εισόδου παρανόμως εισερχομένων μεταναστών και προϊόντων παραεμπορίου.
 Τη στενότερη συνεργασία και κοινές δράσεις με την Europol, την Eurojust και την FRONTEX για την αποτελεσματική επιτήρηση των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων μας που αποτελούν πύλες εισόδου παρανόμων μεταναστών, αλλά και κάθε άλλης μορφής διασυνοριακού εγκλήματος. Τα σύνορα της Ελλάδας, άλλωστε, αποτελούν τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. και το γεγονός αυτό –σε συνδυασμό με την ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών- καθιστά αναγκαία μία τέτοια εξέλιξη.
 Την ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής προστασίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την κατάσβεση πυρκαγιών, την χορήγηση ατομικών μέσων και την χρηματοδότηση προμηθειών του Πυροσβεστικού Σώματος.
 Την αναδιοργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών μέσω της αναδιάταξης της οργανικής δύναμης τους, μετά από ουσιαστικό διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς (τοπική αυτοδιοίκηση, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς) που θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κάθε περιοχής (πληθυσμός, εγκληματικότητα, μορφολογία κ.α.).
 Την άμεση απαλλαγή των υπηρεσιών και του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος από πάρεργα και διοικητικές αρμοδιότητες, όπως της επίδοσης δικογράφων, τον έλεγχο του παρανόμου παρκαρίσματος, την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας, τη βεβαίωση υγειονομικών παραβάσεων, κ.α. και τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων αυτών είτε στη δημοτική αστυνομία (στην προοπτική ενός ευρύτερου πλαισίου συντονισμού των δραστηριοτήτων, με την διαμόρφωση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου) είτε σε άλλους φορείς του δημοσίου, ή –μακροπρόθεσμα- σε πιστοποιημένους από επιμελητήρια και επιστημονικούς φορείς ιδιώτες.
 Την τοποθέτηση Εισαγγελικού Λειτουργού στις έδρες των μεγάλων –τουλάχιστον- Αστυνομικών Διευθύνσεων, για την αποφυγή των άσκοπων μεταγωγών και την κατασπατάληση μέσων και ανθρώπινων πόρων.
 Την ουσιαστική ενεργοποίηση του Ν. 4249/14, που προβλέπει την συμμετοχή στα όργανα πολιτικής προστασίας (σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας/Αντιπεριφέρειας) στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος.
 Την αναβάθμιση (και ενίσχυση με τον αναγκαίο ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό) της Οικονομικής Αστυνομίας, σε ελεγκτικό μηχανισμό όλων των οικονομικών συναλλαγών, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τη σχετική αρμοδιότητα του ΣΔΟΕ και τη διασύνδεση της με τη ΓΓΔΕ, το ΙΚΑ, το ΣΔΟΕ και το ΣΕΠΕ, ως ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση των φαινομένων της φοροδιαφυγής & εισφοροδιαφυγής.

Η προστασία του πολίτη, η διασφάλιση της ευνομίας σε συνδυασμό με την παράλληλη μείωση των φαινομένων ανομίας και η εγκαθίδρυση του συναισθήματος ασφάλειας μεταξύ των πολιτών είναι ζητήματα εξαιρετικά σημαντικά, ζητήματα που απαιτούν υπεύθυνη προσέγγιση και ακόμη πιο υπεύθυνη υλοποίηση.

Ειδικότερα, η διάθρωση και η ποιότητα των υπηρεσιών που σχετίζονται με την προστασία του πολίτη αποτελούν νευραλγικούς άξονες μίας πολιτικής, η οποία όταν προσεγγίζεται αυστηρά με οικονομική κριτήρια ή με βάση ιδεολογικές “αγκυλώσεις”, είναι καταδικασμένη να αποτύχει από τη γέννησή της.

Επιπρόσθετα, οι συγκεκριμένοι άξονες απαιτούν τη βαθιά γνώση των προβλημάτων και των σύγχρονων πρακτικών αντιμετώπισής τους, μία προσέγγιση που θα είναι προσανατολισμένη στην κατεύθυνση της παροχής βέλτιστων, άμεσων και αποτελεσματικών υπηρεσιών στους και προπάντων διαρκή διάλογο, όχι μόνο σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και με αυτούς που γνωρίζουν τα προβλήματα καλύτερα από τον καθένα μας, που τα ζουν καθημερινά, τους ανθρώπους που είναι επιφορτισμένοι με το έργο της παροχής υπηρεσιών προστασίας του πολίτη.

Μία διαδικασία διαλόγου, που στο ΠΑΣΟΚ τολμούμε και την προκαλούμε καταθέτοντας τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση της κρίσης σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου, παρεμβαίνοντας στο δημόσιο διάλογο δημιουργικά, με στόχο πάντα την έξοδο από την κρίση, τη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες…

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση