Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Η Volkswagen καλείται να επισκευάσει όλα τα αυτοκίνητα που εμπλέκονται στο «dieselgate»
Η Volkswagen καλείται να επισκευάσει όλα τα αυτοκίνητα που εμπλέκονται στο «dieselgate»

Η Volkswagen καλείται να επισκευάσει όλα τα αυτοκίνητα που εμπλέκονται στο «dieselgate»

Σήμερα οι αρχές της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλαν κοινή επιστολή προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της Volkswagen με την οποία καλούν τον όμιλο να επισκευάσει άμεσα όλα τα αυτοκίνητα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο «dieselgate».

Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος συντονισμένης δράσης των αρχών της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι ο όμιλοςVolkswagen τηρεί το δίκαιο για τους καταναλωτές στον απόηχο του σκανδάλου και ενεργεί προληπτικά όσον αφορά τους εμπλεκόμενους καταναλωτές. Οι αρχές προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ εξακολουθούν να λαμβάνουν ενδείξεις ότι πολλά από τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα δεν έχουν επισκευαστεί ακόμη.

Σε συνέχεια συνομιλιών της με την επίτροπο   Γιούροβα το 2016, ηVolkswagen δεσμεύτηκε να επισκευάσει όλα τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα έως το φθινόπωρο του 2017. Σήμερα, οι αρχές της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, υπό την ηγεσία της ολλανδικής αρχής για την προστασία των καταναλωτών και των αγορών (ACM), καλούν τη Volkswagen να επιβεβαιώσει, εντός ενός μήνα, ότι το σχέδιο αυτό θα τηρηθεί. Απαιτούν πλήρη διαφάνεια στην εν λόγω διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς αναφοράς σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει και όσες απομένει να γίνουν. Η Volkswagen πρέπει να εγγυηθεί ότι θα επιλύσει τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν μετά την επισκευή, δεδομένου ότι η Επιτροπή ζήτησε όλα τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα της Volkswagen να συμμορφωθούν πλήρως με τους κανόνες έγκρισης τύπου.

Η αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων επίτροπος Βιέρα  Γιούροβα δήλωσε: «Με χαρά διαπιστώνω ότι οι αρχές προστασίας των καταναλωτών, ως φορείς επιβολής του δικαίου της ΕΕ, ενώνουν τις δυνάμεις τους στην υπόθεση της Volkswagen και εμμένουν ώστε να γίνουν σεβαστές οι απαιτήσεις μας. Ενεργώντας από κοινού, οι αρχές προστασίας των καταναλωτών μπορούν να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία της ΕΕ για τους καταναλωτές τηρείται παντού στην Ένωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αντιμετώπιση πανευρωπαϊκών προβλημάτων, όπως στην υπόθεση της Volkswagen η οποία αφορά περισσότερους από 8 εκατομμύρια καταναλωτές σε διάφορα κράτη μέλη. Με τη σημερινή κοινή θέση, οι καταναλωτές της ΕΕ μπορούν να είναι βέβαιοι ότι έχουν τη συμπαράσταση τόσο των αρχών προστασίας των καταναλωτών στα κράτη μέλη όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ότι τα ημίμετρα δεν θα γίνουν δεκτά».

Οι αρχές για την προστασία των καταναλωτών αναμένουν ενημέρωση από τηVolkswagen όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα σημεία:

  • Διαφάνεια και επικοινωνία: Η Volkswagen θα πρέπει να ενημερώσει ατομικά τους καταναλωτές σχετικά με την επισκευή το συντομότερο δυνατόν. Η Volkswagen θα πρέπει να παράσχει στους καταναλωτές επαρκείς πληροφορίες ούτως ώστε να μπορέσουν να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση. Σύμφωνα με την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, στις πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 οι ακριβείς και σαφείς λόγοι για τους οποίους το πρέπει να επισκευαστεί·

-τι περιλαμβάνει η επισκευή·

-τι πρέπει να κάνουν οι ίδιοι για να επισκευαστεί το αυτοκίνητό τους·

 τι ενδέχεται να συμβεί ή θα συμβεί εάν δεν πάνε το αυτοκίνητό τους για επισκευή·

-σε ποια κράτη μέλη τα μη επισκευασμένα αυτοκίνητα θα σταματήσουν να είναι τεχνικώς ικανά προς κυκλοφορία και πότε θα συμβεί αυτό.

  • Ενημέρωση των ιδιοκτητών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και των καταναλωτών εκτός αντιπροσωπειών Volkswagen: όσον αφορά τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα οχήματά τους εκτός αντιπροσωπείας Volkswagen ή τα συντηρούν εκτός αντιπροσωπείας (π.χ. μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα που αγοράστηκαν απευθείας από εισαγωγείς), η Volkswagen θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενημερωθούν οι εν λόγω ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.
  • Το μέτρο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης: οι αρχές προστασίας των καταναλωτών χαιρέτισαν το μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε ο όμιλος Volkswagen, με το οποίο χορηγείται στους καταναλωτές εγγύηση για την επισκευή. Σήμερα οι αρχές για την προστασία των καταναλωτών ζήτησαν από τη Volkswagen να ενημερώσει ενεργά όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το μέτρο αυτό· να μην περιορίσει την εγγύηση σε ορισμένα μόνο μέρη του αυτοκινήτου, ούτε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα· και να παράσχει νομικά δεσμευτική εγγύηση ότι η συνολική επίδοση των αυτοκινήτων δεν θα μεταβάλλεται ύστερα από την επισκευή.
  • Στήριξη προς τους αντιπροσώπους αυτοκινήτων στη διαδικασία επισκευής: αν και η ευθύνη για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης τύπου αυτοκινήτου βαρύνει τους κατασκευαστές, βάσει της οδηγίας σχετικά με την πώληση και τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών, ο πωλητής ευθύνεται για κάθε ελάττωμα που υπάρχει κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών. Οι αρχές ζητούν από τη Volkswagen να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό μέσο ώστε να διευκολυνθεί το έργο των αντιπροσώπων αυτοκινήτων.
  • Παράταση της διαδικασίας επισκευής: οι αρχές της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών ζητούν από τη Volkswagen να επιβεβαιώσει το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου όλα τα αυτοκίνητα θα έχουν επισκευαστεί. Σε περίπτωση που η διαδικασία επισκευής δεν ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2017, η Volkswagen θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα παρατείνει την περίοδο δωρεάν επισκευής του λογισμικού για όσο διάστημα είναι αναγκαίο προκειμένου να τηρήσει την υποχρέωσή της να διασφαλίσει ότι όλα τα οχήματα είναι σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ για τους καταναλωτές.

Επόμενα βήματα

Οι αρχές της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών ζητούν από τηVolkswagen να απαντήσει στο αίτημά τους εντός ενός μήνα και να συμμετάσχει σε διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα εναπόκειται σε κάθε μέλος να αποφασίσει τις επόμενες ενέργειές του εάν η Volkswagenδεν αντιδράσει σε αυτήν την κοινή θέση ή δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας. Οι αρχές μπορούν να λάβουν κατάλληλα μέτρα ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες τους, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επιβολής όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Ιστορικό

Ο κανονισμός της ΕΕ για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ) συνδέει τις εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού δικτύου για την επιβολή της νομοθεσίας. Χάρη στο πλαίσιο αυτό, η εθνική αρχή μιας χώρας της ΕΕ μπορεί να ζητήσει από την ομόλογή της σε άλλη χώρα της ΕΕ να παρέμβει σε υπόθεση διασυνοριακής παράβασης των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών.

Η συνεργασία εφαρμόζεται στους κανόνες προστασίας των καταναλωτών που καλύπτουν διάφορους τομείς, όπως η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών ή η οδηγία σχετικά με την πώληση και τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών.

Σύμφωνα με το πλαίσιο ΣΠΚ, οι αρχές εξετάζουν τακτικά τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος για την προστασία των καταναλωτών εντός της ενιαίας αγοράς και συντονίζουν τις δράσεις τους για την εποπτεία της αγοράς καθώς και τα τυχόν μέτρα τους επιβολής. Η Επιτροπή διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών, καθώς και τον συντονισμό τους.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση