Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά
Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά

Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε ως προς τους κυριότερους τομείς δράσης ,τη στρατηγική της για την  ψηφιακή ενιαία αγορά.

Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής. Είτε πρόκειται για σπουδές είτε για την παρακολούθηση ταινιών, την πραγματοποίηση διαδικτυακών αγοραπωλησιών, την επικοινωνία με φίλους ή με τον γιατρό μας, το διαδίκτυο αποτελεί πραγματικό χρυσωρυχείο ψηφιακών ευκαιριών.

Καθημερινά όμως στην ΕΕ, τόσο οι μεμονωμένοι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωποι με πολυάριθμα εμπόδια, από τον γεωγραφικό αποκλεισμό ή τις ανεπάρκειες της διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων έως τις ασύνδετες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Πολύ συχνά, οι ψηφιακές υπηρεσίες παραμένουν κλεισμένες στα εθνικά σύνορα.

Η Επιτροπή Juncker έχει καθορίσει ως πρωταρχικό στόχο της την εξάλειψη των εμποδίων αυτών και τη δημιουργίαψηφιακής ενιαίας αγοράς: με τον τρόπο αυτό, οι ελευθερίες που διέπουν την θα επεκταθούν και στον ψηφιακό τομέα, δίνοντας ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων ς στην ήπειρό μας. Στις 25 Μαρτίου, το Σώμα των Επιτρόπων είχε μια πρώτη συζήτηση σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά, που προβλέπεται να παρουσιαστεί τον Μάιο, και προσδιόρισε τους κυριότερους τομείς στους οποίους θα επικεντρώσει η Επιτροπή τις εργασίες της για να δώσει το έναυσμα σε πραγματικές αλλαγές που θα επηρεάσουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις.

Ο Andrus Ansip, Αντιπρόεδρος για την , δήλωσε τα εξής: «Ας καταργήσουμε όλους αυτούς τους φραγμούς και τα στεγανά που μας έχουν διαδικτυακά αποκλεισμένους. Οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να διασχίζουν ελεύθερα τα σύνορα όταν βρίσκονται εντός του διαδικτύου, όπως και στην πραγματικότητα. Πρέπει να βοηθήσουμε τις καινοτόμες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να απεγκλωβιστούν από την εγχώρια αγορά τους. Προφανώς, η διαδρομή αυτή δεν θα είναι άνευ εμποδίων, χρειαζόμαστε όμως ένα φιλόδοξο ξεκίνημα. Η Ευρώπη θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής εποχής: καλύτερες υπηρεσίες, μεγαλύτερη συμμετοχή και νέες θέσεις ς».

Ο Günther H. Oettinger, Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, δήλωσε τα εξής: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να πρωτοστατεί στην ψηφιακή επανάσταση με ένα συνονθύλευμα 28 διαφορετικών κανόνων για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή αγορά που να επιτρέπει την άνθηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, την ανάπτυξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων και την αξιοποίηση του διαδικτύου των πραγμάτων από τη βιομηχανία. Τα άτομα πρέπει, επίσης, να μπορούν να επενδύουν, βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους στον τομέα των ΤΠ, είτε σε σχέση με τις θέσεις εργασίας τους είτε με τον ελεύθερο χρόνο τους».

Η σημερινή συζήτηση προσανατολισμού έθεσε τρεις βασικούς τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η δράση της Επιτροπής κατά τη θητεία αυτή:

1. Καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες

 • Διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδίως για τις ΜΜΕ, χάρη στην εναρμόνιση των κανόνων για τις και τους καταναλωτές, καθώς και σε πιο αποτελεσματικές και λιγότερο δαπανηρές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων. Σήμερα μόλις το 15 % των καταναλωτών πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, γεγονός που δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, τη στιγμή που τα έξοδα παράδοσης υπερβαίνουν την πραγματική τιμή του προϊόντος (βλ. ενημερωτικό δελτίο για περισσότερα στοιχεία).
 • Η αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού: πολύ συχνά, και χωρίς καμία δικαιολογία, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες άλλων κρατών μελών της ΕΕ, ή ανακατευθύνονται σε κατάστημα της περιοχής, όπου οι τιμές είναι διαφορετικές. Μια τέτοια δυσμενής διάκριση είναι αδιανόητη σε μια ενιαία αγορά.
 • Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των δημιουργών και των συμφερόντων των χρηστών ή των καταναλωτών. Χάρη στα μέτρα αυτά, θα βελτιωθεί η πρόσβαση στα πολιτισμικά αγαθά και, ως εκ τούτου, θα υποστηριχθεί η πολιτιστική ποικιλομορφία, ενώ συγχρόνως θα παρασχεθούν νέες ευκαιρίες στους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς περιεχομένου, και θα διασφαλιστεί μεγαλύτερος σεβασμός των δικαιωμάτων.
 • Η απλούστευση του καθεστώτος ΦΠΑ αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την τόνωση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜμΕ. Το κόστος και η πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η ύπαρξη διαφορετικών φορολογικών διατάξεων αποτελούν μείζον πρόβλημα για τις ΜμΕ. Οι σχετικές με τον ΦΠΑ δαπάνες, που οφείλονται στις διαφορετικές απαιτήσεις, εκτιμώνται σε 80 δισεκατ. .
Κύριοι εισηγητές:Andrus Ansip, Αντιπρόεδρος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Günther Oettinger, Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία

Elżbieta Bieńkowska, Εσωτερική αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

Věra Jourová, Δικαιοσύνη, Καταναλωτές και Ισότητα των Φύλων

Tibor Navracsics, Παιδεία, Πολιτισμός, Νεολαία και Αθλητισμός

Carlos Moedas, Έρευνα, και Καινοτομία

Pierre Moscovici, Οικονομικές και Δημοσιονομικές υποθέσεις, Φορολογία και Τελωνεία

Margrethe Vestager, Ανταγωνισμός

2. Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την άνθηση των ψηφιακών δικτύων και υπηρεσιών

 • Τόσο οι ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές όσο και το ψηφιακό περιεχόμενο εξαρτώνται στο σύνολό τους από διαδικτυακές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και ασφαλή δίκτυα: την κινητήρια των νέων καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών. Για να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στις υποδομές, η Επιτροπή θα επανεξετάσει, επομένως, τους ισχύοντες κανόνες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και μέσων επικοινωνίας, ώστε να τους προσαρμόσει στη νέα συγκυρία, ιδίως όσον αφορά τις συνήθειες των καταναλωτών (την αύξηση του αριθμού φωνητικών κλήσεων μέσω του διαδικτύου, για παράδειγμα), και την εμφάνιση νέων παραγόντων στον τομέα αυτό.
 • Το «ραδιοφάσμα» (spectrum) είναι ζωτικής σημασίας για το διαδίκτυο. Είναι σημαντικό να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Λόγω της ελλείψεως κατάλληλου ραδιοφάσματος, η Ευρώπη έχει σημειώσει σημαντική καθυστέρηση στην καθιέρωση της τελευταίας τεχνολογίας 4G. Το ραδιοφάσμα δεν σταματά στα εθνικά σύνορα: απαιτείται ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη διαχείρισή του, ώστε να προαχθεί μια πραγματική ενιαία αγορά με πανευρωπαϊκές υπηρεσίες.
 • Η Επιτροπή θα μελετήσει την αυξανόμενη σημασία των διαδικτυακών διαύλων (μηχανών αναζήτησης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικών καταστημάτων εφαρμογών, κ.λπ.), ώστε να επιτευχθεί μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται με ποιο τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στις διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας, καθώς και να συμπεριληφθούν οι υπηρεσίες αυτές στη διαδικτυακή αξιακή αλυσίδα, και να διευκολυνθεί η ταχεία αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου.
 • Σήμερα, το 72 % των Ευρωπαίων χρηστών του διαδικτύου έχουν επιφυλάξεις ως προς τις διαδικτυακές υπηρεσίες, επειδή φοβούνται μήπως υποχρεωθούν να αποκαλύψουν πολλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο. Η ταχεία έγκριση του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.
Κύριοι εισηγητές:Andrus Ansip, Αντιπρόεδρος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Günther Oettinger, Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία

Margrethe Vestager, Ανταγωνισμός

Elżbieta Bieńkowska, Εσωτερική αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

Věra Jourová, Δικαιοσύνη, Καταναλωτές και Ισότητα των Φύλων

Pierre Moscovici, Οικονομικές και Δημοσιονομικές υποθέσεις, Φορολογία και Τελωνεία

Phil Hogan, Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη

Corina Crețu, Περιφερειακή Πολιτική

3. Δημιουργία ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας με μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό

 • Η βιομηχανία αποτελεί βασικό στήριγμα της ευρωπαϊκής οικονομίας: ο τομέας μεταποίησης της ΕΕ αριθμεί 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις και 33 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή σκοπεύει να βοηθήσει όλους τους βιομηχανικούς τομείς να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες και να διαχειριστούν τη μετάβαση προς ένα έξυπνο βιομηχανικό σύστημα («Βιομηχανία 4.0»).
 • Προδιαγραφές: η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των νέων τεχνολογιών είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Οι τεχνολογίες αυτές πρέπει να αναπτυχθούν ταχύτερα.
 • Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να αξιοποιηθεί στο έπακρο η οικονομία των δεδομένων από τη βιομηχανία και την κοινωνία. Είναι τεράστιος ο αριθμός των δεδομένων που παράγονται ανά δευτερόλεπτο, από ανθρώπους ή από μηχανήματα, όπως αισθητήρες που συγκεντρώνουν κλιματικές πληροφορίες, δορυφορικές εικόνες, ψηφιακές φωτογραφίες και βίντεο, αρχεία συναλλαγών ή σήματα GPS. Τα μαζικά δεδομένα αποτελούν πραγματικό χρυσωρυχείο, αλλά και εγείρουν σημαντικά προβλήματα, από τηνιδιοκτησία έως την προστασία των δεδομένων και τα πρότυπα. Οι αδυναμίες αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να απεγκλωβιστεί το οικείο δυναμικό.
 • Το ίδιο ισχύει και για το υπολογιστικό νέφος, του οποίου η χρήση αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς: το ποσοστό των ψηφιακών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο υπολογιστικό νέφος προβλέπεται να αυξηθεί από 20 % το 2013 σε 40 % το 2020. Παρότι τα κοινόχρηστα δίκτυα και οι κοινόχρηστοι πόροι μπορούν να τονώσουν την οικονομία μας, χρειάζονται επίσης κατάλληλο πλαίσιο που να ευνοεί τη διάδοσή τους και τη χρήση τους από άτομα, επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες ανά την Ευρώπη.
 • Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει επίσης να μπορούν να χρησιμοποιούν πλήρως τις διαλειτουργικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση έως τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, καθώς και να αναπτύσσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες του διαδικτύου και να αυξάνουν τις πιθανότητές τους για εύρεση εργασίας.
Κύριοι εισηγητές:Andrus Ansip, Αντιπρόεδρος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Günther Oettinger, Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία

Elżbieta Bieńkowska, Εσωτερική αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

Věra Jourová, Δικαιοσύνη, Καταναλωτές και Ισότητα των Φύλων

, Ασφάλεια των τροφίμων και Υγεία

Marianne Thyssen, Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις, Δεξιότητες και Κινητικότητα Εργατικού Δυναμικού

Violeta Bulc, Μεταφορές

Carlos Moedas, Έρευνα, και Καινοτομία

Επόμενα βήματα

Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Μαρτίου καθορίζουν τους πρωταρχικούς τομείς δράσης στους οποίους μπορούν να εστιαστούν οι εργασίες για την προετοιμασία της ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά που θα κοινοποιηθεί τον Μάιο.

Ιστορικό

Πολλοί Επίτροποι είναι μέλη της ομάδας έργου για την ενιαία ψηφιακή αγορά και συμμετέχουν ενεργά στις σχετικές εργασίες. Επίσης, η Επιτροπή συνομιλεί με ευρύ φάσμα εμπλεκόμενων παραγόντων για τη διαμόρφωση της στρατηγικής (βλ. την έκθεσηλάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με το «Digital4EU».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Ενημερωτικό δελτίο – Γιατί χρειαζόμαστε μια ψηφιακή ενιαία αγορά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Η ομάδα που έχει αναλάβει το έργο για την ψηφιακή ενιαία αγορά

Για περισσότερες πληροφορίες

Πόσο ψηφιακή είναι η χώρα σας; Νέα στοιχεία δείχνουν ότι πρέπει να σημειωθεί πρόοδος για τη δημιουργία ψηφιακής Ευρώπης

Ιστοσελίδα του Andrus Ansip, Αντιπροέδρου για την ψηφιακή ενιαία αγορά, (@Ansip_EU)

Ιστοσελίδα του Günther H. Oettinger, Επιτρόπου Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας,  (@GOettingerEU)

Δικτυακός τόπος του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη

Πολιτικές κατευθυντήριες αρχές του Προέδρου Juncker

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι: Ενημερωτικό Δελτίο – Γιατί χρειαζόμαστε μια ψηφιακή ενιαία αγορά

http://europa.eu/rapid/themes/newsroom/images/pdf.gifDigital_Single_Market_Factsheet_20150325.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Η ομάδα που έχει αναλάβει το έργο για την ψηφιακή ενιαία αγορά

http://europa.eu/rapid/themes/newsroom/images/pdf.gifthe team DSM.pdf

http://ec.europa.eu/avservices/avs/files/video6/repository/prod/photo/store/6/P027926000102-302767.jpg

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  Dark Mode

  "Αλιεύοντας" την είδηση