Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020: απασχόληση, ανάπτυξη και ασφάλεια στο επίκεντρο
Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020: απασχόληση, ανάπτυξη και ασφάλεια στο επίκεντρο

Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020: απασχόληση, ανάπτυξη και ασφάλεια στο επίκεντρο

Πρόκειται για τον έβδομο και τελευταίο προϋπολογισμό στο πλαίσιο του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 ο οποίος εντάσσεται εντός των ορίων που θέτει ο τελευταίος. Έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και νέων πρωτοβουλιών, αλλά και για να ενισχύσει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.
 Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, οι πόροι του προϋπολογισμού για το 2020 θα διατεθούν στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: αφενός, ανταγωνιστική και και, αφετέρου, ενίσχυση της ασφάλειας και της αλληλεγγύης εντός και εκτός της ΕΕ και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
 
Το 21 % του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού για το 2020 θα διατεθεί στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον φιλόδοξο στόχο της διάθεσης του 20 % του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ σε δραστηριότητες που αφορούν την .
Επένδυση σε μια ανταγωνιστική οικονομία και στη νεολαία
 
Αναλήψεις υποχρεώσεων άνω των 83 δισ. € θα τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη και τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, και θα στηρίξουν τη . Από το ποσό αυτό θα διατεθούν:

 

  • 13,2 δισ. € για έρευνα και καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» —η μεγαλύτερη και τελική του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ (+6,4 % σε σχέση με το 2019)— συμπεριλαμβανομένης της τελικής πιλοτικής φάσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, ώστε να στηριχθούν κορυφαίοι καινοτόμοι, μικρές επιχειρήσεις και επιστήμονες με δυνατότητες ταχείας επέκτασης στην Ευρώπη και παγκοσμίως,
  • 2,8 δισ. € για την εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+,
  • 117 εκατ. € για την πρωτοβουλία υπέρ της απασχόλησης των νέων (ΠΑ), ώστε να στηριχθεί η νεολαία που ζει σε περιφέρειες με υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων (με αποτέλεσμα να ανέλθει σε 4,5 δισ. € η συνολική χρηματοδότηση της ΠΑ από το 2014 έως το 2020),
  • 1,2 δισ. € (+75 % σε σχέση με το 2019) για το ευρωπαϊκό παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Galileo, ώστε να μπορέσει να εξακολουθήσει να επεκτείνει τη διείσδυσή του στην αγορά, από τους σημερινούς 700 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως στους 1,2 δισεκατομμύρια χρήστες έως τα τέλη του 2020,
  • 255 εκατ. € για το ευρωπαϊκό βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), ώστε να δοθούν κίνητρα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συνεργαστούν για να αναπτύξουν προϊόντα και τεχνολογίες στον τομέα της άμυνας. Το EDIDP δίνει τη δυνατότητα να δοκιμαστεί η αμυντική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου έως τη σύσταση ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας το 2021.

 

Ενίσχυση της ασφάλειας και της αλληλεγγύης εντός και εκτός της ΕΕ
 
Πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη δεν γνωρίζουν σύνορα. Η ΕΕ έχει επανειλημμένα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα ευελιξίας στον προϋπολογισμό για να διαχειριστεί καταστροφές, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της μετανάστευσης και να ενισχύσει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Με την κινητοποίηση των διαφόρων διαθέσιμων μέσων, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020 θα εξακολουθήσει να επενδύει σε αλληλεγγύη και ασφάλεια στην Ευρώπη και πέραν αυτής:

 

  • 420,6 εκατ. € (+34,6 % σε σχέση με το 2019) για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), έπειτα από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2019 για τη δημιουργία μόνιμου σώματος 10 000 συνοριοφυλάκων έως το 2027,
  • 156,2 εκατ. € για το νέο  rescEU (το οποίο αποτελεί αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού πολιτικής προστασίας), με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση σεισμών, δασικών πυρκαγιών και άλλων καταστροφών. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ανάπτυξη εφεδρικών ικανοτήτων αντίδρασης σε επίπεδο ΕΕ, όπως, για παράδειγμα, αεροσκάφη και ελικόπτερα δασοπυρόσβεσης, καθώς και ιατρικές ικανότητες έκτακτης ανάγκης,
  • 560 εκατ. € για άτομα που χρήζουν βοήθειας στη Συρία, καθώς και για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής τους στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για τη δημοσιονομική υλοποίηση της δέσμευσης που αναλήφθηκε κατά την τρίτη διάσκεψη των Βρυξελλών για το μέλλον της Συρίας το 2019 (ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019 προβλέπει ήδη χρηματοδότηση για τη Συρία ύψους 2,01 δισ. €),
  • συνεχής στήριξη για την ανάπτυξη του συστήματος εισόδου/εξόδου, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού, του αναβαθμισμένου συστήματος πληροφοριών Σένγκεν και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με γενικό στόχο την αύξηση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για να διασφαλιστεί η προστασία των πολιτών της ΕΕ.

 

Προϋπολογισμός που αποφέρει αποτελέσματα
 
Βασική προτεραιότητα της Επιτροπής είναι να εξασφαλίζει ότι κάθε από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της ΕΕ. Αυτό αποτελεί επίσης θεμελιώδη στόχο της πρότασης της Επιτροπής για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.
Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα, μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού, επισκόπηση επιδόσεων για καθένα από τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτή την επισκόπηση προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποφέρει απτά αποτελέσματα για όσους ζουν στην Ευρώπη αλλά και πέραν αυτής.
 
[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση