Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Προετοιμασία της Ε.Ε. για το 2030 με μεγαλύτερες μειώσεις των εκπομπών αερίων
Προετοιμασία της Ε.Ε. για το 2030 με μεγαλύτερες μειώσεις των εκπομπών αερίων

Προετοιμασία της Ε.Ε. για το 2030 με μεγαλύτερες μειώσεις των εκπομπών αερίων

Με μεγλύτερες μειώσεις των εκπομπών ερίων προετοιμάζεται η Ε.Ε. για το 2030. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, το 2013 οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 1,8% σε σύγκριση με το 2012 και άγγιξαν το χαμηλότερο επίπεδο από το 1990. Συνεπώς, η ΕΕ όχι μόνον βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου του 2020, αλλά είναι σε θέση ακόμα και να τον υπερβεί.

Σήμερα η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, δημοσιεύει την ετήσια έκθεση στην οποία αξιολογεί την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη δράση για το κλίμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, το 2013 οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 1,8% σε σύγκριση με το 2012 και άγγιξαν το χαμηλότερο επίπεδο από το 1990. Συνεπώς, η ΕΕ όχι μόνον βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου του 2020, αλλά είναι σε θέση ακόμα και να τον υπερβεί.

Η έκθεση προόδου επίσης περιέχει για πρώτη φορά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των δημοσιονομικών εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ). Το 2013 η νέα αυτή πηγή εσόδων για τα κράτη μέλη ανήλθε συνολικά σε 3,6 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 3 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια- ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ το επίπεδο του 50% που προτείνεται στην οδηγία της ΕΕ για το ΣΕΔΕ.

Η κ. Connie Hedegaard, Επίτροπος αρμόδια για τη δράση για το κλίμα, δήλωσε τα εξής: «Η επίτευξη των στόχων του 2020 για το κλίμα δείχνει ότι η είναι ήδη έτοιμη να ενισχύσει τη δράση της. Και ακόμα καλύτερα: δείχνει ότι η ΕΕ πραγματοποιεί σημαντικές μειώσεις εκπομπών. Οι πολιτικές αποδίδουν καρπούς. Συνεπώς, οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν την περασμένη εβδομάδα να συνεχίσουν τη φιλόδοξη αυτή προσπάθεια και να φθάσουν στο 40% τουλάχιστον έως το 2030. Αυτό θα απαιτήσει σημαντικές μειώσεις. Για το λόγο αυτό είναι ενθαρρυντικό ότι τα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος από τα τρέχοντα έσοδά τους από το ΣΕΔΕ για να επενδύσουν το κλίμα και την ενέργεια και να συνεχίσουν τη μετάβαση προς μια οικονομία με χαμηλές εμπομπές διοξειδίου του άνθρακα».

Τα έσοδα αυτά συμπληρώνουν τα κονδύλια από το NER300 της ΕΕ, το οποίο παρέχει 2,1 δισ. ευρώ για την υποστήριξη 39 έργων επίδειξης μεγάλης κλίμακας για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο σύνολο της ς.

Ιστορικό

Η έκθεση προόδου του Κιότο και της στρατηγικής ΕΕ 2020 αποτελεί ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Βασίζεται στα στοιχεία που δηλώνουν τα κράτη μέλη βάσει του κανονισμού για τον μηχανισμό παρακολούθησης. Η εν λόγω έκθεση παρέχει στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που συντελείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της για την επίτευξη των στόχων τους όσον αφορά τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Η μείωση των εκπομπών κατά 1,8 % το 2013 σε σύγκριση με το 2012 σημαίνει ότι οι συνολικές εκπομπές της ΕΕ είναι κατά 19% χαμηλότερες από ό,τι το 1990[1].

Από το 2013 οι πλειστηριασμοί αποτελούν τη συνήθη μέθοδο για την κατανομή των δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Τα έσοδα των πλειστηριασμών περιέρχονται στα κράτη μέλη. Η οδηγία της ΕΕ για το ΣΕΔΕ ορίζει ότι τουλάχιστον το ήμισυ των εσόδων από τους πλειστηριασμούς των δικαιωμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στην ΕΕ ή σε άλλες χώρες

Οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν τις επενδύσεις αυτές σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, οι ή οι βιώσιμες μεταφορές. Για παράδειγμα, η Γαλλία, η Τσεχική και η Λιθουανία χρησιμοποιούν όλα τους τα έσοδα από πλειστηριασμούς σε έργα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η Βουλγαρία, η και η Ισπανία χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Πολωνία χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της που έχουν αφιερωθεί στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής για τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στη Γερμανία το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προορίζονται για ένα συγκεκριμένο ταμείο για το κλίμα και την ενέργεια, το οποίο υποστηρίζει ένα μεγάλο φάσμα σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων της ς και των βιώσιμων μεταφορών. Το Ηνωμένο Βασίλειο επικεντρώνεται ειδικότερα στην ενεργειακή απόδοση, τις , την έρευνα και τη χρηματική ενίσχυση των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος για την κάλυψη των ενεργειακών δαπανών. Τα δηλωθέντα ποσά αντιπροσωπεύουν μέρος μόνο του συνόλου των δαπανών στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών οι οποίες σχετίζονται με το κλίμα και την ενέργεια.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση