Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Παράνομη αλιεία: η ΕΕ αίρει την κίτρινη κάρτα για την Ταϊβάν
Παράνομη αλιεία: η ΕΕ αίρει την κίτρινη κάρτα για την Ταϊβάν

Παράνομη αλιεία: η ΕΕ αίρει την κίτρινη κάρτα για την Ταϊβάν

Η ναγνωρίζει τις στις οποίες προέβη η Ταϊβάν κατά τα τελευταία τρεισήμισι έτη για την αντιμετώπιση της ς, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ).
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να άρει την κίτρινη κάρτα, αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ταϊβάν και τη σημαντική αναβάθμιση του νομικού και διοικητικού της συστήματος στον τομέα της αλιείας, με στόχο την καταπολέμηση της ς, λαθραίας και άναρχης αλιείας.
Η έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία και συνεργάζεται με χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Μετά την έκδοση της κίτρινης κάρτας τον Οκτώβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκ μέρους της ΕΕ, και η Ταϊβάν προέβησαν σε εντατικό δι και εντατική συνεργασία διάρκειας τρεισήμισι ετών.
Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, οι αρχές της Ταϊβάν διαθέτουν πλέον ευρύ φάσμα σύγχρονων και αποτελεσματικών μέσων για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου, δεδομένου ότι ο στόλος μεγάλων αποστάσεων της Ταϊβάν είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στον κόσμο και, ως εκ τούτου, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού αλιευτικών προϊόντων. Η Ταϊβάν έχει επίσης ενισχύσει τις υποχρεώσεις που επιβάλλει στους φορείς εκμετάλλευσης της Ταϊβάν που έχουν στην ιδιοκτησία τους τα οποία φέρουν σημαίες τρίτων χωρών.
Προκειμένου να αξιοποιηθούν αυτά τα επιτεύγματα, η Επιτροπή θα προτείνει τη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία. Η ομάδα αυτή θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να διατηρήσουν τη στενή συνεργασία όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, μεταξύ άλλων και σε πολυμερές, περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο.
Επιπλέον, η ΕΕ και η Ταϊβάν θα εξακολουθήσουν να συζητούν το ζήτημα των συνθηκών εργασίας στον τομέα της αλιείας, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ιστορικό
Η παγκόσμια αξία της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ) εκτιμάται σε 10-20 δισ. ευρώ ετησίως. Κάθε χρόνο αλιεύονται παράνομα μεταξύ 11 και 26 εκατ. τόνοι ψαριών, ποσότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 15 % των παγκόσμιων αλιευμάτων. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αλιευτικών προϊόντων παγκοσμίως.
Η καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας αποτελεί μέρος της δέσμευσης της ΕΕ ως προς την εξασφάλιση της βιώσιμης χρήσης της θάλασσας και των πόρων της, στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής ς. Αποτελεί επίσης σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής της ΕΕ για τη δια των ωκεανών, με στόχο τη βελτίωση της διεθνούς διακυβέρνησής τους.
[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση