Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Ο Πειραιάς ανάμεσα στις 20 πόλεις για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει χρηματοδότηση για καινοτόμα έργα
Ο Πειραιάς ανάμεσα στις 20 πόλεις για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει χρηματοδότηση για καινοτόμα έργα

Ο Πειραιάς ανάμεσα στις 20 πόλεις για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει χρηματοδότηση για καινοτόμα έργα

Στον τομέα της ασφάλειας, της ψηφιακής τεχνολογίας, του τος και της ένταξης
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα χρηματοδοτήσει με 82 εκατ. ευρώ 20 έργα αστικής ς. Τα έργα αυτά υποβλήθηκαν από πόλεις στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τις αστικές καινοτόμες δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται από τη γαλλική περιφέρεια HautsdeFrance.
Ειδικότερα, ο Πειραιάς (Ελλάδα), το Tampere (Φινλανδία) και το Τορίνο (Ιταλία) θα λάβουν επιχορηγήσεις για έργα που θα προστατεύουν τους δημόσιους χώρους και θα μειώνουν την ευπάθειά τους, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του 2017 στο πλαίσιο της Ένωσης Ασφάλειας. Η χρηματοδότηση της θα στηρίξει επίσης καινοτόμες λύσεις στην ψηφιακή μετάβαση, την υπεύθυνη χρήση της αστικής γης και την καταπολέμηση της φτώχειας σε 17 ακόμη πόλεις.
Τα έργα περιλαμβάνουν τις τέσσερις υποκατηγορίες:
  • Αστική ασφάλεια: Πειραιάς (Ελλάδα), Tampere (Φινλανδία), Τορίνο (Ιταλία)
Παράδειγμα: Ο Πειραιάς θα ιδρύσει τοπικό συμβούλιο για την πρόληψη του εγκλήματος και θα δημιουργήσει κέντρo ενιαίας εξυπηρέτησης για θύματα αξιόποινων πράξεων.
  • Ψηφιακή μετάβαση: Gavà (Ισπανία), Heerlen (Κάτω Χώρες), Λισαβόνα (Πορτογαλία), Ravenna (Ιταλία), Rennes (Γαλλία), Växjö (Σουηδία), Βιέννη (Αυστρία)
Παράδειγμα: στη Λισαβόνα, η εταιρεία VoxPop θα διευκολύνει την υποβολή παρατηρήσεων από τους χρήστες, με σκοπό τη βελτίωση του συστήματος κινητικότητας της πόλης.
  • Βιώσιμη χρήση της γης, λύσεις βασισμένες στη φύση: Baia Mare (Ρουμανία), Breda (Κάτω Χώρες), Latina (Ιταλία), Prato (Ιταλία), Plymouth (Ηνωμένο Βασίλειο)
Παράδειγμα: φιλοδοξία του έργου GreenQuays είναι η αποκατάσταση 7 500 m² αστικής περιοχής στην Breda και η ανταλλαγή της καινοτόμου τεχνολογίας ανάπλασης οικοσυστημάτων με άλλες πόλεις της Ευρώπης.
  • Αστική φτώχεια: Bergamo (Ιταλία), Getafe (Ισπανία), Μιλάνο (Ιταλία), Seraing (), Landshut (Γερμανία)
Παράδειγμα: στο Landshut, το έργο «Home and Care» (Στέγαση και Περίθαλψη) θα προσφέρει ειδική υγειονομική και φροντίδα των παιδιών σε μονογονεϊκές οικογένειες.
Η 5η και τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των αστικών καινοτόμων δράσεων θα δρομολογηθεί τον Σεπτέμβριο του 2019. Θα είναι η τελευταία ευκαιρία για τις πόλεις, στο πλαίσιο του τρέχοντος προϋπολογισμού της για την περίοδο 2014-2020, να αναζητήσουν χρηματοδότηση για καινοτόμες δράσεις στους τομείς του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, της κυκλικής οικονομίας, της ποιότητας του αέρα και της δημογραφικής αλλαγής. Οι νικητήριες πόλεις θα ανακοινωθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2020.
Ιστορικό
Οι αστικές καινοτόμες δράσεις παρέχουν στις πόλεις της ΕΕ χρηματοδότηση για καινοτόμα έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 372 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τη γαλλική περιφέρειαHautsdeFrance για την υλο του προγράμματος.
Από τρεις προσκλήσεις που προκηρύχθηκαν σε ετήσια βάση από τον Δεκέμβριο του 2015, επιλέχθηκαν 55 έργα από 17 μέλη. Επί του παρόντος, δοκιμάζονται καινοτόμες λύσεις σε ευρύ φάσμα αστικών προκλήσεων σε όλες τις θεματικές προτεραιότητες του αστικού θεματολογίου της ΕΕ (ένταξη των μεταναστών, , ποιότητα του αέρα, αστική φτώχεια ή ενεργειακή μετάβαση, μεταξύ άλλων).
Στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, οι αστικές καινοτόμες δράσεις θα συγχωνευθούν στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, ένα νέο μέσο που θα συνδυάζει όλα τα αστικά σε ένα ενιαίο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ πόλεων, καινοτομίας και ανάπτυξης ικανοτήτων σε όλες τις θεματικές προτεραιότητες του αστικού θεματολογίου για την ΕΕ. Ταυτόχρονα, τονέο ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων θα διευκολύνει τους συνδυασμούς μεταξύ των ταμείων της ΕΕ, για παράδειγμα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, προκειμένου να αναπτυχθούν ολοκληρωμένα σχέδια αστικής ανάπτυξης, τα οποία θα περιλαμβάνουν μέτρα για την ασφάλεια των δημόσιων χώρων.
[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση