Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Νέοι κανόνες για προστασία και συνδρομή των πολιτών της ΕΕ εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Νέοι κανόνες για προστασία και συνδρομή των πολιτών της ΕΕ εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νέοι κανόνες για προστασία και συνδρομή των πολιτών της ΕΕ εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από 1η Μΐου 2018, οι πολίτες της ΕΕ που ζουν ή τξιδεύουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να επωφελούνται καλύτερα από προξενική προστασία σε περίπτωση ανάγκης, όταν το κράτος μέλος κατς τους δεν εκπροσωπείται στη χώρα μη μέλος της ΕΕ στην οποία διαμένουν.

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι βρίσκονται σε δυσχερή θέση σε τρίτη χώρα, να λάβουν βοήθεια από οποιαδήποτε πρεσβεία ή κράτους μέλους της ΕΕ.

Οι κανόνες που τέθηκαν σε ισχύ διευκρινίζουν επίσης με ποιον τρόπο τα μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται σε κοινά σχέδια έκτακτης ανάγκης, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες της ΕΕ των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται σε περίπτωση κρίσης ή φυσικής καταστροφής.

 Η επίτροπος  Βιέρα ιούροβα, αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων, δήλωσε: «Σχεδόν 7 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ζουν ή ταξιδεύουν εκτός της ΕΕ σε χώρες όπου το κράτος μέλος τους δεν διαθέτει πρεσβεία ή . Από αύριο εξασφαλίζουμε ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης όταν χρειάζονται επείγουσα βοήθεια εκτός της Ένωσης. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν τα δικαιώματα των πολιτών και αποτελούν ισχυρή ένδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.»

 Εκτός από τη βοήθεια σε περιόδους κρίσης, οι πολίτες της ΕΕ έχουν επίσης την ευχέρεια να ζητούν προξενική προστασία σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας, εάν καταστούν τα εγκλήματος, εάν συλληφθούν, καθώς και σε περίπτωση απώλειας ή ς του διαβατηρίου στο εξωτερικό. Το ποσοστό των αιτήσεων για προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα υπερβαίνει το 60% του συνόλου των υποθέσεων προξενικής συνδρομής σε πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα μέλη που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τη μεταφορά προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή των νέων σημαντικών κανόνων.

"Αλιεύοντας" την είδηση