Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Μεταρρυθμίσεις σε Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία: Ετήσιες αξιολογήσεις και συστάσεις
Μεταρρυθμίσεις σε Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία: Ετήσιες αξιολογήσεις και συστάσεις

Μεταρρυθμίσεις σε Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία: Ετήσιες αξιολογήσεις και συστάσεις

Επιβεβαιώνοντας ότι μια αξιόπιστη πολιτική διεύρυνσης αποτελεί γεωστρατηγική επένδυση στην ειρήνη, στη σταθερότητα, στην ασφάλεια και στην οικονομική σε ολόκληρη την , η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την ετήσια έκθεσή της αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων και στην Τουρκία, μαζί με συστάσεις όσον αφορά τα επόμενα βήματα για τις εν λόγω χώρες.
Η σταθερή και αξιόπιστη ενωσιακή προοπτική για τα Δυτικά εξακολουθεί να είναι απαραίτητη προκειμένου να ενισχύσει τον μετασχηματισμό, να προαγάγει τη συμφιλίωση, να «εξαγάγει» σταθερότητα στην περιοχή και να προωθήσει τις αξίες, τους και τα πρότυπα της ΕΕ.
Η στρατηγική της Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια του Φεβρουαρίου 2018 έδωσε νέα ώθηση στη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της και δημιούργησε νέα δυναμική σε ολόκληρη την περιοχή. Έναν χρόνο αργότερα, οι χώρες εταίροι σημείωσαν απτή πρόοδο και επέδειξαν προσήλωση στην ευρωπαϊκή προοπτική, μολονότι η συνολική υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων ποικίλλει.
Η Αλβανία και η έχουν ενστερνιστεί την ευκαιρία και έχουν υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις, ιδίως στους τομείς που χαρακτηρίστηκαν κρίσιμης σημασίας από το Συμβούλιο του Ιουνίου 2018. Υπό το πρίσμα της σημαντικής προόδου που έχει επιτευχθεί και της τήρησης των σχετικών όρων, η Επιτροπή συνέστησε σήμερα στο Συμβούλιο να ξεκινήσει πλέον ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και με τη .
Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης σήμερα τη γνώμη της σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με μια αναλυτική έκθεση όπου εξετάζεται, για πρώτη φορά, η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα σε σχέση με όλα τα πρότυπα τα οποία ισχύουν για τα μέλη της ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης θα πρέπει να αρχίσουν μόλις η Βοσνία-Ερζεγοβίνη επιτύχει τον αναγκαίο βαθμό συμμόρφωσης με τα κριτήρια προσχώρησης.
Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα πρέπει να βελτιώσει ριζικά το νομοθετικό και θεσμικό της πλαίσιο ώστε να εξασφαλίσει ότι ανταποκρίνεται σε ορισμένες λεπτομερείς προτεραιότητες στον τομέα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης.
Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος της ΕΕ και υποψήφια χώρα. Συνεχίστηκε ο διάλογος και η συνεργασία, και στο υψηλότερο επίπεδο, σε βασικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας για τη μετανάστευση και τη στήριξη των προσφύγων. Ωστόσο, η Τουρκία συνέχισε να απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σοβαρή οπισθοδρόμηση στους τομείς του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τον Ιούνιο 2018, το Συμβούλιο σημείωσε ομόφωνα ότι οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Τουρκίας έχουν ουσιαστικά αδρανήσει και δεν μπορούν να εξεταστούν περαιτέρω κεφάλαια για το άνοιγμα ή το κλείσιμο των διαπραγματεύσεων.
Τα γεγονότα που οδήγησαν στην εν λόγω εκτίμηση εξακολουθούν να ισχύουν. Εναπόκειται πλέον στο Συμβούλιο να λάβει υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής και να λάβει αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.
ια περισσότερες πληροφορίες, η ανακοίνωση της Επιτροπής, το πλήρες δελτίο Τύπου, καθώς και ενημερωτικά σημειώματα ανά χώρα (Μαυροβούνιο, Σερβία, Τουρκία, Βόρεια ΜακεδονίαΑλβανία, Βοσνία-ΕρζεγοβίνηΚοσσυφοπέδιο) είναι στο διαδίκτυο.
ια περαιτέρω γενικές πληροφορίες, βλ. ενημερωτικά δελτία σχετικά με τη δέσμευση της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και με την αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης και ενισχυμένη συνεργασία με τα Δυτικά Βαλκάνια.
[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση