Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας: συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας: συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας: συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη μελλοντική της ΕΕ των 27, η Επιτροπή διεξήγαγε σήμερα συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας.

Μια από τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της, ήταν μια Ευρώπη ισχυρότερη σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Ο πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016: «Η Ευρώπη δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να επαφίεται στη στρατιωτική ισχύ άλλων. (…) Για μια ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία χρειάζεται να προχωρήσει σε καινοτομίες». Με την επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας στη γειτονιά της Ευρώπης και ισχυρά οικονομικά επιχειρήματα υπέρ μεγαλύτερης συνεργασίας των χωρών της ΕΕ στο πεδίο των αμυντικών δαπανών, η Επιτροπή θεωρεί ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνουν μεγάλα βήματα προς την κατεύθυνση της Ένωσης Ασφάλειας και Άμυνας.

Η ύπατη εκπρόσωπος, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Φεντερίκα Μογκερίνι, δήλωσε: «Η ασφάλεια και η άμυνα αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή αποτελούν προτεραιότητα για όλους τους πολίτες μας. Από το περασμένο έτος, εντείνουμε τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής μας άμυνας, ώστε να καταστεί όλο και πιο αποτελεσματική για την προάσπιση της ασφάλειας εντός και εκτός των συνόρων μας, επενδύοντας περισσότερους πόρους, εδραιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και προωθώντας τη στενότερη συνεργασία με το Ο. Ο κόσμος αλλάζει με ταχείς ρυθμούς γύρω μας και κάθε μέρα είμαστε υποχρεωμένοι να καταπιανόμαστε με νέες προκλήσεις : ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλάβαμε την ευθύνη να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές.»

Ο Γίρκι Κάταϊνεν, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, πρόσθεσε: «Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας απαιτεί την αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων αμυντικών προϋπολογισμών. «Οι επενδύσεις σε αμυντικές ικανότητες παραμένουν αρμοδιότητα των κρατών μελών, και ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον προϋπολογισμό των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας. Ωστόσο, υπάρχουν σαρωτικά οικονομικά και βιομηχανικά επιχειρήματα για μεγαλύτερη συνεργασία, για παράδειγμα όσον αφορά την έρευνα στον αμυντικό τομέα και τις δημόσιες συμβάσεις. Δεδομένου ότι η πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς παραμένει υψηλή, χρειαζόμαστε αποτελεσματικότερες αμυντικές δαπάνες και καλύτερη αξιοποίηση των αμυντικών ικανοτήτων.»

Η σημερινή συζήτηση προσανατολισμού θα κατευθύνει το έργο της Επιτροπής κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Ενόψει της ευρωπαϊκής διάσκεψης υψηλού επιπέδου της Πράγας για την άμυνα και την ασφάλεια, στις 7 Ιουνίου, η Επιτροπή θα εγκαινιάσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που είχε εξαγγελθεί τον Νοέμβριο του 2016 στο σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα. Παράλληλα, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα έγγραφο πιο μακροπρόθεσμου προβληματισμού σχετικά με τον καθορισμό των πιθανών σεναρίων για το μέλλον στο πεδίο της ευρωπαϊκής άμυνας. Αυτό αποτελεί μέρος της συζήτησης σχετικά με τη μελλοντική της ΕΕ των 27 που ξεκίνησε με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρώπης την 1η Μαρτίου 2017.

Υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα για μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας στην ΕΕ. Οι που αντιμετωπίζει η ΕΕ δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα. Η κλίμακά τους εντείνεται. Αντιμετωπίζονται καλύτερα μέσω της συνεργασίας.

Μια ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα προϋποθέτει μια ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Καθώς τα κράτη μέλη αρχίζουν να αυξάνουν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους, η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων αυτών. Το κόστος της έλλειψης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας εκτιμάται ετησίως μεταξύ 25 και 100 δισ. ευρώ. Το 80% των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων και πάνω από το 90% των δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογίας διεξάγονται σε εθνική βάση. Με τη συνεκμετάλλευση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών θα μπορούσε να εξοικονομηθεί έως και το 30% των ετήσιων αμυντικών δαπανών (βλ. ενημερωτικό δελτίο για τα επιχειρήματα υπέρ της μεγαλύτερης συνεργασίας της ΕΕ στην ασφάλεια και την άμυνα).

Ιστορικό

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στις πολιτικές κατευθύνσεις του, τον Ιούνιο του 2014 : «Πιστεύω ότι πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να καταστήσουμε την Ευρώπη ισχυρότερη όσον αφορά ζητήματα ασφάλειας και άμυνας. Ναι, η Ευρώπη είναι κυρίως «ήπια δύναμη». Αλλά ακόμη και οι ισχυρότερες ήπιες δυνάμεις δεν μπορούν να τα καταφέρουν μακροπρόθεσμα χωρίς να διαθέτουν ορισμένες, τουλάχιστον, ολοκληρωμένες αμυντικές ικανότητες».

Ο κ. Γιούνκερ ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, ενώ στη διάσκεψη κορυφής της Μπρατισλάβας, τον Σεπτέμβριο του 2016, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών καξαν στα εξής: «Χρειαζόμαστε την ΕΕ – όχι μόνο ως εγγύηση της ειρήνης και της δημοκρατίας, αλλά και της ασφάλειας των πολιτών μας.» Συμφώνησαν ότι μέσα σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία της ΕΕ στην εξωτερική ασφάλεια και την άμυνα. Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμενόταν «να αποφασίσει σε συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα και για τη βέλτιστη χρήση των επιλογών που παρέχουν οι Συνθήκες, ιδίως όσον αφορά τις ικανότητες».

Στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε έγγραφο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και άλλες δράσεις μπορούν να συμβάλουν σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα των δαπανών των κρατών μελών σε κοινές ικανότητες άμυνας, να ενισχύσουν την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και να διαμορφώσουν μιαν ανταγωνιστική και καινοτόμο βιομηχανική βάση. Η πρωτοβουλία έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους ηγέτες της ΕΕ κατά τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2016 και του Μαρτίου 2017, ενώ η Επιτροπή έλαβε την εντολή να υποβάλει προτάσεις πριν από το καλοκαίρι του 2017.

Το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμης που συμφωνήθηκε από την ΕΕ των 27 στη Μπρατισλάβα. Συμπληρώνει τους άλλους δύο άξονες εργασίας, και συγκεκριμένα το σχέδιο εφαρμογής της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα, το οποίο ανεβάζει τον πήχη της φιλοδοξίας για την Ένωση και προσδιορίζει ενέργειες για την υλοποίησή του, καθώς και την εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ-Ο που υπογράφηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον πρόεδρο της Επιτροπής και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. Μια κοινή δέσμη 42 προτάσεων εφαρμόζονται στους 7 τομείς που προσδιορίστηκαν στη Δήλωση της Βαρσοβίας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι υβριδικές , που συνδέονται επίσης με το κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών του Απριλίου 2016, το οποίο με τη σειρά του βασίζεται στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια που ενέκρινε η Επιτροπή στα τέλη Απριλίου του 2015. Η πρόοδος σε αυτά τα δύο σκέλη του προγράμματος προχωρεί με ταχύ ρυθμό. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι υπουργοί άμυνας της ΕΕ ενέκριναν σειρά συμπερασμάτων που θα συμβάλουν στην προώθηση των εργασιών στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου.

Στη Διακήρυξη της Ρώμης, η οποία εγκρίθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ στις 25 Μαρτίου 2017, αναλήφθηκε η δέσμευση να καταβληθούν προσπάθειες προς την κατεύθυνση μιας ΕΕ των 27 που θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής και ολοκληρωμένης αμυντικής βιομηχανίας, και η οποία ενισχύει την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, σε συνεργασία και συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ.

Η Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης, που παρουσιάστηκε την 1η Μαρτίου 2017, καθορίζει τις κύριες προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ευρώπη κατά την επόμενη δεκαετία. Η Λευκή Βίβλος σηματοδότησε την αρχή μιας διαδικασίας κατά την οποία η ΕΕ των 27 θα αποφασίσει για το μέλλον της Ένωσης. Για να ενθαρρύνει αυτόν τον διάλογο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, θα διοργανώσει σειρά «συζητήσεων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης» στις και στις περιφέρειες της Ευρώπης. Η Λευκή Βίβλος συμπληρώνεται από σειρά εγγράφων προβληματισμού σχετικά με:

την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης (26 Απριλίου 2017)
την τιθάσευση της ς (10 Μαΐου 2017)·
την εμβάθυνση της ς και Νομισματικής Ένωσης, με βάση την έκθεση των Πέντε Προέδρων του Ιουνίου 2015 (προβλέπεται για τις 31 Μαΐου 2017)·
το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας (προβλέπεται για τις 7 Ιουνίου 2017)· και
το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (προβλέπεται για τα τέλη Ιουνίου 2017).

"Αλιεύοντας" την είδηση