Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Κράτος δικαίου: Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Πολωνία
Κράτος δικαίου: Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Πολωνία

Κράτος δικαίου: Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Πολωνία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίησε σήμερα σύσταση προς την , όσον αφορά το δικαίου. Σε αυτήν, εκτίθενται οι ανησυχίες της Επιτροπής και διατυπώνονται συστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια του εντατικού διαλόγου με τις πολωνικές αρχές, που έχει ξεκινήσει στις 13 Ιανουαρίου. Μετά την υιοθέτηση νωμοδότησης σχετικά με την κατάσταση στην , την 1η Ιουνίου, το Κοινοβούλιο της Πολωνίας εξέδωσε νέο νόμο για το Συνταγματικό Δικαστήριο στις 22 Ιουλίου.

Η Επιτροπή έχει αξιολογήσει τη συνολική κατάσταση, μεταξύ άλλων και υπό το πρίσμα του νέου νόμου, και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ακόμη και αν ορισμένες από τις ανησυχίες αντιμετωπίστηκαν από τον εν λόγω νόμο, παραμένουν σημαντικά ζητήματα ανησυχίας όσον αφορά το δικαίου στην Πολωνία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διατυπώνει συγκεκριμένες συστάσεις προς τις πολωνικές αρχές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι υπάρχει συστημική κατά του κράτους δικαίου στην Πολωνία. Το γεγονός ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο εμποδίζεται να εξασφαλίσει πλήρως αποτελεσματικό συνταγματικό έλεγχο επηρεάζει αρνητικά την ακεραιότητα, τη και την εύρυθμη λειτουργία του, η οποία είναι μία από τις θεμελιώδεις εγγυήσεις του κράτους δικαίου στην Πολωνία. Στις περιπτώσεις που έχει θεσπιστεί σύστημα συνταγματικού δικαίου, η αποτελεσματικότητά του αποτελεί βασική συνιστώσα του κράτους δικαίου.

Ο πρώτος Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Παρά τον δι που διεξάγει με τις πολωνικές αρχές από την αρχή του έτους, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κύρια ζητήματα που απειλούν το κράτος δικαίου στην Πολωνία δεν έχουν επιλυθεί. Ως εκ τούτου, διατυπώνουμε συγκεκριμένες συστάσεις προς τις πολωνικές αρχές σχετικά με τρόπους αντιμετώπισης των ανησυχιών έτσι ώστε το Συνταγματικό Δικαστήριο Πολωνίας να μπορεί να επιτελέσει την του που συνίσταται στην παροχή αποτελεσματικού συνταγματικού ελέγχου».

"Αλιεύοντας" την είδηση