Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Κράτος δικαίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να προασπίσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία
Κράτος δικαίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να προασπίσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία

Κράτος δικαίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να προασπίσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία

 

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, να ξεκινήσει εποικοδομητικό διάλογο με τις πολωνικές αρχές βάσει του πλαισίου για το κράτος δικαίου, η Επιτροπή σήμερα στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παρασης του κράτους δικαίου στην .

 

Οι δικαστικές μεταρρυθμίσεις στην σημαίνουν ότι το δικαστικό σύστημα της χώρας είναι πλέον υπό τον πολιτικό έλεγχο της κυβερνώσας πλειοψηφίας. Ελλείψει δικαστικής ανεξαρτησίας, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, από την προστασία των επενδύσεων έως την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων σε τομείς τόσο διαφορετικούς όπως οι διαφορές ς τέκνων ή η εκτέλεση των ευρωπαϊκών ενταλμάτων ς.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα συμπληρωματική (4η) σύσταση για το κράτος δικαίου, καθορίζοντας με σαφήνεια τα που οι πολωνικές αρχές μπορούν να λάβουν προκειμένου να διορθωθεί η υφιστάμενη κατάσταση.

Εάν οι πολωνικές αρχές εφαρμόσουν τις προτεινόμενες ενέργειες, η Επιτροπή είναι έτοιμη, σε στενή συν με το Ευρωπαϊκό και με το Συμβούλιο, να επανεξετάσει την αιτιολογημένη πρότασή της.

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα στη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Πολωνίας για παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ από τον νόμο περί της οργάνωσης των τακτικών δικαστηρίων, παραπέμποντας την Πολωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μολονότι λαμβάνει αυτά τα άνευ προηγουμένου , η Επιτροπή εξακολουθεί να προσφέρεται για τη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου ώστε να διορθωθεί η υφιστάμενη κατάσταση.

"Αλιεύοντας" την είδηση