Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Κορωναϊός: Η Επιτροπή εκδίδει ερωταπαντήσεις για την αύξηση της παραγωγής ασφαλών ιατρικών εφοδίων
Κορωναϊός: Η Επιτροπή εκδίδει ερωταπαντήσεις για την αύξηση της παραγωγής ασφαλών ιατρικών εφοδίων

Κορωναϊός: Η Επιτροπή εκδίδει ερωταπαντήσεις για την αύξηση της παραγωγής ασφαλών ιατρικών εφοδίων

Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τους κατασκευαστές να αυξήσουν την παραγωγή βασικού ιατρικού εξοπλισμού και υλικού σε τρεις τομείς: μάσκες και άλλα μέσα ατομικής προστασίας, προϊόντα καθαρισμού χεριών που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση και απολυμαντικά χεριών, καθώς και τρισδιάστατη εκτύπωση στο πλαίσιο της επιδημίας του κορωναϊού. Εντός των προσεχών ημερών θα δημοσιευτούν κατευθυντήριες γραμμές και για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Τα έγγραφα αυτά έχουν επίσης στόχο να βοηθήσουν τους κατασκευαστές/παρασκευαστές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των εν λόγω προϊόντων προς τα αναγκαία πρότυπα ασφαλείας και την αποτελεσματικότητά τους.

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Ενεργούμε άμεσα και κινητοποιούμε τη βιομηχανία για να αυξήσουμε και να δημιουργήσουμε νέες γραμμές παραγωγής, ώστε να εξυπηρετήσουμε τις επείγουσες ανάγκες για υγειονομικό εξοπλισμό και προστατευτικά μέσα σε όλη την Ευρώπη. Πολλές εταιρείες ήδη κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση και τις βοηθάμε ώστε αυτό να γίνει γρήγορα και τα προϊόντα τους να συμμορφώνονται με όλα τα αναγκαία πρότυπα ασφαλείας».

Η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε τα εξής: «Η αύξηση της προσφοράς ιατρικού εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας είναι ζωτικής σημασίας για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και το υγειονομικό προσωπικό να συνεχίσει να σώζει ζωές. Οι κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδουμε σήμερα θα στηρίξουν τη βιομηχανία μας στην προσπάθεια αυτή. Ο αγώνας κατά του κοροναϊού απαιτεί τη συνεργασία όλων και η συνεισφορά της βιομηχανίας μας είναι ζωτικής σημασίας στον αγώνα αυτό.»

Κρίση του κορωναϊoύ: πόροι ηλεκτρονικής μάθησης

Η Επιτροπή δημιούργησε μια νέα ιστοσελίδα που αναδεικνύει το ευρύ φάσμα πόρων ηλεκτρονικής μάθησης που είναι διαθέσιμοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνέχειας των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης του κορωναϊού.

Δεδομένου ότι τα περισσότερα σχολεία και οι πανεπιστημιουπόλεις έχουν κλείσει, η τρέχουσα κατάσταση αποτελεί μια εντατική εμπειρία σε πραγματικό χρόνο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Mariya Gabriel δήλωσε τα εξής: «Ενώ η κρίση του κορωναϊού προκαλεί διαταραχή στις δυνατότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης και κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα εμποδίσει τη μάθηση. Για τον λόγο αυτό, έχουμε συγκεντρώσει ευρύ φάσμα πόρων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης».

Η επικείμενη του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση στα μέσα του 2020 θα στηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μάθησης σε διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 

Εγκαινιάζει ειδική ιστοσελίδα για την κατάρριψη μυθευμάτων και τον έλεγχο γεγονότων σχετικά με την πανδημία

 Σε συνέχεια της πρώτης σύσκεψής της με τις διαδικτυακές πλατφόρμες στις αρχές Μαρτίου, την Παρασκευή η Βιέρα Γιούροβα, αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα αξιών και ς, πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τις εταιρείες Google, , Twitter, Microsoft, Mozilla και την επαγγελματική ένωση EdiMA, για να ενημερωθεί σχετικά με την εξάπλωση της παραπληροφόρησης σχετικά με την πανδημία του κοροναϊού.

 Όλες οι πλατφόρμες, οι οποίες έχουν συνυπογράψει τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παραπληροφόρηση, ενημέρωσαν ότι τα που έλαβαν τις τελευταίες εβδομάδες συνέβαλαν στην αύξηση της πρόσβασης σε αξιόπιστες πηγές (όπως ο ΠΟΥ και οι εθνικές υγειονομικές αρχές) και στον υποβιβασμό και την αφαίρεση επιβλαβούς περιεχομένου. Οι πλατφόρμες επιβεβαίωσαν ότι παρατηρείται σταθερή ροή ψευδών και επιβλαβών πληροφοριών που σχετίζονται κυρίως με την , τις οποίες αφαιρούν μαζικά. Ομοίως, έχουν θέσει σε εφαρμογή για την αφαίρεση διαφημίσεων που σχετίζονται με εξοπλισμό προστασίας, όπως μάσκες. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτών των νέων πολιτικών εξακολουθεί να παρουσιάζει κενά.

 Η αντιπρόεδρος κάλεσε τις εταιρείες να ανταλλάσσουν τα σχετικά στοιχεία με τους ερευνητές και τους ελεγκτές γεγονότων, να συνεργάζονται με τις αρχές όλων των κρατών μελών και να ανταλλάσσουν δείγματα αφαιρεθέντος περιεχομένου, μεταξύ άλλων και με την Επιτροπή.

 Κατόπιν της συζήτησης, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Γιούροβα, δήλωσε: «Χαιρετίζω τα αποφασιστικά μέτρα που έλαβαν οι πλατφόρμες και στηρίζω την ακολουθούμενη προσέγγιση, με εστίαση στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε έγκυρες πηγές και παράλληλη καταπολέμηση του επιβλαβούς περιεχομένου και των εκμεταλλευτικών ή παραπλανητικών διαφημίσεων. Όμως, τόσο οι πλατφόρμες όσο και οι αρχές πρέπει να κάνουν περισσότερα. Οι πλατφόρμες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες να εφαρμόσουν πλήρως τις νέες πολιτικές τους και να παράσχουν περισσότερες αποδείξεις ότι τα μέτρα τους λειτουργούν. Επίσης, είναι σημαντικό να επιταχύνουμε την αναλυτική μας ικανότητα και να συντονίσουμε καλύτερα την αντίδραση στις επιβλαβείς πληροφορίες».

 Οι πλατφόρμες παρατήρησαν αύξηση της κίνησης προς έγκυρες πηγές, ιδίως σε θέματα ς, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης της υψηλής ποιότητας του σχετικού περιεχομένου σε όλες τις γλώσσες.

 Από την έναρξη της κρίσης, η Επιτροπή έχει δημιουργήσει έναν ειδικό ιστότοπο αντιμετώπισης του κορωναϊού. Σήμερα, εγκαινιάζει μια ειδική ενότητα για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με την πανδημία του κοροναϊού, η οποία παρέχει υλικό για την κατάρριψη μυθευμάτων και τον έλεγχο γεγονότων.

 Παράλληλα και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ασχολείται με την ανάλυση και την αποκάλυψη της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης σχετικά με την πανδημία από εξωτερικές πηγές και φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο EUvsDisinfo.eu.

Η ΕΕ προσφέρει άμεση στήριξη στους εταίρους της στα Δυτικά Βαλκάνια για την αντιμετώπιση του κοροναϊού.

 Στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντιμετώπισης της έξαρσης του κορωναϊού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την άμεση στήριξη των Δυτικών Βαλκανίων με ως και 38 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της υγειονομικής έκτακτης ανάγκης, καθώς και την ανακατανομή 374 εκατ. ευρώ από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας για τη στήριξη της κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης της περιοχής.

 Ο επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης Όλιβερ Βάρχεϊ δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη κρίση δημόσιας υγείας, αλλά ακόμη και σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς θα είμαστε στο πλευρό των εταίρων μας στα Δυτικά Βαλκάνια, οι οποίοι ανήκουν στην ΕΕ. Θα βοηθήσουμε του εταίρους μας να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες των συστημάτων υγείας τους και να προωθήσουν πιο μακροπρόθεσμα μέτρα για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κοροναϊού και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής.»

 Έτσι, η ΕΕ θα βοηθήσει την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα και μέσα ατομικής προστασίας, όπως αναπνευστήρες, αναλώσιμα εργαστηρίων, μάσκες, γυαλιά, ποδιές και στολές ασφάλειας και θα στηρίξει την ανάκαμψή τους.

Κορωναϊός: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους ανατολικούς εταίρους της

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ανακατανέμοντας 140 εκατ. ευρώ για άμεσες ανάγκες στην Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία, στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντιμετώπισης της έξαρσης του κορωναϊού.

 Επιπλέον, η Επιτροπή θα ανακατευθύνει τη χρήση υφιστάμενων οικονομικών μέσων αξίας έως 700 εκατ. ευρώ, για να μετριάσει τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης του κοροναϊού.

 Ο αρμόδιος για τη γειτονία και τη διεύρυνση επίτροπος Όλιβερ Βάρχεϊ, δήλωσε: «Διανύουμε πολύ δύσκολες στιγμές όχι μόνο για την ΕΕ, αλλά και για τις χώρες εταίρους μας. Κάνουμε ό, τι μπορούμε για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της επιδημίας του κοροναϊού στην ανθρώπινη ζωή και στα μέσα βιοπορισμού. Ανταποκρινόμαστε στις άμεσες ανάγκες των συστημάτων υγείας, αλλά και στις μακροπρόθεσμες ανάγκες των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των οικονομιών των έξι χωρών».

 Τα εν λόγω κονδύλια θα στηρίξουν την προμήθεια ιατρικών συσκευών και μέσων ατομικής προστασίας, όπως αναπνευστήρες, αναλώσιμα εργαστηρίου, μάσκες, γυαλιά, ποδιές και στολές ασφάλειας. Θα συμβάλουν επίσης στην εκπαίδευση του προσωπικού των εργαστηρίων και θα ενισχύσουν τις πιστωτικές γραμμές και τη ρευστότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Δίκαιο ανταγωνισμού των πρωτοβουλιών συνεργασίας ενόψει της κρίσης του κορωναϊού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε ειδικό ιστότοπο, στον οποίο παρέχεται καθ σε εταιρείες, επαγγελματικές ενώσεις και νομικούς συμβούλους για τη συμβατότητα προς το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ συγκεκριμένων πρωτοβουλιών συνεργασίας με ενωσιακή διάσταση, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν γρήγορα για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κρίση του κορωναϊού.

 Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της προσφοράς και της δίκαιης διανομής βασικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και για τον μετριασμό, στο μέτρο του δυνατού, των αρνητικών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της κρίσης.

 Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν νέες και προσωρινές συνεργασίας που να μην εμποδίζουν τον ανταγωνισμό, προκειμένου η Ευρώπη να μπορέσει ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση του κορονοϊού ομοιόμορφα.  

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκεντρώσει σε έναν ιστότοπο τις διάφορες ήδη υπάρχουσες δέσμες κατευθυντήριων γραμμών  και δημιούργησε μια ηλεκτρονική θυρίδα (COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu) στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρήσεις που αναζητούν ανεπίσημη καθ για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της τρέχουσας κρίσης.

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση