Βρίσκεστε εδώ:  / ΚΟΣΜΟΣ / Η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για αποτελεσματικότερη τυποποίηση στην Ενιαία Αγορά
Η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για αποτελεσματικότερη τυποποίηση στην Ενιαία Αγορά

Η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για αποτελεσματικότερη τυποποίηση στην Ενιαία Αγορά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου κατά την εκπόνηση εναρμονισμένων προτύπων, για την πλήρη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς.

Τα εν γένει προαιρετικά και καθοδηγούμενα από τη βιομηχανία πρότυπα —από το μέγεθος Α4 των χαρτιών έως την τεχνολογία 5G, μέσω των αερόσακων— μειώνουν το κόστος, προάγουν την καινοτομία, διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφόρων συσκευών και υπηρεσιών, και βοηθούν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις αγορές. Η ΕΕ διαθέτει εναρμονισμένα πρότυπα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως τα χημικά προϊόντα, τα προϊόντα δομικών κατασκευών, τα καλλυντικά, η ασφάλεια των παιχνιδιών, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και οι συσκευασίες. Με τις δράσεις που παρουσιάζονται σήμερα, η Επιτροπή ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ενδιαφερόμενων φορέων και αναλαμβάνει δράση για να διασφαλίσει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, στις νεοεμφανιζόμενες οικονομικές τάσεις και τα νεοεμφανιζόμενα μοντέλα ανάπτυξης, προωθώντας συγχρόνως τη συνέργεια με τα διεθνή και τα παγκόσμια πρότυπα.

Με την ανακοίνωση αυτή παρέχεται μια επισκόπηση της λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης, αποτυπώνονται οι πρωτοβουλίες που δρομολογήθηκαν τα τελευταία χρόνια και παρουσιάζονται τέσσερις βασικές δράσεις τις οποίες θα αναλάβει άμεσα η Επιτροπή για να ενισχύσει την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου για τους φορείς που συμμετέχουν στην εκπόνηση εναρμονισμένων προτύπων:

  •     Εξάλειψη, το συντομότερο δυνατό, των εκκρεμών εναρμονισμένων προτύπων που έχουν απομείνει και τα οποία δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  •    Εξορθολογισμός των εσωτερικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, ιδίως της απόφασης δημοσίευσης των αναφορών σε εναρμονισμένα πρότυπα στην Επίσημη Εφημερίδα,
  •    Επεξεργασία εγγράφου καθοδήγησης σχετικά με τις πρακτικές πτυχές της εφαρμογής του κανονισμού για την τυποποίηση,
  •   Ενίσχυση, σε συνεχή βάση, του συστήματος συμβούλων για να υποστηρίζονται οι ταχείες και αξιόπιστες αξιολογήσεις εναρμονισμένων προτύπων, καθώς και η έγκαιρη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με όλους τους σχετικούς εταίρους για να διασφαλίζει τη συνεχή επιτυχία της ευρωπαϊκής τυποποίησης ως ακρογωνιαίου λίθου της πλήρους λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς.

Το σχέδιο δράσης συνοδεύεται από τη σημερινή ανακοίνωση για την Ενιαία Αγορά και την ανακοίνωση για ένα καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον στην Ευρώπη, με τις οποίες παρέχεται μια νέα αξιολόγηση των φραγμών που εξακολουθούν να υφίστανται και των ευκαιριών για την πλήρη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς.

Ιστορικό 

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα αντικαθιστούν δυνητικά αντικρουόμενα εθνικά πρότυπα σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση στην Ενιαία Αγορά για όσους τα χρησιμοποιούν. Με τον τρόπο αυτό, τα πρότυπα συμβάλλουν στη συνεχή εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς. Προάγοντας τη στενή ευθυγράμμιση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει επίσης βέλτιστες πρακτικές και αυξάνει τις συνέργειες στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Έτσι ενισχύει τις εμπορικές ροές και τις ευκαιρίες κλιμάκωσης των δραστηριοτήτων για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Εναρμονισμένο πρότυπο είναι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που αναπτύχθηκε από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα εν λόγω πρότυπα αποτελούν μέρος του δικαίου της ΕΕ και, όταν χρησιμοποιούνται, παρέχουν στους κατασκευαστές σε ολόκληρη την Ενιαία Αγορά ένα τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Το τεκμήριο αυτό, με τη σειρά του, παρέχει σημαντική ασφάλεια δικαίου στους χρήστες, ενώ παράλληλα επιτρέπει ιδίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να διαθέτουν προϊόντα στην αγορά σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ χωρίς επιπλέον κόστος.

Το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης βασίζεται σε σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Επιτροπής και της κοινότητας τυποποίησης. Ο κανονισμός για την τυποποίηση, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2013, καθιέρωσε μια νέα διάκριση των ρόλων και αρμοδιοτήτων των φορέων στο σύστημα. Με τον κανονισμό παρέχεται επίσης ισχυρό πλαίσιο για απαιτήσεις αποφυγής των αποκλεισμών, το οποίο επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καταναλωτών και εργαζομένων, καθώς και τα περιβαλλοντικά συμφέροντα, κατά τη διαδικασία τυποποίησης.

Η ευθύνη για την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων έχει ανατεθεί στην Επιτροπή. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι τα πρότυπα αυτά είναι συμβατά με τις απαιτήσεις της συναφούς εναρμονισμένης ενωσιακής νομοθεσίας. Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιβεβαιώσει τη σημασία αυτής της ευθύνης και έχει τονίσει τις νομικές προεκτάσεις της.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση για τα εναρμονισμένα πρότυπα

Δελτίο Τύπου: Ενιαία Αγορά: το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ευρώπης σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο

Δελτίο Τύπου: Το σχέδιο Γιούνκερ εν δράσει: για την ανάκαμψη των επενδύσεων στην Ευρώπη

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Δέκα νέα θετικά κρούσματα κορωναϊού σε Βόλο και Λάρισα - https://t.co/6HOLysjbTS -

  • Ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός στην Ευξεινούπολη - https://t.co/oWR27GwGCX -

  • Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του παραλιακού άξονα Θεσσαλίας Κεραμίδι-Ρακοπόταμος - https://t.co/bzQj3uOYpZ -

"Αλιεύοντας" την είδηση