Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Η Ε.Ε. προτείνει μια αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων
Η Ε.Ε. προτείνει μια αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Η Ε.Ε. προτείνει μια αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, με την ευκαιρία της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης, ο Πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε:  «Πρέπει να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να μιλάμε με μία φωνή όταν πρόκειται για την εξωτερική μας πολιτική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα η Επιτροπή προτείνει τη μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε συγκεκριμένους τομείς των εξωτερικών μας σχέσεων. Όχι σε όλους, αλλά σε συγκεκριμένους τομείς: ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μη στρατιωτικές αποστολές. Αυτό είναι δυνατό βάσει των ισχυουσών Συνθηκών και πιστεύω ότι έχει φθάσει πλέον η στιγμή να χρησιμοποιήσουμε τη «ρήτρα γέφυρας» που μας επιτρέπει να μεταβούμε στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία — τη «ρήτρα του χαμένου θησαυρού» της Συνθήκης της Λισαβόνας.»

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τρόπους για τη βελτίωση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαδραματίσει μεγαλύτερο και αποτελεσματικότερο ρόλο στη διεθνή σκηνή.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος  Γιούνκερ πρότεινε τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ για τη μετάβαση από την ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε ορισμένους τομείς της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ. Αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ να καταστεί ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας, να ενισχύσει την ικανότητά της να διαμορφώνει τα παγκόσμια γεγονότα και να επωμίζεται διεθνείς υποχρεώσεις.

Η Επιτροπή έχει προσδιορίσει τρεις συγκεκριμένους τομείς στους οποίους είναι δυνατό να γίνει αυτό, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι η ΕΕ προωθεί τις αξίες της σε παγκόσμιο επίπεδο, υπερασπίζεται καλύτερα τα συμφέροντά της και λαμβάνει γρήγορα αποφάσεις για να: 1) ανταποκρίνεται συλλογικά σε επιθέσεις κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 2) να εφαρμόζει αποτελεσματικές κυρώσεις και 3) να δρομολογεί και να διαχειρίζεται αποστολές μη στρατιωτικής ασφάλειας και άμυνας.

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Συνθηκών

Μέσω διαδοχικών τροποποιήσεων της Συνθήκης, τα κράτη μέλη έχουν σταδιακά αυξήσει τις αποφάσεις που λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία. Ωστόσο, οι ισχύουσες διατάξεις της Συνθήκης, που επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία σε θέματα Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί.

Αυτό συμβαίνει με το άρθρο 31 παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) — οι μεγάλες δυνατότητες του οποίου, έως τώρα, δεν έχουν αξιοποιηθεί. Στον σημερινό σύνθετο, συνδεδεμένο και αμφιλεγόμενο κόσμο, έχει έρθει η στιγμή να χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα εργαλεία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΕ να προστατεύει τους πολίτες της, να προωθεί τα συλλογικά συμφέροντα και να διασφαλίζει τη σταθερότητα στις γειτονικές χώρες και πέρα από αυτές.

Ενώ η Ε.Ε. στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η ομοφωνία παρεμπόδισε την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και δεν επέτρεψε στην ΕΕ να ενεργήσει γρήγορα και δυναμικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, επομένως, επισημάνει συγκεκριμένους τομείς στους οποίους θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά η ικανότητα της ΕΕ για δράση. Στην ανακοίνωση που υπέβαλε σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφει τους τομείς στους οποίους το Συμβούλιο θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των ισχυουσών Συνθηκών, ώστε να αυξήσει τη χρήση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία, διατηρώντας παράλληλα πνεύμα συναίνεσης εντός της ΕΕ.

Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική καθίσταται ακόμα πιο αναγκαία ενόψει μιας ενδεχόμενης μελλοντικής διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους ηγέτες να συμφωνήσουν, στη σύνοδο κορυφής στις 9 Μαΐου 2019 στο Σιμπίου, για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, κάνοντας χρήση του άρθρου 31 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, της λεγόμενης «ρήτρας γέφυρας», σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (με ομοφωνία) εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο να αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία σε ορισμένες περιπτώσεις της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν:

  1. Θέσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα διεθνή φόρουμ·
  2. Αποφάσεις για την επιβολή καθεστώτων κυρώσεων·
  3. Αποφάσεις για μη στρατιωτικές αποστολές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

Η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία ενδυναμώνει την Ένωση και συμβάλλει στην καλλιέργεια συναίνεσης

Σε άλλους τομείς, όπου η ειδική πλειοψηφία είναι ο κανόνας, ιδίως, στην εμπορική πολιτική της ΕΕ, η πείρα δείχνει ότι όχι μόνο ενισχύει τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα, αλλά συνεπάγεται και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων.

Η προοπτική της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία αποτελεί ισχυρό καταλύτη για τη δέσμευση των κρατών μελών στην καλλιέργεια πραγματικής συναίνεσης και στην επίτευξη ενότητας. Συναίνεση σημαίνει επίσης μεγαλύτερη συμμετοχή στις αποφάσεις που λαμβάνονται.

Επιπλέον, η Συνθήκη προβλέπει ορισμένες προσαρμοσμένες διασφαλίσεις για την προστασία των βασικών συμφερόντων και των προνομίων των κρατών μελών στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Οι αποφάσεις με στρατιωτικές συνέπειες και συνέπειες στην άμυνα εξαιρούνται από την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία (άρθρο 31 παράγραφος 4 της ΣΕΕ). Επιπλέον, το άρθρο 31 παράγραφος 2 της ΣΕΕ προβλέπει «ρήτρα συγκράτησης», η οποία επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να αντιταχθεί σε απόφαση με ειδική πλειοψηφία για «ζωτικούς και δεδηλωμένους λόγους εθνικής πολιτικής».

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση