Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Η Ε.E. προτείνει αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα για το 2019
Η Ε.E. προτείνει αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα για το 2019

Η Ε.E. προτείνει αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα για το 2019

Η Ε.Ε. παρουσιάζει σήμερα την πρότασή της ενόψει του Συμβουλίου Αλιείας του Δεκεμβρίου, όπου τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τις αλιευτικές ποσοστώσεις του επόμενου έτους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και στη για 89 αποθέματα: Για 62 αποθέματα, οι αλιευτικές ποσοστώσεις είτε θα αυξηθούν είτε θα παραμείνουν αμετάβλητες, για 22 αποθέματα θα μειωθούν και, για 5 αποθέματα, η Επιτροπή προτείνει νέες ποσοστώσεις παρεμπιπτόντων αλιευμάτων σε χαμηλό επίπεδο με σκοπό τη της αλιευτικής πίεσης.

Οι αλιευτικές δυνατότητες, ή τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) είναι ποσοστώσεις που καθορίζονται για τα κύρια εμπορικά ιχθυαποθέματα με στόχο τη διατήρηση υγιών αποθεμάτων, επιτρέποντας ταυτόχρονα στον αλιευτικό κλάδο να επωφελείται από την αλίευση της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας ψαριών. Καθώς αυξάνεται το μέγεθος ορισμένων βασικών ιχθυαποθεμάτων, ιδίως της καραβίδας στο Skagerrak/Kattegat, του μερλούκιου του Βορρά και του νότιου αποθέματος σαφριδιού, αυξάνεται και η κερδοφορία του τομέα της αλιείας, με περίπου 1,4 δισ. EUR κέρδη για το 2018.

Ο Karmenu Vella, επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, δήλωσε τα εξής: «Το επόμενο έτος θα αποτελέσει ορόσημο έτος για την ευρωπαϊκή αλιεία. Είναι συλλογικό μας καθήκον να εξασφαλίσουμε την ομαλή μετάβαση στην πλήρη υποχρέωση εκφόρτωσης από την 1η Ιανουαρίου 2019, καθώς και να συνεχίσουμε την πρόοδό μας προς την επίτευξη βιώσιμης αλιείας έως το 2020. Με αυτήν την πρόταση, η Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένες λύσεις με σκοπό την επίτευξη προόδου και στις δύο προσπάθειες

Προκειμένου να τεθεί τέλος στη σπατάλη της απόρριψης αλιευμάτων, η υποχρέωση εκφόρτωσης θα εφαρμόζεται πλήρως σε όλους τους αλιευτικούς στόλους της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα αλιεύματα ρυθμιζόμενων εμπορικών ειδών που βρίσκονται επί του σκάφους (συμπεριλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων) πρέπει να εκφορτώνονται και να προσμετρώνται στις αντίστοιχες ποσοστώσεις κάθε κράτους μέλους. Η Επιτροπή έχει ήδη αφαιρέσει από τα συνιστώμενα στη σημερινή πρόταση αλιεύματα τις ποσότητες που αντιστοιχούν στις συμφωνημένες εξαιρέσεις από την υποχρέωση εκφόρτωσης.

Σημαντική σημειώνεται στην ΕΕ όσον αφορά τη βιώσιμη αλιεία: 53 αποθέματα αλιεύονται πλέον σε επίπεδα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ), έναντι μόλις 5 αποθεμάτων το 2009 και 44 αποθεμάτων το . Αυτό σημαίνει ότι η αλιευτική πίεση που ασκείται στο απόθεμα περιορίζεται σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ένα υγιές μέλλον για τη βιομάζα των ιχθυαποθεμάτων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τη στήριξη των αλιέων στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου να αλιεύονται όλα τα ιχθυαποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα μέχρι το 2020, όπως προβλέπεται στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Η σημερινή πρόταση θα υποβληθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο Αλιείας του Δεκεμβρίου στις 17-18 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Τι προβλέπει η πρόταση

Η Επιτροπή βασίζει την πρότασή της σε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES) με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων και, ταυτόχρονα, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους αλιείς.

Η πρόταση καλύπτει τα αποθέματα που διαχειρίζεται αποκλειστικά η ΕΕ, καθώς και τα αποθέματα των οποίων η διαχείριση γίνεται σε με τρίτες χώρες, όπως η ορβηγία, ή μέσω των Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης της Αλιείας (ΠΟΔΑ). Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για πολλά από τα εν λόγω αποθέματα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ για ορισμένα άλλα αποθέματα δεν υπάρχει ακόμη επιστημονική γνωμοδότηση. Για τα αποθέματα αυτά, τα αριθμητικά δεδομένα θα συμπεριληφθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

  • Προτεινόμενες αυξήσεις: Για 27 αποθέματα, όπως για παράδειγμα της καραβίδας και της χωματίδας στο Skagerrak/Kattegat, του μερλούκιου του Βορρά, του δυτικού και του νότιου αποθέματος σαφριδίου, του γάδου, της γλώσσας και της χωματίδας στην Ιρλανδική Θάλασσα, καθώς και της γλώσσας και της ζαγκέτας στον Βισκαϊκό Κόλπο.
  • Αποθέματα για τα οποία προτείνεται αλιεία στα επίπεδα του 2018: 35 αποθέματα παραμένουν στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος.
  • Προτεινόμενες μειώσεις: Προτείνονται μειώσεις για 22 αποθέματα, εκ των οποίων 12 θα μειωθούν κατά λιγότερο από 20%. Για 5 από τα αποθέματα, οι επιστήμονες συνέστησαν να καθοριστούν στο μηδέν οι ποσοστώσεις (συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα), ειδικότερα για τον γάδο στα δυτικά της Σκωτίας και τον γάδο στην Κελτική Θάλασσα και τον Βισκαϊκό/Ιβηρικό Κόλπο, για το νταούκι Αντλαντικού στα δυτικά της Σκωτίας και την Ιρλανδική Θάλασσα, και για τη χωματίδα στη νότια Κελτική Θάλασσα και τα νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας. Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει να μην είναι πλέον δυνατή η στόχευση στα αποθέματα αυτά.
  • έα προτεινόμενα επίπεδα παρεμπιπτόντων αλιευμάτων: Για 5 αποθέματα που αλιεύονται παρεμπιπτόντως, προτείνεται ποσόστωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων σε χαμηλό επίπεδο με σκοπό τη της αλιευτικής πίεσης, υπό ορισμέ όρους, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους τεκμηρίωσης των αλιευμάτων. Αυτά τα αποθέματα αλιεύονται στη μικτή αλιεία κορεγόνου.
  • Για το λαβράκι του Βορρά: Η Επιτροπή προτείνει σειρά μέτρων, που εκφράζονται σε όρια αλιευμάτων (μη TAC), με βάση τις τελευταίες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Τα εν λόγω μέτρα θα επέτρεπαν αφενός υψηλότερα αλιεύματα για την αλιεία με αγκίστρια και πετονιές με 7 τό ανά πλοίο (έναντι 5 τόνων ανά πλοίο το 2018) και αφετέρου ημερήσιο όριο αλιεύματος για την ερασιτεχνική αλιεία σε 1 ψάρι ανά ημέρα για 7 μήνες (έναντι μόνο τριών μηνών το 2018).
PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση