Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Η 10η επέτειος του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
Η  10η επέτειος του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Η 10η επέτειος του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Με την ευκαιρία της 10ης επετείου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τη φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, διοργανώνει σήμερα συνέδριο, με στόχο να εξεταστεί ο τρόπος βελτίωσης της χρήσης του Χάρτη.
Την 1η Δεκεμβρίου 2019 θα συμπληρωθούν 10 χρόνια από τότε που ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ έγινε νομικά δεσμευτικός, με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009.
ια να γιορταστεί η επέτειος αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τη φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), διοργανώνει σήμερα συνέδριο με στόχο να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η χρήση του Χάρτη και η γι' αυτόν, ώστε να αξιοποιείται καλύτερα από τους της ΕΕ.
Ο Χάρτης ενστερνίζεται και προστατεύει τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες, οι οποίες αντικατοπτρίζονται σε όλες τις νομικές και πολιτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων και οι νέοι κανόνες για την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Ο Χάρτης αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τη διασφάλιση της ς και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.
Η  Βιέρα ιούροβα Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής: «Εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ. Όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν στην αλυσίδα επιβολής του Χάρτη έχουν να διαδραματίσουν κάποιον ρόλο για να τον καταστήσουν πραγματικά αποτελεσματικό για τους μας. Το συνέδριο αποτελεί επίκαιρη ευκαιρία που θα τροφοδοτήσει τον προβληματισμό της Επιτροπής ενόψει της χάραξης μιας νέας στρατηγικής για τον Χάρτη
Η  AnnaMaja Henrikssonυπουργός Δικαιοσύνης της Φινλανδίας, δήλωσε: «Οι εθνικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες που καταβάλλονται για να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη αποκτούν πραγματική υπόσταση στη ζωή των πολιτών μας. Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τον κρατικό μηχανισμό στο σύνολό του, πράγμα που περιλαμβάνει τόσο τον νομοθετικό και διοικητικό τομέα όσο και τα εθνικά δικαστήρια. Τα πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον Χάρτη, που εγκρίθηκαν στο Συμβούλιο ΔΕΥ τον Οκτώβριο, αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της εφαρμογής του Χάρτη τόσο σε επίπεδο Συμβουλίου όσο και στα κράτη μέλη.»
Ο  Michael O'FlahertyΔιευθυντής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθεσε: «Ο Χάρτης αποτελεί κινητήριο μοχλό αλλαγών και συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, όπως δείχνουν επανειλημμένα τα ευρήματα του FRA, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουμε καθήκον να υλοποιήσουμε έμπρακτα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη, να τα κάνουμε πραγματικότητα για όλους — για το ευρύ κοινό, για τους Ρομά και τις εβραϊκές κοινότητες, για τους νεοαφιχθέντες μετανάστες και για τα άτομα ΛΟΑΔΜ.»
Στο σημερινό συνέδριο συμμετέχουν, για να ανταλλάξουν απόψεις, εκπρόσωποι αρχών των κρατών μελών, δικαστές, υπεύθυνοι για τη χάραξη ς, φορείς επιβολής του νόμου, ασκούντες νομικά επαγγέλματα και εκπρόσωποι εθνικών φορέων για τα , φορέων ισότητας, συνηγόρων του πολίτη και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Επιπλέον, τα του εν λόγω συνεδρίου θα τροφοδοτήσουν μια νέα στρατηγική για τον Χάρτη, την οποία αναμένεται να δημοσιεύσει η Επιτροπή το 2020.
[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση