Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016: Η Επιτροπή δημοσιεύει εκθέσεις ανά χώρα
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016: Η Επιτροπή δημοσιεύει εκθέσεις ανά χώρα

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016: Η Επιτροπή δημοσιεύει εκθέσεις ανά χώρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την ετήσια ανάλυσή της των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων στα κράτη μέλη, με τη μορφή των λεγόμενων εκθέσεων ανά χώρα.

Οι εκθέσεις αποτελούν εργαλείο, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συντονισμού των οικονομικών πολιτικών για την παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων πολιτικής και την έγκαιρη επισήμανση των προβλημάτων που θα πρέπει να επιλύσουν τα κράτη μέλη.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης, τον Νοέμβριο, της ετήσιας επισκόπηση της ανάπτυξης 2016και της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ, όπου καθορίζονται οι προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι σημερινές εκθέσεις επικεντρώνουν το βάρος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στην εθνική διάσταση.

Οι εκθέσεις θα χρησιμεύσουν ως βάση συζήτησης με τα κράτη μέλη σχετικά με τις εθνικές επιλογές πολιτικής τους πριν από τα εθνικά τους προγράμματα τον Απρίλιο, και θα οδηγήσει στη διατύπωση στο τέλος της άνοιξης των ειδικών ανά χώρα συστάσεων της Επιτροπής.

Ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε: «Οι αυξανόμενοι εξωτερικοί κίνδυνοι και η εντεινόμενη αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ισχυροποίησης των θεμελιωδών μεγεθών των οικονομιών μας. Από την ανάλυση της Επιτροπής προκύπτει ότι πραγματοποιούνται μεταρρυθμίσεις σε αρκετούς τομείς πολιτικής, αλλά η προσπάθεια είναι άνιση. Ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να δείξουν ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση επίμονων αδυναμιών, όπως το υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος.»

Η Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: «Μολονότι έχουμε φτάσει πλέον στο υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης από την έναρξη της κρίσης το 2008, πάρα πολλοί ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να είναι άνεργοι. Μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εμμένουμε στη δέσμευσή μας να συμβάλουμε στις προσπάθειες των κρατών μελών για των ατόμων στην αγορά εργασίας.

Ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε «Οι εκθέσεις τις οποίες παρουσίασε σήμερα η Επιτροπή παρέχουν την πλέον ακριβή και λεπτομερή των οικονομιών της ΕΕ. Οι εν λόγω εμπεριστατωμένες αναλύσεις θα αποτελέσουν τη βάση για τον αναγκαίο διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών αρχών την άνοιξη, ενόψει της προσεχούς δέσμης ειδικών ανά χώρα συστάσεων. Η τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης παραμένει πρωταρχικός μας στόχος. Καθώς η ανάκαμψη στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι εύθραυστη, η Επιτροπή προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση των οικονομιών τους και τη διόρθωση των επίμονων μακροοικονομικών ανισορροπιών.»

Για τα 18 κράτη μέλη που επισημαίνονται στην έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 2016 η οποία δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο παράλληλα με την ετήσια ανασκόπηση της ανάπτυξης, οι εκθέσεις ανά χώρα περιλαμβάνουν την
εμπεριστατωμένη ανασκόπηση στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Η Ελλάδα και η Κύπρος, που υπάγονται επί του παρόντος σε προγράμματα στήριξης της σταθερότητας, δεν καλύπτονται στην παρούσα φάση από έκθεση χώρας.

Επόμενα βήματα

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή θα διεξαγάγει εκ του σύνεγγυς διάλογο με τα κράτη μέλη κατά τους προσεχείς μήνες. Τον Μάρτιο, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει σειρά διμερών συναντήσεων με τα κράτη μέλη για να συζητηθούν οι εκθέσεις ανά χώρα.

Οι Επίτροποι θα επισκεφθούν επίσης κράτη μέλη και θα συναντηθούν με εθνικές αρχές, εθνικά κοινοβούλια, κοινωνικούς εταίρους και λοιπούς ενδιαφερομένους. Τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλουν τον Απρίλιο τα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων καθώς και τα προγράμματα σταθερότητας (για τις χώρες της ζώνης του ευρώ) ή τα προγράμματα σύγκλισης (για τις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ), που καλύπτουν τα δημόσια οικονομικά.

Η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τα εθνικά κοινοβούλια και τους κοινωνικούς εταίρους κατά την εκπόνηση των εν λόγω εγγράφων. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της για μια νέα δέσμη ειδικών ανά χώρα συστάσεων την άνοιξη, εστιάζοντας στις βασικές οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες για κάθε χώρα.

Επίσης τον Μάρτιο, η Επιτροπή θα αποφασίσει για την κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί, όσον αφορά τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ), κάθε κράτος μέλος για το οποίο έχει συνταχθεί εμπεριστατωμένη ανασκόπηση. Από φέτος, η Επιτροπή έχει προσαρμόσει τη ΔΜΑ, μειώνοντας από έξι σε τέσσερις τις κατηγορίες των μακροοικονομικών ανισορροπιών: απουσία ανισορροπιών, ανισορροπίες, υπερβολικές ανισορροπίες και υπερβολικές ανισορροπίες με λήψη διορθωτικών μέτρων.

Πλαίσιο

Η έγκαιρη δημοσίευση των εν λόγω εκθέσεων ανά χώρα αποτελεί μέρος των προσπαθειών για τον εξορθολογισμό και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σύμφωνα με την έκθεση των πέντε προέδρων και τα μέτρα τα οποία εξήγγειλε η Επιτροπή για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης.

Ορισμένα από τα μέτρα αυτά άρχισαν το περασμένο έτος, και η αυτή επιβεβαιώθηκε κατά το τρέχον έτος, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή πραγματικού διαλόγου για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ζώνη του ευρώ, εξαρχής κατά την έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και στη συνέχεια να δοθεί περισσότερος χρόνος για τη διεξαγωγή διαλόγου με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα ώστε να αντικατοπτρίζονται οι προτεραιότητές τους. Οι εκθέσεις αυτές αντανακλούν επίσης τη μεγαλύτερη στόχευση στην απασχόληση και τις κοινωνικές παραμέτρους που εισάγει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Νέος Πρύτανης του Π.Θ. ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης #πρύτανηςΠανεπιστημίουΘεσσαλίας - https://t.co/i4FWLwv6PM -

  • Στον Βόλο ο Δημήτρης Κουτσούμπας #ΔημήτρηςΚουτσούμπας - https://t.co/GZISPk1xLM -

  • Στην Αργαλαστή οι Νίκος Χαρδαλιάς και Σοφία Ζαχαράκη #ΔΗΜΤΟΝοτίουΠηλίου - https://t.co/9m8ETKTjgR -

"Αλιεύοντας" την είδηση