Βρίσκεστε εδώ:  / ΚΟΣΜΟΣ / Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία: Η Επιτροπή στοχεύει στη μεγιστοποίηση της συμβολής τους
Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία: Η Επιτροπή στοχεύει στη μεγιστοποίηση της συμβολής τους

Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία: Η Επιτροπή στοχεύει στη μεγιστοποίηση της συμβολής τους

Σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για τη συμβολή των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ταμεία ) στην αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, στο επενδυτικό σχέδιο και στις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά την επόμενη δεκαετία. Η περιλαμβάνει επίσης τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με όλα τα κράτη μέλη για τις συμφωνίες εταιρικών σχέσεων, καθώς και τα προγράμματα και τις κύριες προκλήσεις ανά χώρα.

Ο , αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας, δήλωσε: «Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για συνδυασμό των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και του επενδυτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αλλά οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές ίσως δεν το γνωρίζουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επίτροπος κ. Crețu και εγώ σύντομα θα εκδώσουμε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συμπληρωματικότητα των ταμείων, ώστε τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση αυτών των νέων δυνατοτήτων.»

Η Corina Crețu, επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική δήλωσε: «Τα ταμεία καθίστανται όλο και περισσότερο αναγκαία καθώς οι εθνικές και περιφερειακές μειώνονται. Αυτά θα στηρίξουν σθεναρά την επιστροφή της Ευρώπης σε μια πορεία διαρκούς ευημερίας, στοχεύοντας τους πλέον υποσχόμενους τομείς, παρέχοντας περισσότερη συνοχή και σύγκλιση στην ΕΕ και βοηθώντας τις περιφέρειες και τις να αξιοποιήσουν το ταλέντο και τις ιδέες των λαών τους. Εναπόκειται πλέον στα κράτη μέλη να διαχειριστούν αποτελεσματικά και να επενδύσουν τα κονδύλια των ταμείων, ώστε να καταστεί δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι που παρουσιάζονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση.»

Για παράδειγμα, κατά την περίοδο 2014-2020, τα ταμεία θα επενδύσουν 121 δισ. ευρώ στην έρευνα & την καινοτομία, στις ΤΠΕ και σε υποστήριξη προς τις μικρές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Δύο εκατομμύρια εταιρίες θα υποστηρίζονται άμεσα από τα ταμεία ΕΔΕ για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αυξήσουν την ικανότητά τους για έρευνα και καινοτομία. Περίπου 15 εκατομμύρια νοικοκυριά θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας χάρη στο Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ σχεδόν 20 εκατομμύρια άτομα σε αγροτικές περιοχές θα έχουν στη διάθεσή τους νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες ή υποδομές ΤΠΕ με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού γεωργικού ταμείου αγροτικής ανάπτυξης.

Τα ταμεία ΕΔΕ, έχοντας μεταρρυθμιστεί για την περίοδο 2014-2020, εστιάζουν σαφώς σε τέσσερις βασικούς τομείς που δημιουργούν ανάπτυξη: έρευνα & καινοτομία, ψηφιακές τεχνολογίες, υποστήριξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στήριξη των μικρών επιχειρήσεων. Προσανατολισμένες στις επιδόσεις και σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, οι των ταμείων ΕΔΕ θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ποιοτικών σχεδίων, για την άνθηση των επιχειρήσεων και για την βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, οδηγώντας σε ένα νέο ξεκίνημα στην Ευρώπη.

Βασική πληροφόρηση

Κατά την περίοδο 2014-2020, 454 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ – 637 δισ. ευρώ μαζί με την εθνική συγχρηματοδότηση – θα επενδυθούν σε και περιφέρειες της Ευρώπης μέσα από περισσότερα των 500 προγράμματα των ταμείων ΕΔΕ. Τα ταμεία ΕΔΕ αποτελούν σημαντική συνιστώσα των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ: ανάμεσα στο 2014 και το 2016, τα ταμεία ΕΔΕ αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περίπου το 14 % των συνολικών δημόσιων επενδύσεων κατά μέσο όρο, και να φθάσουν έως το 70 % σε ορισμένα κράτη μέλη.

Όπως προβλέπεται από το 16 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών, των εταίρων τους, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών παραγόντων και της Επιτροπής για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα. Το παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει μια γενική επισκόπηση των βασικών ζητημάτων για κάθε κράτος μέλος, ενώ το παράρτημα Ι επικεντρώνεται στα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Για να εξασφαλισθεί η μέγιστη διαφάνεια για το κοινό, η Επιτροπή δρομολογεί σήμερα δημιουργήθηκε μια νέα ανοικτή πλατφόρμα δεδομένων για τα ταμεία ΕΔΕ για να δείξει την πρόοδο στην υλοποίηση των προγραμμάτων των ταμείων ΕΔΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

«Επενδύσεις σε και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων»

Παράρτημα I — Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία / INTERREG

Παράρτημα II — Δελτία ανά χώρα Στοιχεία για την Ελλάδα στις σελίδες 25-27

Παραρτήματα III και IV- Συνολική εκτίμηση της προσθετικότητας και το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή και των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων

MEMO/15/6296 – «Επένδυση για την απασχόληση και την ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων»

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • ΕΟΔ και ΛΕΔ Μαγνησίας και ΕΜΑΚ στις έρευνες για τη 12χρονη στη Βρύναινα  #ΒρύναιναΑλμυρού - https://t.co/3E77injIwG -

  • Ικανοποίηση από την πρώτη συμμετοχή του τμήματος τεχνικής κολύμβησης της Νίκης Βόλου στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα… - https://t.co/tJx2IzmWUK -

  • Έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής, υφαντικής του ΚΔΑΠ Προσφυγικών της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ. - https://t.co/8fOFlOY4IL… -

"Αλιεύοντας" την είδηση